Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar v 8 & 9

Under våren bjuder Skogsstyrelsen in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman. De närmaste två veckorna fokuseras det på hyggesfritt skogsbruk.
Skriv upp tid och dag i din kalender så att du inte missar! Ingen föranmälan behövs.
21 februari kl. 12-13.30 Hyggesfria metoder – grunder
22 februari kl. 18-20 Hyggesfria metoder – grunder
23 februari kl. 12.30-13.30 Skog med variation och hyggesfria metoder
27 februari kl. 11.30-13 Hyggesfria metoder för yrkesverksamma
29 februari kl. 13-14.30 Hyggesfritt skogsbruk och ädellöv
Teamslänken hittas på Skogsstyrelsens hemsida. Skogsstyrelsens info

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag