Spillkråkan

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Covid-19 information

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov. Därför att det viktigt att eventuella fysiska träffar anordnas utifrån de riktlinjer och råd som finns i regionen.

Vänligen Spillkråkans Styrelse

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Dalastammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Jämtlands & Västernorrlandstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Västerbottenstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Skånestammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Smålandsstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Stockholm- & Mälarstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Örebrostammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Östgötastammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Aktuellt för dig som medlem

Du hittar tidigare aktuellt för dig som medlem här!

Aktuellt från Facebook

Har kan du följa oss i Facebook. Scrolla i bilden så ser du fler inlägg.

Artiklar från media

Fler artiklar från press och radio hittar du under Media

Hon vill se fler kvinnor i skogen

Läs artikel i Landets Fria Tidning med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om jämställdhet i skogen.

Kvinnorna knuffas ut från skogen

Läs artikel i Dagens Industri med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om att kvinnor äger allt mindre skogsfastigheter.

Kvinnors skogsägande i Jämtland

Se inslag från SVT Jämtland med spillkråkan Elisabeth Persson om Spillkråkan och kvinnors skogsägande.

Missade du prisutdelningen av Föreningen Skogens priser för 2020 - 2021?

Missade du prisutdelningen av Föreningen Skogens priser för 2020 – 2021, där Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs fick utmärkelsen Guldkvisten? Här kan du ta del av prisceremonin, lyssna på kungens tal och läsa prismotiveringarna.

Ny statistik från Skogsstyrelsen!
Sveriges största och minsta skogskommuner

Där framgår bland annat var det finns flest antal kvinnliga skogsägare i landet. Publicerat i Land Skogsbruk nr 14/2021.

Minnen från våra medlemmar