Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket
Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del av en konferens med olika organisationer som arbetar med skoglig rådgivning runt om i Europa.
Temat för exkursionen är skoglig rådgivning och hållbart skogsbruk för att visa hur vi arbetar här i Sverige.
Som en punkt på exkursionen skulle Skogsstyrelsen vilja lyfta de kvinnliga skogsägarna, er erfarenhet av att vara skogsägare och era kontakter med skogsbruket.
Är du intresserade av att komma och berätta lite?
Samtalet är på engelska men man behöver inte kunna det flytande utan vi kan hjälpa till att översätta om man fastnar på t.ex. skogliga termer (många av våra deltagare har också rätt så knackig engelska). En möjlig plats är att vi håller till på Bredvik (SLUs demonstrationspark) strax norr om Rimbo.
Kontakta i så fall:
Lisa Wik Persson
Rådgivningsspecialist Skogsstyrelsen
Rådgivningsenheten Västra vägen 52, 80324 Gävle
036-35 93 00 (växel) | 026-23 51 08 (direkt)
lisa.wikpersson@skogsstyrelsen.se

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag