Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet. Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och...

Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt...