Kerstin deltar i Elmiadalen den 30 juni

Elmiadalen har ett öppet och kostnadsfritt digitalt program i två dagar 29-30 juni. Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs deltar den 30 juni kl 14.25-15.00 i programpunkten Hur nyttjar vi våra skogar bäst – idag och imorgon? Gå in på denna länk för att delta i...

Om skogsbranden i Hässleholm

Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog....