070-988 5574 (Ordförande) info@spillkrakan.se

Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

SPILLKRÅKAN MED I PROJEKT OM JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD I DET NORDISKA SKOGSBRUKET!

Den gröna omställningen kommer att kräva innovation och nytänk inom skogsbruket. För det krävs en mångfald av kunskap och erfarenheter i en näring som hittills varit mansdominerad. Detta projekt syftar till att engagera fler kvinnor och unga i en framtid inom skogsbruket.

Organisationerna Kvinner i Skogbruket i Norge, Spillkråkan i Sverige och skogforskningsinstitutet skògræktin på Island är alla verksamma inom skogsbruket. Tillsammans med Stiftelsen KUN, som arbetar för jämställdhet, inkludering och mångfald, görs under 2017 en förstudie med målsättning att organisera ett större nordiskt arrangemang under 2018.

NIKK, nordiska ministerrådets organ för kunskap om jämställdhet, har beviljat förstudien medel, läs mer här.

SPILLKRÅKOR I MEDIA

Läs om vår nya ordförande Kerstin Dafnäs i Dagens industris skogsbilaga. Samt om medlemmen Lena Olausson och om motorsågskursen som Skånestammen arrangerade. Kul med så många Spillkråkor som syns! Artiklarna finns under Press-fliken.

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

DALASTAMMEN

Inga evenemang f.n.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

24 oktober
Skogssektorns marknader nu och i framtiden, Danske bank.

15 november
Tema med näringspolitiskt perspektiv. Arr. Mellanskog och Södra.

 

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Inga evenemang f.n.

ÖREBROSTAMMEN

Inga evenemang f.n.

SKÅNESTAMMEN

26 oktober
Spill inn, Grand Hotell, Lund kl 17:30

26/11
Julbord, Grand Hotell, Lund 13:00.

ÖSTGÖTASTAMMEN

Inga evenemang f.n.