Tips på webinarier med regionala skogsprogrammet i Jämtland-Härjedalen, där Spillkråkan medverkar

Skogen för det globala klimatets skull – Digitalt webbinarium
14 februari 09:00 – 12:00
Vad betyder skogen egentligen för vårt klimat? Gör träden störst nytta med rötterna fortsatt i backen och ett fortsatt koldioxidupptag eller genom långlivade produkter såsom hus där vi ersätter betong och stål? Skiljer sig Jämtlands län från övriga Sverige eller världen? Denna förmiddag försöker vi sätta fingret på den senaste forskningen och hur vi i Jämtlands län kan bidra på bästa sätt i ett globalt perspektiv.
Skogsprogram Jämtland Härjedalen – Digital slutträff
27 februari 09:00 – 12:00
Förstudien Skogsprogram Jämtland Härjedalen ska summeras ihop med de inspel och aktiviteter som har genomförts och planeras att genomföras framåt. Vi återkopplar Strategidokumentet Regionalt skogsprogram för Jämtlands län 2020 – 2030 och ser vart vi är på resan mot 2030. Med oss har vi Region Jämtland Härjedalen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vi gör även avstämning med övriga läns skogsprogram för vad vi kan se och lära av varandra för att arbeta mot visionen ”Jämtlands läns skogar för en växande bioekonomi och en hållbar framtid”.

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag