Spillkråkan

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Covid-19 information

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov. Därför att det viktigt att eventuella fysiska träffar anordnas utifrån de riktlinjer och råd som finns i regionen.

Vänligen Spillkråkans Styrelse

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Tisdag den 19 januari, kl. 18
Digitalt möte med presentation av Skogsutredningen 2019 av Tommy Ek, Naturvårdsverket. Tommy har innehaft rollen som sekretare inom projektet Skogsutredningen 2019. Separat inbjudan kommer efter nyår! Läs mer i bifogade dokument!

Måndag den 15 februari, kl. 18
Digitalt möte med forskningsresultat från Granbarkborre-angreppen 2020 av Martin Schroeder, forskare SLU. Separat inbjudan kommer under januari!

Tisdag den 9 mars, kl. 18
Digital Ekonomi/deklarationskväll med Ulf Brogren från Areal.  Förändringar, tips och råd inför årets deklaration av våra skogsfastigheter, genomgång av NE-blanketten. Allmän frågestund. Maila gärna frågor i förväg till Lena Olausson. Separat inbjudan kommer under februari. 

Dalastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Jämtlands & Västernorrlandstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Västerbottenstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Skånestammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Smålandsstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Stockholm- & Mälarstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Örebrostammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Östgötastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Aktuellt för dig som medlem

Du hittar tidigare aktuellt för dig som medlem här!

Aktuellt från Facebook

Har kan du följa oss i Facebook. Scrolla i bilden så ser du fler inlägg.

Artiklar från media

Fler artiklar från press och radio hittar du under Media

Sprider riskerna med flera olika trädslag

Läs reportage i Skogseko nr 4, 2020 om hur spillkråkan Haidi Andersson minskar riskerna för skador på skogen i framtiden. 1  | 2 

Helén brukar skyddad skog "De är på mig som hökar"

Läs reportage i Skogen nr 12, 2020 om hur spillkråkan Helén Benjaminsson brukar skog i reservat. 1  | 2 | 3 | 4 | 5

Renare vatten med enkla medel

Läs reportage i Land skogsbruk om spillkråkan Katarina Brunströms våtmark i skogsmark som är den största i Skåne.

Skogsägare behöver inte muskelstyrka!

Läs artikeln i Land Skogsbruk om Spillkråkan Annelie Johansson.

Hemvändare står inför många utmaningar!

Läs artikeln i Land Skogsbruk om vår Spillkråka Linnéa Claesdotter som nu blivit aktiv skogsbrukare.

Minnen från våra medlemmar