Skogen som intäktskälla (från det Nordiska mötet)

DOKUMENT FRÅN MÖTET FÖR NORDISKE SKOGSKVINNER Skogen som intäktskälla  |  Skogen som intäktskälla, sammanfattning MARIA HOLLANDER Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Maria Hollander, VD, kom på bronsplats i EU:s tävling om...

Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt...

30 år för jämställdhet

I Skogsstyrelsens presentation av delar i den kommande åtgärdsplan för jämställdhet finns följande med: Stötta Spillkråkan, Grenverket och andra kvinnliga nätverk ekonomiskt. Läs mer i artikel i tidningen Skogen nr 12/2018.

Hedersspillkråkor 2018

För 20 år sedan den 27 april 1998 bildade en grupp skogsägande kvinnor Spillkråkan, ett lärande nätverk för kvinnliga skogsägare.De 13 eldsjälar som sedan starten oavbrutet engagerat sig i nätverket har i år utsetts till hedersmedlemmar i Spillkråkan för att de sedan...