Spillkråkan

Förening för kvinnor som äger skog

Välkommen till Spillkråkan

Spillkråkan är en rikstäckande ideell förening för kvinnor som äger skog och kvinnor i skogsägande familjer. Vi jobbar aktivt genom att anordna träffar, utbildningar, evenemang och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk. Spillkråkan medverkar också i opinionsbildning för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Föreningen verkar lokalt via tio lokalavdelningar, s. k. stammar, över hela landet.

Kommande Program & Träffar

Gemensamma aktiviteter

Spill-In
Välkomna på digitalt Spill-In första torsdagen i månaden, d.v.s. 7 mars, 4 april och 2 maj. Ingen anmälan behövs, bara logga in om du har lust att umgås en stund. Mail med länk skickas ut några dagar före.

Save the dates
6 mars
Digital föreläsning Tema Deklaration. Mer information här!
15 april – Årsmöte (digitalt).
20 april – Konferens med Nordiske Skogskvinner, där Spillkråkan representerar Sverige. I år är Island värdland (digitalt).
14 maj
EU och Skogen inför EU valet med Martin Kihlberg, Landshypotek bank (Digitalt)

29 augusti – 1 september
Spillkråkans årliga resa går till Dalarna. Mer info kommer.

Dalarna

4 mars, 18.00 – 20.00
Dalastammen bjuder in till föreläsning om ”Skogsindustrins framväxt och hur den påverkade Moraområdet”.
Mer information här!

Gävleborg

Planering pågår …

Jämtland & Västernorrland

27 februari 09:00 – 12:00
Skogsprogram Jämtland Härjedalen – Digital slutträff.
På programmet – reflektioner, aktiviteter och dialogsamtal med andra regionala skogsprogram.
Anmälan senast den 26 februari till magnus.forsen@lansstyrelsen.se

Maj/juni
Skidån, Bräcke kommun. Vi besöker ett demonstationsområde för skogsbruk vid vatten.

Lördag 28 september
Besök i en medlemsskog i Dacke, Liden.

Skåne

27 februari
En skogskväll med Sparbanken Syd med vänner från Areal.
Mer information här!

Småland

Söndag 7 april
Kultur- och fornlämningar i Skogen. Plats:  Ingebo Hagar nära Vimmerby.

Stockholm & Mälardalen

Fredag 15 mars
Besök utanför Norrköping;  Holmen Braviken – sågverk och pappersbruk. Mer information här!

Västerbotten

Planering för nya träffar pågår …

Västra Götaland

10 april, 18 april och 27 april
Grundkurs i skogsbruk, i samarbete med Hushållningssällskapet. Kursen uppdelad i tre tillfällen.
Mer information här!

26 april
På kvällen innan den fysiska utbildningsträffen (se ovan), bjuder Spillkråkan Västra Götaland in alla Spillkråkor till en gemensam middag på First camp Hökensås.
Mer information här!

Örebro

26 februari, 17.30
Varmt välkomna till årets första träff som arrangeras i samarbete med Hushållningssällskapet och Skogsportalen. Mer information här!

Östergötland

Fredag 15 mars
Besök utanför Norrköping;  Holmen Braviken – sågverk och pappersbruk. Mer information här!

Söndag 7 april
Kultur- och fornlämningar i Skogen. Plats:  Ingebo Hagar nära Vimmerby.

Spillkråkan skapar
lärande nätverk av kvinnor som är skogsägare!

Varje medlem i Spillkråkan är en enskild skogsägare med sin unika erfarenhet. För dig som medlem är nätverket ett sammanhang för utveckling och gemenskap.

När vi träffas kan vi utbyta erfarenheter och kunskaper. Vi kan hämta inspiration från varandra och skaffa mer praktisk och teoretisk kunskap via nätverkets utbildningar med mera. Allt via lokalavdelningarna, stammarna, runtom i Sverige.

Läs dagboken från Årets resa

Ett 40 tal Spillkråkor från hela landet deltog i årets resa som arrangerades på ett storartat sätt av jämtländska Spillkråkor – Gunbritt, Elisabeth, Kerstin, Bodil och Åsa. Ni bjöd oss ca 40 deltagare på både intressanta företagsbesök och personliga upplevelser på flera ställen. Väldigt god mat och gott fika hela vägen. Ett stort tack!
Läs dagboksanteckningar från några deltagare. Finns även som PDF om du vill skriva ut och läsa i soffan!

Senaste artiklarna
från media

Vi systrar har vi vuxit med vår skog
Tillbakablicken på dessa första 30 år landar i insikten att det inte bara är skogen som växer med tiden, även skogsägaren växer med sin skog, konstaterar Kerstin Dafnäs.

Alla dessa beslut som ska tas
När man som skogsägare känner sig ensam är det en enorm energikick att träffa andra i samma situation som peppar att gå ut med röjsågen, skriver Helena Löthgren.

Nätverk bereder väg för kvinnliga skogsägare
Att vara skogsägare är den allra vanligaste formen av eget företagande för kvinnor i Sverige. Av landets privata skogsägare utgör vi 38 procent, men det syns tyvärr varken på skogsdagar eller kurser, skriver Haidi Andersson.

Utbor är lika värdefulla som närbor
Som säsongsboende utbo kan jag tycka att synen på skogsägare med närbor kontra utbor ofta framställs lite för svartvit, skriver Kerstin Dafnäs.

Skyll inte allt på älgen – det är dags för flerartsförvaltning
Vi verkar ha glömt bort att naturen klarar sig alldeles utmärkt utan oss, men vi klarar oss faktiskt inte utan den, skriver Haidi Andersson.

Rätten till skogen innebär även skyldigheter
Allemansrätten måste ses över och preciseras för att stärka och hjälpa de markägare som bjuder på fina naturupplevelser, skriver Helena Löthgren.

Synen på naturen är likt en karikatyr – som i verkligheten varierar
För varje naturtyp ser jag någon välbekant person för mitt inre, nästan som en karikatyr, fastän de flesta av oss pendlar mellan flera synsätt, skriver Kerstin Dafnäs.

Minnesbilder från våra medlemmar

Klicka på respektive bild för att se den i större format!