Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 4,8 miljoner hektar skog.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

HON BRYTER NY MARK FÖR SKOGENS KVINNOR!
Läs artikel i Smålänningen om Annelie Johansson, stamansvarig för Smålandstammen.

MÖJLIGHET FÖR SPILLKRÅKOR I STOCKHOLM/MÄLARDALEN ATT UTÖKA SITT SKOGSNÄTVERK
Tycker du träffarna i Stockholm är lärorika och kan du tänka dig att medverka i teamet som organiserar stammens aktiviteter? Vi söker Stockholmsbaserade Spillkråkor som vill engagera sig i stammen under 2021. Läs mer!

STOR SKILLNAD I MÄNS OCH KVINNORS SKOGSÄGANDE

Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre brukningsenheter. Detta enligt ny strukturstatistik från Skogsstyrelsen.

Ny statistik visar att en genomsnittlig svensk skogsägare närmar sig 62 år. Hen deklarerar i genomsnitt ett innehav på 40,4 hektar produktiv skogsmark om hen är en man, respektive 25,4 hektar om hen är en kvinna. Medianen, som är ett bättre beskrivande mått i en skev fördelning, är 14 hektar för män och 9 hektar för kvinnor. Antalet fysiska personer som äger skogsmark fortsätter att minska. År 2019 ägde 316 691 personer skog, vilket är 1 473 personer färre än år 2018. Av antalet skogsägare är 38 procent kvinnor, 60 procent män och 2 procent är utländska ägare eller personer med skyddade personuppgifter.

Totalt deklarerade fysiska skogsägare cirka 11 miljoner hektar produktiv skogsmark år 2019. Nästan 6,2 miljoner hektar skogsmark ägs av endast män och 1,6 miljoner hektar ägs av enbart kvinnor. 3,2 miljoner hektar ägs gemensamt av män och kvinnor.

Största brukningsenheterna finns i Kiruna och de minsta i Höganäs.

Nytt för i år är att vi även redovisar kommunvis statistik. Strömsund har mest produktiv skogsmark bland Sveriges kommuner, här deklarerades dryga 646 000 hektar. När det gäller fysiska personer är det Skellefteå som i absoluta tal har störst ägande på omkring 285 000 hektar. Störst medianbrukningsenhet har Kiruna med 103 hektar medan minsta hittas i Höganäs, 2 hektar.

Vidare har kommunstatistik efter boendeort för fysiska ägare sammanställs. I exempelvis Härjedalens kommun, ägdes 192 000 hektar av fysiska personer varav omkring 86 000 hektar av boende i kommunen, 10 000 hektar av personer boende utanför kommunen men i länet och 96 000 hektar av boende utanför länet.

Alla uppgifter är sammanställda ur Skatteverkets taxeringsregister.
Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Ytterligare resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. För mer information

LYCKAT GENERATIONSSKIFTE I FAMILJESKOGEN OM FLICKORNA PÅ NYRUP!
Läs om våra Spillkråkor Birgit Timner och Cecilia Timner.

GRATTIS ANNELIE JOHANSSON SOM ERHÅLLIT FLORENCE STEPHENS 2020 ÅRS STIPENDIUM!
Annelie, stamansvarig för Smålandstammen, har tilldelats Huseby Bruk AB och Södra Skogsägarnas pris till Florence Stephens minne för kvinnligt skogsbrukande inom Kronobergs nuvarande länsområde av föredömlig skötsel av skog- och jordbruk och vården av dess natur. Läs motiveringen här.
Stipendiet utdelades den 5 oktober 2020 på Huseby Bruk under Skoglig entreprenör – då, nu och imorgon.
Se bilderna från utdelningen!

HÄMTA NYA KRÅKRÖRET, NR 3!
Möt Katla, stamansvarig i Östergötland, skogliga nyheter, fysiska och digitala möten och mycket annat i nya numret av Kråkröret. Hämta det och läs det här!

DIGITAL PLATTFORM PÅ FACEBOOK FÖR SPILLKRÅKANS MEDLEMMAR!
Nu har vi skapat en sluten Facebook grupp enbart för Spillkråkans medlemmar. Syftet är att vi kan säga hej till varandra, ställa en fråga, lyfta ett diskussionsämne och diskutera med andra Spillkråkor.
Anslut er till gruppen via följande länk och bjud gärna in andra medlemmar i Spillkråkan. 
Hälsar Linnea, vår kassör och tillika Facebook administratör

GRATTIS KERSTIN DAFNÄS, SPILLKRÅKANS ORDFÖRANDE, SOM TILLDELAS UTMÄRKELSEN GULDKVISTEN!
Idag den 24 september tillkännager Föreningen Skogen att Svante Axelsson, Uppsala och Kerstin Dafnäs, Stockholm samt Tomas Gullberg, Hedemora, tilldelas utmärkelsen Guldkvisten för sina insatser i den svenska skogssektorn.  Läs mer!

OM SKOGSBRANDEN I HÄSSLEHOLM
Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog. Branden var den mest omfattande i Hässleholms kommuns historia. Se nyheten.

ARTIKELN OM LINNEA CLAESDOTTER I MULTICOPY AV STORA ENSO
Läs artikeln om spillkråkans kassör Linnea och hennes steg i livet som tagit henne dit hon är idag.
Vi Spillkråkor har alla olika historier att dela med oss av och berika varandra med. Här kommer en! Trevlig sommardag!

Kalender

Covid-19 information

Vi har nu tagit beslutet att vi kan genomföra fysiska aktiviteter under hösten. En förutsättning är dock att Folkhälsomyndighetens riskbedöming följs vilket tex innebär att ingen samåkning ska ske och att den som ordnar aktiviteten ansvarar för att vidtagna säkerhetsföreskrifter följs. Vi måste också vara beredda att ställa in aktiviteten om den lokala corona situationen så kräver. 

Spillkråkans Styrelse

ROTEN

Torsdag 5 november
Digitalt Spill in mellan kl 17.00 -18.00. Länk till mötet skickas ut via mail.

Onsdag, 25 november kl. 18-19
Riksskogstaxeringen. Välkommen till en digital föreläsning med Haide Andersson. Läs mer.

Torsdag 3 december
Digitalt Spill in mellan kl 17.00 -18.00. Länk till mötet skickas ut via mail.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

JÄMTLANDS- & VÄSTERNORRLANDSSTAMMEN

Måndag 26 oktober, kl. 19-20
Jämtlands skogar för en växande bioekonomi – förslag till regionalt skogsprogram. Läs mer!

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Planer för 2020 är

  • Besöka Tegsnäsindustrin där man tillverkar allt från den klassiska skidan till monteringsfärdiga trähus.
  • Besök vid brandstationen för att få information om vad vi som skogsägare bör veta och kunna i fall av brand i den egna skogen.
  • Även i år ska Spillkråkan delta i Skogsstyrelsens skogskväll för kvinnor.

DALASTAMMEN

På grund av det osäkra läget har vi inte bestämt datum för de två planerade aktiviteterna.

Resa med Orsa besparingsskog under en dag med guide.
Besparingsskogens historia, verksamhet och betydelse för bygden.

Föreläsning med Christer Karlsson, fd chef på Siljansfors försökspark , SLU, Mora  Virkesaffärer.
Christer tar bl a upp: rotpost leveransrotpost avverkningsuppdrag anbudsförfarande Värderingsschabloner Plats: SLU: s konferenslokal i Mora.

ÖREBROSTAMMEN

December
Julsammankomst

SMÅLANDSSTAMMEN

November
Julbord Villa Gransholm Gemla

ÖSTGÖTASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

November
Julsammankomst med kransbindning, pyntegrönt och julmat.

Skogskvinner i Norden

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!