Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 3,5 miljoner hektar skog till ett värde av cirka 65 miljarder kronor.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

ÖPPEN UTFRÅGNING OM SKOGEN SOM RESURS OCH LIVSMILJÖ
09.00-12.00 tisdag 4 juni 2019
Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö.
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

RAPPORT FRÅN SKOGSSTYRELSEN “ÅTGÄRDER FÖR EN JÄMSTÄLLD SKOGSSEKTOR

Skogsstyrelsens utvärdering av jämställdheten i skogssektors avrapporterades till regeringen i mitten av mars och har rönt en hel del uppmärksamhet.  Skogsstyrelsens har i rapporten lämnat flera åtgärdsförslag som har bäring på att stärka nätverken för kvinnor som äger skog.
Spillkråkan har bidragit i detta arbete och deltagit i en del sammankomster och träffar. Läs rapporten!

KVINNLIGA SKOGSÄGARE I NYTT NORDISKT SAMARBETE! 
Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället. 28-30 juni planeras Nordiskt möte i Jönköping för kvinnor i skogsbruket med tema Skogen som intäktskälla

SKOGENS ROLL I KLIMATOMSTÄLLNINGEN –
SYMPOSIUM MED SLU OCH LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

”INSTÄLLNINGEN TILL KVINNORS SKOGSÄGANDE HAR ÄNDRATS. SPILLKRÅKAN GÖR SKILLNAD FÖR OSS SKOGSÄGARKVINNOR”

I år firar Spillkråkan 20 år. Kerstin Dafnäs blev ordförande i intresseföreningen för kvinnliga skogsägare för ett år sedan. Skogsägare har hon varit sedan hon tillsammans med sin syster köpte skog i Jämtland för 24 år sedan. Länk till dokument finns på Land Skogsbruk.

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

ROTEN

28-30 juni Nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket, Jönköping
Tema Skogen som intäktskälla. Läs mer!

5 december
Välkomna på Julbord på Essinge Konferenscenter. Mer information kommer!

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SMÅLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n

DALASTAMMEN

24 juni, 10.00- 15.00
Exkursion i Siljansfors försökspark. Läs mer!

ÖSTGÖTASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

ÖREBROSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.