Länk till Vart är vi på väg i EU-politiken?

Missade du tisdagens digitala utfrågning arrangerad av Wood Be Better?  Fokus var EU-politiken och de skogliga frågorna.  Du kan ta del av det hela via Skogsindustriernas hemsida. Det var intressant. Rekommenderas!

Länken hittar du här: EU-politiken och skogen

Andra nyheter:

Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar. Det