Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet. Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och...