Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 4,8 miljoner hektar skog.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

KERSTIN DAFNÄS INTERVJUAD I NATURMORGON, P1, LÖRDAG 16 NOVEMBER 2019 – “SKOGSÄGARENS MÅNGA PERSPEKTIV”

Från Kerstin “Sitter på bussen mellan Östersund och Orsa och smälter alla intryck från helgen. Roligt (och kanske alldeles självklart?) att Naturmorgon kontaktade Spillkråkan när man ville ha med en skogsägare i sitt specialprogram om hållbart skogsbruk. Det blev många timmars samtal i ämnet med Joacim Lindwall, både ute på skiftet och hemma vid köksbordet. Och magiskt att följa växlingen från månskensnatt till gryningsljus ute i skogen under lördagmorgonens live-sändning. Finns att lyssna på som podd https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1027 om du missade.”

HUR SER PRIVATA SKOGSÄGARE PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGARNA? 
Spillkråkan presenterade en färsk undersökning på IALE’s konferens om skog och klimat i oktober.
Svenska avdelningen av IALE (International Association for Landscape Ecology) tillsammans med Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet arrangerade i oktober en konferens om den svenska skogens framtid i ljuset av de förväntade klimatförändringarna. Kerstin Dafnäs, ordförande i Spillkråkan, talade på temat “Hur ser privata skogsägare på klimatförändringarna?”

En färsk undersökning bland Spillkråkans medlemmar visar att 70% av de svarande redan ser förändringar på sina skogsmarker som de tror har samband med klimatförändringarna och 50% har redan anpassat sina skötselmetoder. Mer blandskog, fler trädslag och ändrade omloppstider är vanligaste åtgärderna. Läs mer. Läs också enkätsvaren.

DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET
Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet.
Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Detta genomförs med att antal aktiviteter runt om i landet. Vi Spillkråkor är välkomna att deltaga i dessa aktiviteter hälsar Åsa Hofring, Regional samordnare region Mitt.

Länk till hemsida för regionala skogsstrategier där dessa aktiviteter framgår under På gång.

HISTORISKT SAMARBETSAVTAL UNDERSKRIVET
Det historiska samarbetsavtalet mellan nordiska kvinnliga skogsnätverk skrevs klart och undertecknades vid ett möte i Oslo nyligen.
Läs hela artikeln här!

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP, PROJEKTET FRAS, FRAMTIDENS SKOGSSKÖTSEL I SÖDRA SVERIGE
Rapport från Haidi Andersson som representerar  Spillkråkan i projektet.

DOKUMENT FRÅN MÖTET FÖR NORDISKE SKOGSKVINNER

Skogen som intäktskälla  |  Skogen som intäktskälla, sammanfattning

SKOGENS ROLL I KLIMATOMSTÄLLNINGEN –
SYMPOSIUM MED SLU OCH LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

RAPPORT FRÅN SKOGSSTYRELSEN “ÅTGÄRDER FÖR EN JÄMSTÄLLD SKOGSSEKTOR

Skogsstyrelsens utvärdering av jämställdheten i skogssektors avrapporterades till regeringen i mitten av mars och har rönt en hel del uppmärksamhet.  Skogsstyrelsens har i rapporten lämnat flera åtgärdsförslag som har bäring på att stärka nätverken för kvinnor som äger skog.
Spillkråkan har bidragit i detta arbete och deltagit i en del sammankomster och träffar. Läs rapporten!

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

ROTEN

Inga aktiviteter f.n.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

3 februari kl 17.30 
Östermalms Föreningsråd, Stockholm.
Jens Agensjö från Areal ger råd inför deklarationen samt vid förvärv/generationsskifte av skogsfastigheter.
Läs mer!

27 februari kl 17.30
Östermalms föreningsråd, Stockholm.
Öka din produktion i skogen genom gödsling – kostnad, kubik & konsekvens. Erik Viklund från Mellanskog.

26 mars, kl 18.00
Östermalms föreningsråd, Stockholm.
Hur man genom att utgå från en helhetssyn i skogen skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk.
Sten B Nilsson, internationell skogskonsult samt professor systemanalys.

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SMÅLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

DALASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

JÄMTLANDS- & VÄSTERNORRLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

Måndag 24 februari kl. 17.30 i Hässleholm.
Askåterföring och Riksskogstaxering.
Se bifogad inbjudan.

Mars
Kväll i Lund där doktorander från forskningsprojektet FRAS = framtidens skogar i södra Sverige, berättar om vad de hitintills kommit fram till. Datum och inbjudan kommer senare.

ÖREBROSTAMMEN

Torsdag 27 februari
Reservera torsdagen den 27 februari för då är Spillkråkan åter inbjuden att delta i en sammankomst för kvinnliga skogsägare på Moelven.
Mer information kommer senare.

Skogsdag i vår
Billerud Korsnäs kommer att ha en skogsdag ute i fält som vi är inbjudna till. Datum ej fastställt

ÖSTGÖTASTAMMEN

Måndag 24/2 18.00
Vad gör jag när det brinner i min skog? Länsförsäkringar, Linköping.

Onsdag 15/4 kl. 18.00
Fortsättningskurs, Vreta. Kursledare; Henrik Renius

Onsdag 29/4 kl. 17.30.
Äganderätten – vad gäller egentligen? Samverkan med Bondbönorna.

Maj/Juni
Studiebesök med Skogspodden, Per och Bo Jonasson i Vimmerby

Skogskvinner i Norden

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!