Spillkråkan

Förening för kvinnor som äger skog

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 3 februari kl 17-18
Digitalt Spill-in
Torsdag 3 mars kl 17-18
Digitalt Spill-in
Torsdag 7 april kl 17-18
Digitalt Spill-in
Måndag 25 april kl 18
Spillkråkans Årsmöte
Torsdag 5 maj kl 17-18
Digitalt Spill-in 

Jämtlands & Västernorrland

Planering för olika aktiviteter pågår.

Västerbottenstammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Skånestammen

25 januari kl 18-20
INSTÄLLT P.G.A. COVIDRESTRIKTIONER
Studiebesök på Åsljungapallen AB i Örkelljunga.

Smålandsstammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Stockholm- & Mälarstammen

19 januari
INSTÄLLT P.G.A. COVIDRESTRIKTIONER
Spill In Stockholm. Vi återkommer med nytt datum när restriktioner har släppts.

Örebrostammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Östgötastammen

28 januari kl 09:30
INSTÄLLT P.G.A. COVIDRESTRIKTIONER – Besök på Kindasågen med efterföljande lunch på Storgården i Rimforsa.

Dalastammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Aktuellt från Facebook

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan är en rikstäckande organisation i syfte att skapa nätverk för kvinnliga skogsägare.

Vi jobbar aktivt genom att anordna träffar, utbildningar, evenemang och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk.

Spillkråkan medverkar också i opinionsbildning för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Organisationen är uppbyggd i åtta lokala stammar över hela landet.

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Artiklar från media

”Jag känner mig rik”
Hon har skog för tiotals miljoner. Läs stor artikel i DN om Spillkråkan Helena Löthgren.

Julklapp till Spillkråkan
Läs i ATL om att JÄMY har beviljat Spillkråkan drygt 240.000 kr i bidrag för verksamheten 2022.

ATLs nya motorsågstestare
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh är ATLs nya motorsågstestare.

Vi skogsägare är hjältar!
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens personliga krönika i Land Skogsbruk.

Jag väger in flera aspekter vid avverkning
Spillkråkan Viktoria Birgersson är intervjuad i tidningen Skogseko och är med på bild på förstasidan. Viktoria lyfter fram vikten av att väga in många olika aspekter vid avverkning och försäljning.

Skogen 2080
Den 12 oktober medverkade Spillkråkans kassör Linnea Claesdotter i ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm. Rubriken för seminariet var Skogen 2080 (året då målet är att människor lever i en fossilfri värld) där skogen diskuterades ur olika perspektiv med olika intressenter. Medverkade gjorde bland annat skogsindustriernas VD, processledare från Sveaskog och chefdramaturgen från Kungliga Dramatiska teatern. Seminariet spelades in och finns att se här.

Small Forests – Big Players: Can small scale forestry build a bio-based economy?
Spillkråkans Kerstin Dafnäs representerade svenska skogsägare i en paneldebatt om frågan: Influence of climate and management on small scale forest owners’ contribution to the bioeconomy. Här går det att läsa mer om det europeiska projektet ValoFor som syftar till att undersöka hur små skogsägare bidrar till omställningen till en träbaserad bioekonomi.

Skogsföretagande som livsintresse
Läs i Land Skogsbruk om Spillkråkan Marie Westrins brinnande intresse för skogsföretagandet.

Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt
Spillkråkans Kerstin Dafnäs deltog i en sammankomst om hur Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn”. Här är länk till KSLA’s hemsida där man kan se mötet i efterhand och även hitta utbudet av möten för nästa år.

Läs personliga krönikor i Land Skogsbruk om utmaningar som skogsägare skrivna av Spillkråkor
Helena Löthgren:
Det skall vara upp till ägaren hur skogen skall skötas.
Haidi Andersson:
Skall jag inte själv kunna välja?
Kerstin Dafnäs:
Skogsägare behöver bättre beslutsunderslag

Minnen från våra medlemmar