Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 4,8 miljoner hektar skog.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

SAVE THE DATE – 15 september

Välkommen till en spännande kväll tillsammans med Danske Bank. Träffen kommer att hållas digitalt. Kvällen kommer att special-anpassas för oss och det finns möjlighet att påverka agendan. Har du frågor du vill lyfta maila dessa till marie.nylin@gmail.com.

Tema:

  • Konjunkturens påverkan på dig som skogsägare.
  • Virkespriserna dämpas men markpriserna stiger! Paradox eller självklarhet?
  • Hur skall jag agera i en period som denna?

Separat inbjudan med mer detaljer kommer i mitten av augusti.

Glada skogshälsningar
Marie Nylin och Margareta Wåström, Mälarstammen

KRÅKRÖRET NR 2 ÄR UTSKICKAT!
Om du inte hittar det i din inkorg så kan mailet ha hamnat i din skräppost. Du kan också läsa brevet här!

OM SKOGSBRANDEN I HÄSSLEHOLM
Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog. Branden var den mest omfattande i Hässleholms kommuns historia. Se nyheten.

VIRKESBÖRSEN 
Presentationer från 2020-05-19 om Virkesbörsen och olika former för virkesförsäljning finns publicerade på Medlemssidan under Minnesanteckningar från träffar.

”DAGS ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING MOT SEXISM I SKOGEN”
Lättklädda kvinnor satt grensle över skogsmaskiner. De sexistiska kalendrarna rörde upp känslor i skogbranschen i höstas.
Skogsvetaren Anna Schyman hamnade mitt i stormen när hon röt till om tillståndet i branschen. Storföretag pudlade och bilderna skrotades, men än är Schyman inte nöjd. Läs hela artikeln här. Du kan också se uppslaget (går tyvärr inte att läsa).>

Kalender

Covid-19 information

Styrelsen har sedan tidigare ställt in alla fysiska träffar tillsvidare. Spillkråkan har istället under senare delen av våren haft ett antal digitala träffar. Tex Spillkråkans årsmöte, Spill In, Virkesförsäljning med Sara Nilsson och Margareta Åkerström från Spillkråkan samt Carl-Johan Moberg från Virkesbörsen. Föreläsning av Harald Säll från Linneuniversitet, Landskap i förändring från istid till nutid, organiserat av Östgötatammen. Ett lunchmöte om röjning med SCA och Spillkråkan, organiserat av Jämtland/Härjedalen/Västernorrland-stammen.

Styrelsens tidigare beslut att till vidare inte genomföra några fysiska medlemsmöten står fast. Eftersom Folkhälsomyndigheten uttryckligen skriver att föreningar bör undvika fysiska möten eller genomföra dem digitalt, så måste vi följa det. Detta är en skarp formulering. Vi har många inom föreningen som är över 70 år och just nu har vi i samhället inga lättnader för 70+.
Styrelsen följer noga händelseutvecklingen och återkommer med besked när vi kan börja med fysiska träffar igen.

Vi håller nu på att sätta upp ett digitalt program för hösten tillsammans med stamansvariga.  Skicka gärna förslag på idéer på ämnen till digitala träffar. Maila förslag till styrelsen@spillkrakan.se

Spillkråkans Styrelse

ROTEN

Kråkröret nr 2 är utskickat. 
Om du inte hittar det i din inkorg så kan mailet ha hamnat i din skräppost.
Du kan också läsa brevet här!

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

SAVE THE DATE – 15 september

Välkommen till en spännande kväll tillsammans med Danske Bank. Träffen kommer att hållas digitalt. Kvällen kommer att special-anpassas för oss och det finns möjlighet att påverka agendan. Har du frågor du vill lyfta maila dessa till marie.nylin@gmail.com.

Tema:

  • Konjunkturens påverkan på dig som skogsägare.
  • Virkespriserna dämpas men markpriserna stiger! Paradox eller självklarhet?
  • Hur skall jag agera i en period som denna?

Separat inbjudan med mer detaljer kommer i mitten av augusti.

Glada skogshälsningar
Marie Nylin och Margareta Wåström, Mälarstammen

Planeras till ett kommande webb-möte
Hur man genom att utgå från en helhetssyn i skogen skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk. Sten B Nilsson, internationell skogskonsult.

Till hösten planeras 2-3 kvällsarrangemang och en skogsresa.

JÄMTLANDS- & VÄSTERNORRLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

DALASTAMMEN

På grund av det osäkra läget har vi inte bestämt datum för de två planerade aktiviteterna.

Resa med Orsa besparingsskog under en dag med guide.
Besparingsskogens historia, verksamhet och betydelse för bygden.

Föreläsning med Christer Karlsson, fd chef på Siljansfors försökspark , SLU, Mora  Virkesaffärer.
Christer tar bl a upp: rotpost leveransrotpost avverkningsuppdrag anbudsförfarande Värderingsschabloner Plats: SLU: s konferenslokal i Mora.

ÖREBROSTAMMEN

September
Besök i medlemsskog och demonstration av drönare.

Oktober
Senaste forskning om olika skadeinsekter. SLU i Uppsala.

December
Julsammankomst

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Planer för 2020 är

  • Besöka Tegsnäsindustrin där man tillverkar allt från den klassiska skidan till monteringsfärdiga trähus.
  • Besök vid brandstationen för att få information om vad vi som skogsägare bör veta och kunna i fall av brand i den egna skogen.
  • Även i år ska Spillkråkan delta i Skogsstyrelsens skogskväll för kvinnor.

SMÅLANDSSTAMMEN

11-12 September
Hallandsresa

Oktober
Spill in

November
Julbord Villa Gransholm Gemla

ÖSTGÖTASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

Augusti / September
Vatten och våtmarker i skogen. Vi tittar bl.a på en återskapad våtmark. Regler, bestämmelser.

Oktober
Studiebesök på Åsljunga pallen. Här förvandlas en del av vårt virke till lastpallar av olika sorter och inte minst till ömtåligt gods.

November
Julsammankomst med kransbindning, pyntegrönt och julmat.

Skogskvinner i Norden

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!