Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet.
Vi vill inkludera filminslag med vanliga medlemmars skogsbruk. Det kan handla om allt ifrån hur man hanterar granbarkborreangrepp, vilka utmaningar/fördelar det finns att ha stadsnära skog, om man testat nya trädslag med tanke på klimatförändringar – eller något helt annat.
Du behöver inte vara expert för att vara med.
Filmningen sker i så fall någon gång under maj/juni i din egen skog.
Hör av dig om du är intresserad till elin.fries@bitzer.se några rader om hur du sköter din skog, vilken typ av skog det är, samt var i Sverige den befinner sig. Maila senast den 24 mars.

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de