Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 330.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 125 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 4,8 miljoner hektar skog.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

RENARE VATTEN MED ENKLA MEDEL
Reportage i Land skogsbruk om den idag första stora våtmark på skogsmark i Skåne hos Katarina Brunnström.

SKOGSÄGARE BEHÖVER INTE MUSKELSTYRKA!
Läs artikeln i Land Skogsbruk om Spillkråkan Annelie Johansson.

INSPIRERANDE SKOGSDAG I NÄTVERKET! 
Läs artikeln om Katarina Brunnströms gård, Skeinge Säteri som anlägger våtmark.

HEMVÄNDARE STÅR INFÖR MÅNGA UTMANINGAR!
Läs artikeln i Land Skogsbruk om vår Spillkråka Linnéa Claesdotter som nu blivit aktiv skogsbrukare.

SNYGG SKOG – ELLER FUL? SPELAR ESTETIKEN NÅGON ROLL I SKOGSBRUKET?
Läs artikeln i Skogen om vår Spillkråka Haidi Andersson.

KERSTIN SPRIDER BUDSKAP FRÅN RAGUNDA TILL BRYSSEL!
Läs artikeln i tidningen Skogen om Kerstin som tilldelades Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten för år 2020.

HON BRYTER NY MARK FÖR SKOGENS KVINNOR!
Läs artikel i Smålänningen om Annelie Johansson, stamansvarig för Smålandstammen.

DIGITAL PLATTFORM PÅ FACEBOOK FÖR SPILLKRÅKANS MEDLEMMAR!
Nu har vi skapat en sluten Facebook grupp enbart för Spillkråkans medlemmar. Syftet är att vi kan säga hej till varandra, ställa en fråga, lyfta ett diskussionsämne och diskutera med andra Spillkråkor.
Anslut er till gruppen via följande länk och bjud gärna in andra medlemmar i Spillkråkan. 
Hälsar Linnea, vår kassör och tillika Facebook administratör

GRATTIS KERSTIN DAFNÄS, SPILLKRÅKANS ORDFÖRANDE, SOM TILLDELAS UTMÄRKELSEN GULDKVISTEN!
Idag den 24 september tillkännager Föreningen Skogen att Svante Axelsson, Uppsala och Kerstin Dafnäs, Stockholm samt Tomas Gullberg, Hedemora, tilldelas utmärkelsen Guldkvisten för sina insatser i den svenska skogssektorn.  Läs mer!

OM SKOGSBRANDEN I HÄSSLEHOLM
Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog. Branden var den mest omfattande i Hässleholms kommuns historia. Se nyheten.

ARTIKELN OM LINNEA CLAESDOTTER I MULTICOPY AV STORA ENSO
Läs artikeln om spillkråkans kassör Linnea och hennes steg i livet som tagit henne dit hon är idag.
Vi Spillkråkor har alla olika historier att dela med oss av och berika varandra med. Här kommer en! Trevlig sommardag!

Kalender

Covid-19 information

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov. Därför att det viktigt att eventuella fysiska träffar anordnas utifrån de riktlinjer och råd som finns i regionen.

Spillkråkans Styrelse

ROTEN

Onsdag, 25 november kl. 18-19
Riksskogstaxeringen. Välkommen till en digital föreläsning med Haide Andersson. Läs mer.

Torsdag 3 december
Digitalt Spill in mellan kl 17.00 -18.00. Länk till mötet skickas ut via mail.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

December
Ingen julaktivitet på grund av gällande Corona restriktioner.

JÄMTLANDS- & VÄSTERNORRLANDSSTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Planer för 2020 är

  • Besöka Tegsnäsindustrin där man tillverkar allt från den klassiska skidan till monteringsfärdiga trähus.
  • Besök vid brandstationen för att få information om vad vi som skogsägare bör veta och kunna i fall av brand i den egna skogen.
  • Även i år ska Spillkråkan delta i Skogsstyrelsens skogskväll för kvinnor.

DALASTAMMEN

På grund av det osäkra läget har vi inte bestämt datum för de två planerade aktiviteterna.

Resa med Orsa besparingsskog under en dag med guide.
Besparingsskogens historia, verksamhet och betydelse för bygden.

Föreläsning med Christer Karlsson, fd chef på Siljansfors försökspark , SLU, Mora  Virkesaffärer.
Christer tar bl a upp: rotpost leveransrotpost avverkningsuppdrag anbudsförfarande Värderingsschabloner Plats: SLU: s konferenslokal i Mora.

ÖREBROSTAMMEN

December
Ingen julaktivitet på grund av gällande Corona restriktioner.

SMÅLANDSSTAMMEN

December
Ingen julaktivitet på grund av gällande Corona restriktioner.

ÖSTGÖTASTAMMEN

Inga aktiviteter f.n.

SKÅNESTAMMEN

December
Ingen julaktivitet på grund av gällande Corona restriktioner.

Skogskvinner i Norden

Vad är Nordiske Skogskvinner?

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!