Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen bidrar till det arbete som Spillkråkans ordförande gör genom skogssektorns jämställdhetsråd.

En medlem är kontaktperson/sakkunnig i den tjänstepersongrupp som finns kopplad till rådets arbete. Genom att bevaka och påverka det arbete som görs inom skogssektorn får sektorn göra jobbet och Spillkråkans medlemmar kan dra nytta av den utveckling som stegvis sker.

Jämställdhetsgruppen planerar att synliggöra Spillkråkans avtryck genom att på olika sätt kommunicera detta till medlemmarna. En föreläsning med en erkänd jämställdhetsstrateg inom branschen planeras att genomföras, ett förslag till tema är jämställd viltförvaltning.

I de fall Spillkråkan deltar i olika skogsmässor kan även aktivitet på jämställdhetstema bli aktuellt.