Spillkråkan

Förening för kvinnor som äger skog

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

2-3 september Årets studieresa
Fullbokat, anmälan stängd!
I år går resan till Småland, där vi kan locka med intressanta studiebesök, möten och nätverkande med andra spillkråkor och avslappnande bad på vackra Kosta Boda Art Hotel och spa. Start: fredag morgon i Växjö Slut: middag lördag kväll med möjlighet till övernattning.

Jämtlands & Västernorrland

20 augusti
Tillsammans med Skogsgruppen Jämtland träffas vi hos ett skogsägarpar som bedriver sitt skogsbruk utifrån hyggesfria metoder.
Inbjudan går ut via nyhetsbrev.

Västerbotten

Planering för olika aktiviteter pågår.

Skåne

Planering för olika aktiviteter pågår.

Småland

27 augusti
Besök hos Guldyxevinnaren Lars-Erik Levin i nordöstra Skåne. Detaljer i nyhetsbrev.

September
Exkursion Halland  –variationsrikt skogsbruk med Monica Persson. Mer information följer.

Stockholm- & Mälaren

Augusti/September
Spill-in, Best Western and Hotel.
Inbjudan skickas ut i början av augusti.

November/December
Julbord.
Inbjudan skickas ut i oktober.

Örebro

Torsdag 25 Augusti kl 17-20
Skogsträff hos Ingegärd på Stensta gård norr om Örebro. Tema ”lövskog”.

Lördag 16 oktober kl 10-16
En favorit i repris. Skogsdag – Naturnära skogsbruk i Tiveden. Ett unikt tillfälle att träffa:

  • Anders Tivell,som är jägmästare och som brukar 120 ha där det sista kalhygget gjordes för 40 år sedan.
  • Martin Jentzen som har hållit kurser naturnära skogsbruk sedan mer än 15 år.
  • Peter Arne som har Finnerödja Skogstjänst med inriktning naturnära skogsbruk.


Torsdag 10 november (preliminärt)

Seminariekväll i Örebro.

November-December
Julbord.

Alla inbjudningar och anmälan görs via mail spillkrakan.orebro@gmail.com

Östergötland

Lördag 27 augusti kl  9-13
Skogsträff vid Skeda Udde, 1 mil söder om Linköping. Kom och träffa nya och gamla medlemmar hos Spillkråkan Birgitta Danielsson.
Inbjudan kommer via nyhetsbrev.

Söndag 25 september
Vilt och skog – hur går det ihop?
Vi träffas vid viltdemohägn i närheten av Ljungsbro.
Medverkar gör: Spillkråkan Anna Åhman, Skogs- och Viltexpert LRF och Jonas Edlund, Viltombud Södra.

Fredag 28 oktober kl 09.30 – ca 14.00
Besök på Kindasågen med efterföljande lunch på Storgården i Rimforsa.

November – December
Julbord

Dalarna

Planering för olika aktiviteter pågår.

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan är en rikstäckande organisation i syfte att skapa nätverk för kvinnliga skogsägare.

Vi jobbar aktivt genom att anordna träffar, utbildningar, evenemang och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk.

Spillkråkan medverkar också i opinionsbildning för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Organisationen är uppbyggd i åtta lokala stammar över hela landet.

Aktuellt

Nytt nummer av ”Kråkröret” ute. Läs det här!

Se presentationen om ”Tips och Råd inför deklarationen” (från den 9 mars 2022)

Artiklar från media

Låt skogen bidra till att rädda klimatet
Läs artikel från besök hos Spillkråkan Bodil Abelsson i Moderat-kvinnornas tidning Modig.

Ta barnen ut i skogen
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens krönika i Land Skogsbruk

Lovsång till det lånade landskapet
Läs Spilkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk – ”Lovsång till det lånade landskapet”

Könsbestämma fåglar? Vi skogsägare baxnar.
Läs Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdhs debattartikel om den svenska skogspolitiken i Expressen.

Skogen ska användas med kärlek och känsla
Läs Spillkråkan Helena Lötghrens krönika i Land Skogsbruk.

Det spelar roll att få kvinnor köper skog
Läs Spillkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk

Fila kedjan eller kika efter fåglar
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh uttalar sig angående artskyddsförordningen.

Familjeskogsbrukarna måste sprida vad de gör bra
Läs Spillkråkan Haidi Anderssons krönika i Land Skogsbruk.

Vi skogsägare är hjältar!
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens personliga krönika i Land Skogsbruk.

Jag väger in flera aspekter vid avverkning
Spillkråkan Viktoria Birgersson är intervjuad i tidningen Skogseko och är med på bild på förstasidan. Viktoria lyfter fram vikten av att väga in många olika aspekter vid avverkning och försäljning.

Skogen 2080
Den 12 oktober medverkade Spillkråkans kassör Linnea Claesdotter i ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm. Rubriken för seminariet var Skogen 2080 (året då målet är att människor lever i en fossilfri värld) där skogen diskuterades ur olika perspektiv med olika intressenter. Medverkade gjorde bland annat skogsindustriernas VD, processledare från Sveaskog och chefdramaturgen från Kungliga Dramatiska teatern. Seminariet spelades in och finns att se här.

Vill stärka kvinnor i skogssektorn
Läs intervju med Spillkråkan Kerstin Dafnäs i Skogsstyrelsens Skogseko.

”Jag känner mig rik”
Hon har skog för tiotals miljoner. Läs stor artikel i DN om Spillkråkan Helena Löthgren.

Julklapp till Spillkråkan
Läs i ATL om att JÄMY har beviljat Spillkråkan drygt 240.000 kr i bidrag för verksamheten 2022.

ATLs nya motorsågstestare
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh är ATLs nya motorsågstestare.

Small Forests – Big Players: Can small scale forestry build a bio-based economy?
Spillkråkans Kerstin Dafnäs representerade svenska skogsägare i en paneldebatt om frågan: Influence of climate and management on small scale forest owners’ contribution to the bioeconomy. Här går det att läsa mer om det europeiska projektet ValoFor som syftar till att undersöka hur små skogsägare bidrar till omställningen till en träbaserad bioekonomi.

Skogsföretagande som livsintresse
Läs i Land Skogsbruk om Spillkråkan Marie Westrins brinnande intresse för skogsföretagandet.

Minnen från våra medlemmar