SPILLKRÅKANS MÅL ÄR

  • Att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • Att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • Att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Spillkråkan vill skapa lärande nätverk av kvinnliga skogsägare. Vi köper in kurser av experter på området och erbjuder dem subventionerat för grupper av medlemmar.  Just nu ger vi till exempel introduktionskurser i skogsbruk, riktade till nya medlemmar.Vi har också under 2014 haft en första fortsättningskurs för mer erfarna medlemmar.

Spillkråkans seminarieverksamhet samlar också de mer erfarna skogsägarna. Särskilt ekonomiseminarierna blir snabbt fulltecknade men det handlar också om hur man säljer virke, om hur man certifierar sin skog, om skogsskötsel och om framtida förutsättningar för skogsbrukande. I stammarna – som ordnar aktiviteter ute i landet – handlar det också mycket om praktiskt skogsbrukande: hur hanterar man GPS i skogen, röjsåg och motorsåg, och vad man kan lära sig av besök i de andra medlemmarnas skogar.

SPILLKRÅKAN ARRANGERAR

Spillkråkan arrangerar också årliga skogsresor. USA´s västkust, Estland och Polen har varit några av resmålen. På närmare håll har vi bl.a. besökt ekarna på Visingsö, Tyresta Nationalpark efter branden, Bravikens pappersbruk, Forssjö Bruk och forskningsprojektet Future Forests. Energifrågor stod i fokus för den skogsresa som 2013 gick till Höga Kusten. Hösten 2014 var resmålet Norge, 2015 besökte vi Polen, 2016 gick resan till Västerbotten och 2017 besökte vi Öster Malma i Södermanland.

Spillkråkan bevakar och följer skogsfrågorna för att kunna påverka skogsföretag, organisationer och myndigheter så att dessa bättre tillvaratar kvinnliga skogsägares intressen. Spillkråkan var tidigt ute med krav på kvinnocertifierade virkesköpare – att bolagen skulle ha kvinnor i sina organisationer om de ville köpa kvinnliga skogsägares virke.

VERKSAMHETSPLAN

Aktuell verksamhetsplan för 2018 hittar du här.