Spillkråkan

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Covid-19 information

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov. Därför att det viktigt att eventuella fysiska träffar anordnas utifrån de riktlinjer och råd som finns i regionen.

Vänligen Spillkråkans Styrelse

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Tisdag den 13 april klockan 18.00
Anna Treschow Rättspolitisk expert LRF, kommer ge oss aktuell information med fokus på ”Vad händer med äganderätten i skogen – efter januariavtalet och inom EU”. Anna Treschow har gedigen erfarenhet av äganderättsfrågor på LRF Skogsägarna, från egen advokatbyrå samt tidigare arbete i LRF Konsult. Hon föreläser sedan flera år vid fastighetsrättsliga institutionen på Lunds Tekniska Högskola.
När: Tisdag den 13 april klockan 18.00. Nyhetsbrev med länk till anmälan har gått ut.

Måndag 26 april kl 18.00
Digitalt årsmöte.

Onsdag den 28 april klockan 18.30
Spillkråkan bjuder in till en träff som kan kännas något ”vid sidan av” din roll som skogsägare. Men ändå viktigt för oss alla! Vare sig vi vill det eller inte är familjerätten något som påverkar oss alla, det är helt enkelt en viktig del i varje människas liv. Familjerättsjurist Anneli Linhard, Anno Advokater kommer att berätta vad man bör tänka igenom inför livets olika skeden. Hur förebygger man bäst överraskningar om något oplanerat skulle inträffa? Vad som än händer är det bra att ha klart för sig vilka konsekvenserna blir och hur man kan planera för att få det som man vill ha det. Inbjudan med länk till anmälan kommer på mail.

Tisdag den 4 maj klockan 18.00
Digital träff i vad som påverkar priset på skogen och hur det ser ut i olika delar av Sverige? Sedan millennieskiftet har priserna på skogsfastigheter kraftigt ökat. Under 2019 steg priserna i södra Sverige, liksom under 2020, trots pandemin.
Roland Hultman, reg. fastighetsmäklare inom skog och lantbruk från Ludwig & Co i Östergötland ger oss mer inblick i vad som har påverkat fastighetspriserna och vad som påverkar fastighetspriserna idag. Inbjudan med länk till anmälan kommer inom kort på mail. 

Dalastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Jämtlands & Västernorrlandstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Västerbottenstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Skånestammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Smålandsstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Stockholm- & Mälarstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Örebrostammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Östgötastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Aktuellt för dig som medlem

Du hittar tidigare aktuellt för dig som medlem här!

Aktuellt från Facebook

Har kan du följa oss i Facebook. Scrolla i bilden så ser du fler inlägg.

Artiklar från media

Fler artiklar från press och radio hittar du under Media

Ny statistik från Skogsstyrelsen!
Sveriges största och minsta skogskommuner

Där framgår bland annat var det finns flest antal kvinnliga skogsägare i landet. Publicerat i Land Skogsbruk nr 14/2021.

Skjut upp skatten - få mer pengar över!

Läs artikel i tidningen Land Skogsbruk om Spillkråkan Helena Löthgrens skattetips om skogsekonomi

Håll koll på skatten

Läs artikel i Billerud Korsnäs tidning Kambium om Spillkråkan Helena Löthgrens skattetips om skogsekonomi.

Skogen är en del av gården och skall skötas om

Läs reportage i tidningen Land Skogsbruk 2021-02-26 om Spillkråkan Kristin Berg och om hur hon sköter sin skog.

Hon vill lämna över något bättre

Läs reportage i tidningen Land Skogsbruk 2021-02-26 om Spillkråkan Camilla Logarn och om hur hon brukar sin skog. 

Sprider riskerna med flera olika trädslag

Läs reportage i Skogseko nr 4, 2020 om hur spillkråkan Haidi Andersson minskar riskerna för skador på skogen i framtiden. 1  | 2 

Minnen från våra medlemmar