Spillkråkan

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Covid-19 information

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Dessa råd gäller, om de beslutas, utöver de råd som gäller hela landet sedan tidigare. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov. Därför att det viktigt att eventuella fysiska träffar anordnas utifrån de riktlinjer och råd som finns i regionen.

Vänligen Spillkråkans Styrelse

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Tisdag den 9 mars, kl. 18
Digital Ekonomi/deklarationskväll med Ulf Brogren från Areal.  Förändringar, tips och råd inför årets deklaration av våra skogsfastigheter, genomgång av NE-blanketten. Allmän frågestund. Maila gärna frågor i förväg till Lena Olausson. Se inbjudan här!

Strategiträffar 1-11 mars kl 18.00
Välkommen till en digital träff där du kan vara med och påverka Spillkråkans framtid.
Det är dags för Spillkråkan att formulera en ny strategisk plan fram till 2025 och din åsikt är mycket viktig! Hoppas du har möjlighet att deltaga. Läs mer.

Tisdag den 23 mars klockan 18.00
Digitalt träff med temat: ”Är skogsbruket jämställt?  Anna Schyman NYKS/Spillkråkan och Kerstin Dafnäs Spillkråkan. Separat inbjudan kommer under mars.

Tisdag den 13 april klockan 18.00
Digitalt träff med temat: ”Vad händer med äganderätten i skogen – efter januariavtalet och inom EU”. Anna Treschow, Rättspolitisk expert, LRF Skogsägarna.
Separat inbjudan kommer under mars.

Måndag 26 april kl 18.00
Digitalt årsmöte.

Dalastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Jämtlands & Västernorrlandstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Västerbottenstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Skånestammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Smålandsstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Stockholm- & Mälarstammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Örebrostammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Östgötastammen

Ingen aktiviteter på grund av gällande Corona restriktioner.

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Aktuellt för dig som medlem

Du hittar tidigare aktuellt för dig som medlem här!

Aktuellt från Facebook

Har kan du följa oss i Facebook. Scrolla i bilden så ser du fler inlägg.

Artiklar från media

Fler artiklar från press och radio hittar du under Media

Hon vill lämna över något bättre

Läs reportage i tidningen Land Skogsbruk 2021-02-26 om Spillkråkan Camilla Logarn och om hur hon brukar sin skog. 

Sprider riskerna med flera olika trädslag

Läs reportage i Skogseko nr 4, 2020 om hur spillkråkan Haidi Andersson minskar riskerna för skador på skogen i framtiden. 1  | 2 

Helén brukar skyddad skog "De är på mig som hökar"

Läs reportage i Skogen nr 12, 2020 om hur spillkråkan Helén Benjaminsson brukar skog i reservat. 1  | 2 | 3 | 4 | 5

Renare vatten med enkla medel

Läs reportage i Land skogsbruk om spillkråkan Katarina Brunströms våtmark i skogsmark som är den största i Skåne.

Skogsägare behöver inte muskelstyrka!

Läs artikeln i Land Skogsbruk om Spillkråkan Annelie Johansson.

Minnen från våra medlemmar