Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 4,8 miljoner hektar skog.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET
Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet.
Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Detta genomförs med att antal aktiviteter runt om i landet. Vi Spillkråkor är välkomna att deltaga i dessa aktiviteter hälsar Åsa Hofring, Regional samordnare region Mitt.

Länk till hemsida för regionala skogsstrategier där dessa aktiviteter framgår under På gång.

RAPPORT FRÅN SKOGSSTYRELSEN “ÅTGÄRDER FÖR EN JÄMSTÄLLD SKOGSSEKTOR

Skogsstyrelsens utvärdering av jämställdheten i skogssektors avrapporterades till regeringen i mitten av mars och har rönt en hel del uppmärksamhet.  Skogsstyrelsens har i rapporten lämnat flera åtgärdsförslag som har bäring på att stärka nätverken för kvinnor som äger skog.
Spillkråkan har bidragit i detta arbete och deltagit i en del sammankomster och träffar. Läs rapporten!

KVINNOR INOM SKOGSBRUKET SKAPADE SKOGSHISTORIA MED DET FÖRSTA MÖTET FÖR NORDISKA SKOGSKVINNOR  
NORDISKE SKOGSKVINNER Spillkråkan, Kvinner i Skogbruket (Norge , Skogskvinnorna i Värmland och Skógarkonur (Island) – samlade ett åttiotal kvinnor  från de nordiska länderna för ett möte i Jönköping 28-30 juni på temat Skogen som Intäktskälla. Ett fullmatat program med föredrag, exkursioner och gruppseminarier  gav olika perspektiv på skogsbrukarens roll i den gröna omställningen, hur kvinnor i skogsnäringen kan utveckla skogens alla värden och öka sitt inflytande i sektorn. Med stor och divers kunskap i bagaget  blev diskussionerna intensiva deltagarna emellan och vi skogskvinnor lämnade mötet med ny energi, kraft och inspiration. Nästa nordiska möte arrangeras 2021 i Norge.

DOKUMENT FRÅN MÖTET FÖR NORDISKE SKOGSKVINNER

Skogen som intäktskälla  |  Skogen som intäktskälla, sammanfattning

SKOGENS ROLL I KLIMATOMSTÄLLNINGEN –
SYMPOSIUM MED SLU OCH LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

”INSTÄLLNINGEN TILL KVINNORS SKOGSÄGANDE HAR ÄNDRATS. SPILLKRÅKAN GÖR SKILLNAD FÖR OSS SKOGSÄGARKVINNOR”

I år firar Spillkråkan 20 år. Kerstin Dafnäs blev ordförande i intresseföreningen för kvinnliga skogsägare för ett år sedan. Skogsägare har hon varit sedan hon tillsammans med sin syster köpte skog i Jämtland för 24 år sedan. Länk till dokument finns på Land Skogsbruk.

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

ROTEN

Torsdag 5 december, 18.30

Julbord på Essinge konferenscenter i Stockholm. Läs mer!

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

 

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

OBSERVERA NYTT DATUM – 25 november
Hässleholm
Daniel Glimtoft pratar om askåterföring, inbjudan kommer senare. Läs mer här!

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

ÖSTGÖTASTAMMEN

Onsdag 27 december 18.30
Julbordskryssnning på M/S Kind. Läs mer!

SMÅLANDSSTAMMEN

Fredag 15 november, kl 13 – ca 16
Skogsträff om ”Vilt och skog i balans”.
Kl 13 träffas vi ute i Ekensås, norr om Växjö, för att sedan förflytta oss till Skogsstyrelsens lokaler. Läs mer!

Söndag 8 december, 17.00 – ca 20.00
Julbord på Villa Gransholm i Gemla. Läs mer!

DALASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

JÄMTLANDS- & VÄSTERNORRLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

ÖREBROSTAMMEN

13 november
Då är det snart dags för Skogskvällen på BillerudKorsnäs som äger rum onsdagen 13 november.
Tid och plats: 18:00 – ca. 20:30 i Gamla skolan vid Frövifors.
Kvällen är upplagd i två föreläsningsblock med en halvtimmes paus med tilltugg mellan blocken.
Block 1: Företagsinformation & Virkesmarknad samt lite info kring Bioekonomi.
Paus: BillerudKorsnäs bjuder på matig macka och kaffe/te/dricka. Meddela gärna om allergier.
Block 2: Skogsvårdens betydelse för lönsamheten i skogsbruket. Samt nuläge gällande barkborrarna.
Anmälan senast 7/11 till lindaombergdesign@gmail.com

Skogskvinner i Norden

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!