Spillkråkan

Förening för kvinnor som äger skog

Kommande aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 7 oktober, kl. 17.00
Digitalt spill-in via Google Meet

20 oktober
Digital föreläsning om Skogforsks forskningsverksamhet och hur Skogforsk arbetar med att få ut den senaste kunskapen till skogsbruket.
Med Charlotte Bengtsson.

Datum kommer snart.
Digital föreläsning. Hur kan vi skapa ett hållbart skogsbruk? Med Sten B Nilsson.

Dalastammen

På grund av det osäkra läget har vi inte bestämt datum för höstens aktiviteter.
Så ser vi fram emot att framöver planera möten med följande teman:

  • Föryngring kontra plantering.
  • Plantornas proveniens o dess eventuella betydelse. Samtal.
  • Skogshistoria med Anders Björklund

Jämtlands & Västernorrlandstammen

10 oktober
Hyggesfritt skogsbruk med SKS och SLU i Bräcketrakten.

22 november
Träff med kvinnor från Jämtlands samebyar.

Västerbottenstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Skånestammen

29 september, kl. 13.00
På Ekebo försökspark med Forskare Mateusz Liziniewicz från Skogforsk.

Smålandsstammen

Fredag den 24 september
Utbildning i Beställarkompetens 2.0 , del 1 Gallring.

Stockholm- & Mälarstammen

Vi ser fram emot utomhusaktiviteter i höst och  återkommer med plan för det efter sommaren.

Örebrostammen

Lördag den 25 september kl 10.
Studiebesök nära Nora för att lära mer om skogsföryngring genom sådd.

Östgötastammen

6 oktober – FULLBOKAT!
Röjsågskurs A i Vreta kloster, Linköping.

20 oktober
Röjsågskurs A i Vreta kloster, Linköping.

November (datum kommer)
Digital träff om äganderätt och intrångsersättning
Arrangeras tillsammans med Bondbönorna.

4 december
Besök med företagspresentation och julbord på Torp Rusthåll (ca 1 mil norr om Kisa).

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare!

Spillkråkan är en rikstäckande organisation i syfte att skapa nätverk för kvinnliga skogsägare.

Vi jobbar aktivt genom att anordna träffar, utbildningar, evenemang och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk.

Spillkråkan medverkar också i opinionsbildning för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Organisationen är uppbyggd i åtta lokala stammar över hela landet.

I dagsläget har Spillkråkan åtta olika geografiska stammar lokaliserade i hela landet från norr till söder. Här anordnas lokala, utbildningar och olika typer av fysiska och digitala träffar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare. Läs mer om detta här.

Genom ett aktivt bevaka och följa skogsfrågor arbetar Spillkråkan för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen.
Läs mer om hur vi arbetar!

Aktuellt för dig som medlem

Du hittar tidigare aktuellt för dig som medlem här!

Aktuellt från Facebook

Har kan du följa oss i Facebook. Scrolla i bilden så ser du fler inlägg.

Artiklar från media

Fler artiklar från press och radio hittar du under Media

Hon vill se fler kvinnor i skogen

Läs artikel i Landets Fria Tidning med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om jämställdhet i skogen.

Kvinnorna knuffas ut från skogen

Läs artikel i Dagens Industri med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om att kvinnor äger allt mindre skogsfastigheter.

Kvinnors skogsägande i Jämtland

Se inslag från SVT Jämtland med spillkråkan Elisabeth Persson om Spillkråkan och kvinnors skogsägande.

Missade du prisutdelningen av Föreningen Skogens priser för 2020 - 2021?

Missade du prisutdelningen av Föreningen Skogens priser för 2020 – 2021, där Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs fick utmärkelsen Guldkvisten? Här kan du ta del av prisceremonin, lyssna på kungens tal och läsa prismotiveringarna.

Ny statistik från Skogsstyrelsen!
Sveriges största och minsta skogskommuner

Där framgår bland annat var det finns flest antal kvinnliga skogsägare i landet. Publicerat i Land Skogsbruk nr 14/2021.

Minnen från våra medlemmar