Spillkråkan

Förening för kvinnor som äger skog

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Torsdag – Lördag, 2-4 juni, SkogsElmia 2022
Spillkråkan har en egen monter på årets mässa. Välkommen att besöka oss!

2-3 september Årets studieresa– äntligen tillbaka
Boka redan nu in Spillkråkans efterlängtade studieresa i september!
I år går resan till Småland, där vi kan locka med intressanta studiebesök, möten och nätverkande med andra spillkråkor och avslappnande bad på vackra Kosta Boda Art Hotel och spa. Start: fredag morgon i Växjö Slut: middag lördag kväll med möjlighet till övernattning. Inbjudan har skickats ut.

Jämtlands & Västernorrland

20 augusti
Tillsammans med Skogsgruppen Jämtland träffas vi hos ett skogsägarpar som bedriver sitt skogsbruk utifrån hyggesfria metoder.

Västerbottenstammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Skånestammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Smålandsstammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Stockholm- & Mälarstammen

Onsdagen den 1 jun 15.00
Bussutflykt till Bredvik, Rimbo för att lära oss mer om ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken” som arrangeras av Skogforsk.
Mer information samt anmälan kommer via epost/nyhetsbrev (begränsat antal).

Örebrostammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Östgötastammen

Planering för olika aktiviteter pågår.

Dalastammen

Måndag 20 juni, 09.30-17.00
Besök på Orsa Besparingsskog. Detaljerna via nyhetsbrev.

Aktuellt från Facebook

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan är en rikstäckande organisation i syfte att skapa nätverk för kvinnliga skogsägare.

Vi jobbar aktivt genom att anordna träffar, utbildningar, evenemang och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk.

Spillkråkan medverkar också i opinionsbildning för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Organisationen är uppbyggd i åtta lokala stammar över hela landet.

Aktuellt

Nytt nummer av ”Kråkröret” ute. Läs det här!

Se presentationen om ”Tips och Råd inför deklarationen” (från den 9 mars 2022)

Artiklar från media

Ta barnen ut i skogen
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens krönika i Land Skogsbruk

Lovsång till det lånade landskapet
Läs Spilkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk – ”Lovsång till det lånade landskapet”

Könsbestämma fåglar? Vi skogsägare baxnar.
Läs Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdhs debattartikel om den svenska skogspolitiken i Expressen.

Skogen ska användas med kärlek och känsla
Läs Spillkråkan Helena Lötghrens krönika i Land Skogsbruk.

Det spelar roll att få kvinnor köper skog
Läs Spillkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk

Fila kedjan eller kika efter fåglar
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh uttalar sig angående artskyddsförordningen.

Familjeskogsbrukarna måste sprida vad de gör bra
Läs Spillkråkan Haidi Anderssons krönika i Land Skogsbruk.

Vi skogsägare är hjältar!
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens personliga krönika i Land Skogsbruk.

Jag väger in flera aspekter vid avverkning
Spillkråkan Viktoria Birgersson är intervjuad i tidningen Skogseko och är med på bild på förstasidan. Viktoria lyfter fram vikten av att väga in många olika aspekter vid avverkning och försäljning.

Skogen 2080
Den 12 oktober medverkade Spillkråkans kassör Linnea Claesdotter i ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm. Rubriken för seminariet var Skogen 2080 (året då målet är att människor lever i en fossilfri värld) där skogen diskuterades ur olika perspektiv med olika intressenter. Medverkade gjorde bland annat skogsindustriernas VD, processledare från Sveaskog och chefdramaturgen från Kungliga Dramatiska teatern. Seminariet spelades in och finns att se här.

Vill stärka kvinnor i skogssektorn
Läs intervju med Spillkråkan Kerstin Dafnäs i Skogsstyrelsens Skogseko.

”Jag känner mig rik”
Hon har skog för tiotals miljoner. Läs stor artikel i DN om Spillkråkan Helena Löthgren.

Julklapp till Spillkråkan
Läs i ATL om att JÄMY har beviljat Spillkråkan drygt 240.000 kr i bidrag för verksamheten 2022.

ATLs nya motorsågstestare
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh är ATLs nya motorsågstestare.

Small Forests – Big Players: Can small scale forestry build a bio-based economy?
Spillkråkans Kerstin Dafnäs representerade svenska skogsägare i en paneldebatt om frågan: Influence of climate and management on small scale forest owners’ contribution to the bioeconomy. Här går det att läsa mer om det europeiska projektet ValoFor som syftar till att undersöka hur små skogsägare bidrar till omställningen till en träbaserad bioekonomi.

Skogsföretagande som livsintresse
Läs i Land Skogsbruk om Spillkråkan Marie Westrins brinnande intresse för skogsföretagandet.

Minnen från våra medlemmar