Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 350.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 133 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 3,5 miljoner hektar skog till ett värde av cirka 65 miljarder kronor.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

NYA VITTNESMÅL

Nya vittnesmål om sexism och särbehandling inom skogbranschen finns nu under #slutavverkat och på Instagramkontot.
Vill du ställa dig bakom uppropet genom att skriva under eller har du en egen berättelse du vill dela? Uppropet är fortfarande öppet och du når det via denna länk. Spillkråkan hejar på alla krafter som nu jobbar för en bättre arbetsmiljö i branschen. För är det någonstans vi borde ha ett sunt arbetsklimat så är det väl i skogen?

20-ÅRS JUBILEUM 2018

I år firar Spillkråkan att det är 20 år sedan föreningen  bildades. Det kommer vi att fira med olika aktiviteter.  Håll utkik!
Boka redan nu in 22 april för jubileums-årsmöte och 14-16 september för jubiluems-resa till Dalarna. Första Spillkråkeresan gick till Dalarna för ca 20 års sedan.

RESERAPPORT “ÖSTER MALMA 2017”

Reserapporten från vår resa “Öster Malma” finns nu att hämta, och läsa, på medlemssidan.

VÅR HEDERSPILLKRÅKAN CAMILLA LOGARN HAR FÅTT SILVERKVISTEN AV FÖRENINGEN SKOGEN!

Motiveringen till Silverkvisten löd ” – Med en aldrig sinande entusiasm inspirerar hon andra skogsägare att utbilda sig. Och det gör hon såväl i sin roll som instruktör i Säker Skog som cirkelledare i Skogens Vatten och andra studiekampanjer “. Camilla är ordförande i Tingsryd-Linneryd skogsbruksområde och “en skogsbrukets eldsjäl”.
Länk till artikeln i tidningen Skogen

SPILLKRÅKAN DELTOG PÅ SKOGSDAGEN 2017 PÅ LINNÉUNIVERSITET I VÄXJÖ

Lördagen den 18 november genomförde institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitet i Växjö en halvdag med fokus på hållbart skogsbruk. Föreläsningen var öppen dels för studenter från Hållbart familjeskogsbruk men även för andra intresserade som ex Spillkråkemedlemmar och f.d. elever vid universitet. Hela nyheten

SPILLKRÅKAN MED I PROJEKT OM “BEKÄMPNING AV SKOGSSKADOR I MELLANNORRLAND – BESKA”!

Målet är att stärka skogsbruket i regionen genom att minska risken för skogsskador, och att resultaten ger nya produkter och tjänster för företag. Mittuniversitetet tillsammans med framförallt skogsbolag/skogsföretag och Skogsstyrelsen ska:

  • Utveckla effektiv metodik för övervakning av skadeinsekter.
  • Utveckla metodik för att skydda utsatta skogskanter i samband med utbrott av skadeinsekter.
  • Utveckla metoder och produkter för att skydda plantor mot sorkskador samt ungtallskog mot älgbete. Spillkråkan deltar i referensgrupp, ej igångsatt ännu.

ATL UPPROPET

Uppropet #skiljagnarnafrånvetet är nu publicerat i ATL och vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens blev insläppta i branschen. Det gör verkligen ont i hjärtat att läsa vittnesmålen om vad ungdomar och kvinnor utsatts för inom skog & lantbruk.

Någon gång i framtiden kan vi förhoppningsvis ägna oss 100% åt skogsbruksfrågor, som vi ju brinner för. Men så ser inte verkligheten ut just nu, vilket så klokt är återspeglat i föreningens stadgar. Vi är verkligen glada att genusgruppen med Beverly, Anna, Gunilla och Anna Lena har satt igång sitt arbete för att hitta de bästa sätten för Spillkråkan att bidra till en jämställd och sund arbetsmiljö inom skogsbruket. Läs mer!

SKOGSÄGAREN KERSTIN: “MÅNGA LALLAR PÅ I GAMLA FOTSPÅR”

Den 23 november var Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs med i direktsändning på Radio Västerbotten på temat kvinnor i skogsnäringen. Lyssna här!

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

ROTEN

1 mars, 5 april (första torsdagen i månaden)
Spill In på Grand Hotell  kl 17.00- 19.00. Alla Spillkråkor som är i Stockholm hälsas välkomna till Grand Hotell för trevlig samvaro.

22 april
Jubileums-årsmöte

14-16 september
Jubileums-resa till Dalarna

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

22 februari
Lantmäteriet, Sveriges äldsta myndighet – arbetssätt och framtid.
Östermalms Föreningsgård kl. 17.30. Linda Edgren, Divisionschef Fastighetsbildning Lantmäteriet. Läs mer!

22 mars
Skogsskador – hur kan vi förebygga och vad gör man när skadan redan har skett.
SEB, Nybrogatan 39 kl. 17.30. Mats Axelsson, Skog & Lantbruk SEB. Mer information kommer!

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Våren 2018
Genom SLU får vi möjlighet att delta i olika program i Umeå. Se bifogat blad.
Ni anmäler er själva till SLU enligt inbjudan.

ÖREBROSTAMMEN

24 mars
Sjukdomar på våra träd. Forskaren och docenten i skogspatologi, Pia Barklund kommer till oss Spillkråkor.
Läs mer!

19 April
Lantmäteriet i Örebro. Mer info kommer senare.

Maj
Arial i Örebro. Mer info kommer senare.

September
Rikard Axdorf – Egendomligt,en organisation för stärkt äganderätt till skog och mark. Mer info kommer senare.

Oktober
Olika typer av arrenden. Mer info kommer senare.

Oktober
Besök i medlemsskog. Mer info kommer senare.

November – december
Julsammankomst. Mer info kommer senare.

DALASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

6 mars
Tisdagen den 6 mars 17.30 – 19.30 är det Spill In på Grand Hotell i Lund.  Vi har inget program utan bara träffas och pratar och umgås. Var och en bestämmer själv vad som skall ätas eller drickas. Ina och jag finns i baren och försöker att hålla något bord.

ÖSTGÖTASTAMMEN

22 mars
Fokus på skog och lantbruk, pensioner och försäkringar. Läs mer här!

26 april
Studiebesök på Skärblacka bruk som ingår i BillerudKorsnäs koncernen. Mer info kommer senare.

Våren 18 och hösten 18
Skogskurs/grundkurs, 35 timmar.
Det blir 3 tillfällen i vår, 1 kväll och 2 heldagar och likadant upplägg i höst. Mer info kommer senare.

KRONOBERGSSTAMMEN

16 februari
Spillkråkan Kronoberg välkomnar till #metoo -träff på Linnéuniversitetet, Växjö. Läs mer!
Vi har utökat vårt program och förlängt anmälningstiden till 13 februari.