Artiklar om Spillkråkan i Media

Artiklar i media

Här finner du finner du alla artiklar och inslag om Spillkråkan.

Skogen är mitt gym, min andlighet och stora glädje
Att Karin Wigert har en speciell relation till den skog hon äger råder det ingen tvekan om. Hon är inte född skogsägare eller har ärvt sin skog. Möjligheten till att köpa en lantbruksfastighet med tillhörande skog dök upp när hon var 25 år. Läs hela artikeln!

I Ljusnarsberg äger kvinnor mer än hälften av skogen
Kvinnor i Ljusnarsberg äger högre andel av marken i kommunen än någon annanstans i Sverige. Det i en kommun som till 86 procent består av skog.
Ingrid Bengtsson är kvinnlig skogsägare i Ljusnarsberg.

Vi skogsägare borde få veta vad vårt virke används till
Vad vill vi att våra träd ska användas till egentligen? Är vi skogsägare nöjda med att de bara blir är ännu en råvara som är till för slit och släng eller vill vi att det ska bli något bestående av den där fina skogen vi avverkade?
Det frågar sig Haidi Andersson.

Skatteregler kan skjuta upp försäljning
Att sälja sin skog, som förvärvats under flera generationer, är inte alltid det lättaste. Åtminstone inte när det kommer till reavinstberäkningen, skriver Helena Löthgren.

Vi systrar har vi vuxit med vår skog
Tillbakablicken på dessa första 30 år landar i insikten att det inte bara är skogen som växer med tiden, även skogsägaren växer med sin skog, konstaterar Kerstin Dafnäs.

Alla dessa beslut som ska tas
När man som skogsägare känner sig ensam är det en enorm energikick att träffa andra i samma situation som peppar att gå ut med röjsågen, skriver Helena Löthgren.

Nätverk bereder väg för kvinnliga skogsägare
Att vara skogsägare är den allra vanligaste formen av eget företagande för kvinnor i Sverige. Av landets privata skogsägare utgör vi 38 procent, men det syns tyvärr varken på skogsdagar eller kurser, skriver Haidi Andersson.

Utbor är lika värdefulla som närbor
Som säsongsboende utbo kan jag tycka att synen på skogsägare med närbor kontra utbor ofta framställs lite för svartvit, skriver Kerstin Dafnäs.

Skyll inte allt på älgen – det är dags för flerartsförvaltning
Vi verkar ha glömt bort att naturen klarar sig alldeles utmärkt utan oss, men vi klarar oss faktiskt inte utan den, skriver Haidi Andersson.

Rätten till skogen innebär även skyldigheter
Allemansrätten måste ses över och preciseras för att stärka och hjälpa de markägare som bjuder på fina naturupplevelser, skriver Helena Löthgren.

Synen på naturen är likt en karikatyr – som i verkligheten varierar
För varje naturtyp ser jag någon välbekant person för mitt inre, nästan som en karikatyr, fastän de flesta av oss pendlar mellan flera synsätt, skriver Kerstin Dafnäs.

Är familjeskogsbruket hotat?
En skogsägare i vårt avlånga land ser fler likheter än skillnader mellan Roger Akelius och en ägare bosatt i New York eller Hong Kong som granne, skriver Haidi Andersson.

AI visar vägen för framtidens skogsskötsel
Vem vet hur framtidens skogsförvaltning kommer att skötas. Kanske delvis som ett datorspel? Det frågar sig Helena Löthgren.

Förmågan att samarbeta blir avgörande
Det sägs att föreningslivet backar, men i skogen växer det så det knakar, skriver Kerstin Dafnäs.

Vad gör vi när grannen har gett upp eller inte bryr sig om barkborren?
Jag har full förståelse för att det finns de som ger upp kampen mot barkborrarna, för det känns ibland som ett evigt, ganska tröstlöst sisyfosarbete. Så vem ska då ägna sig åt sök och plock? Det frågar sig Haidi Andersson i sin artikel.

Virkesaffärer borde vara spårbara
Skogsägaren verkar inte funnits med i beräkningen när industriföretaget byggt sina affärsprocesser, skriver Kerstin Dafnäs.

Den sociala skogen
En fin sak med skogen är att den inte väljer att lokalisera sig till storstäderna. Inte heller flyttar den verksamheten utomlands. Den står där den står, skriver Helena Löthgren.

Äntligen enighet – ersättning ska utgå!
EU vill sätta av naturtypsklassade skogar – och otroligt nog tycks skogsägare och naturvårdsintressenter vara överens på en punkt: ersättning ska utgå. Det skriver Haidi Andersson.
Läs hela artikeln!

Bjud in en yngre kollega! Nästa gång du som skogsägare är på väg till en skogsdag, ett nätverksmöte eller bara en tur ut i skogen – tänk efter om det finns någon ung skogsintresserad person i din närhet som du kan ringa upp och bjuda in. På så vis kan du stärka och hjälpa någon att våga ta steget till att bli en ung skogsägare, skriver Helena Löthgren. Dags att förlänga livscykeln för träfibern Det är dags att inspireras av mormor och hennes återbrukande generationskamrater som levde under världskrigen, skriver Kerstin Dafnäs. Hon spår att förlänga livscykeln för våra träbaserade material kommer att bli populärt i rådande energisparartider.
Vad gör det om 100 år? Läs Spillkråkan Helena Löthgrens krönika i Land Skogsbruk.
Viktigt att rösta för skogens skull Läs Spillkråkan Haidi Anderssons krönika i Land Skogsbruk.
Låt skogen bidra till att rädda klimatet Läs artikel från besök hos Spillkråkan Bodil Abelsson i Moderat-kvinnornas tidning Modig. Ta barnen ut i skogen Läs Spillkråkan Helena Löthgrens krönika i Land Skogsbruk Lovsång till det lånade landskapet Läs Spilkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk – ”Lovsång till det lånade landskapet” Könsbestämma fåglar? Vi skogsägare baxnar. Läs Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdhs debattartikel om den svenska skogspolitiken i Expressen. Skogen ska användas med kärlek och känsla Läs Spillkråkan Helena Lötghrens krönika i Land Skogsbruk. Det spelar roll att få kvinnor köper skog Läs Spillkråkan Kerstin Dafnäs krönika i Land Skogsbruk. Fila kedjan eller kika efter fåglar Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh uttalar sig angående artskyddsförordningen. Familjeskogsbrukarna måste sprida vad de gör bra Läs Spillkråkan Haidi Anderssons krönika i Land Skogsbruk. Vill stärka kvinnor i skogssektorn Läs intervju med Spillkråkan Kerstin Dafnäs i Skogsstyrelsens Skogseko.

Julklapp till Spillkråkan
Läs i ATL om att JÄMY har beviljat Spillkråkan drygt 240000 kr i bidrag för verksamheten 2022.

ATLs nya motorsågstestare
Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh är ATLs nya motorsågstestare.

Vi skogsägare är hjältar!​
Läs Spillkråkan Helena Löthgrens personliga krönika i Land Skogsbruk.

Jag väger in flera aspekter vid avverkning​
Spillkråkan Viktoria Birgersson berättar i Skogsstyrelsens Skogseko om sitt ägande och brukande av skog.

Skogen 2080
Den 12 oktober medverkade Spillkråkans kassör Linnea Claesdotter i ett seminarium på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm. Rubriken för seminariet var Skogen 2080 (året då målet är att människor lever i en fossilfri värld) där skogen diskuterades ur olika perspektiv med olika intressenter. Medverkade gjorde bland annat skogsindustriernas VD, processledare från Sveaskog och chefdramaturgen från Kungliga Dramatiska teatern.
Seminariet spelades in och finns att se här.

Small Forests – Big Players: Can small scale forestry build a bio-based economy?
Spillkråkans Kerstin Dafnäs representerade svenska skogsägare i en paneldebatt om frågan: Influence of climate and management on small scale forest owners’ contribution to the bioeconomy. Här går det att läsa mer om det europeiska projektet ValoFor som syftar till att undersöka hur små skogsägare bidrar till omställningen till en träbaserad bioekonomi.

Skogsföretagande som livsintresse​
Läs i Land Skogsbruk om Spillkråkan Marie Westrins brinnande intresse för skogsföretagandet.

Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt
Spillkråkans Kerstin Dafnäs deltog i en sammankomst om hur Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens position bäst kan utnyttjas för att få en mer konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn”. Här är länk till KSLA’s hemsida där man kan se mötet i efterhand och även hitta utbudet av möten för nästa år.

Läs personliga krönikor i Land Skogsbruk om utmaningar som skogsägare skrivna av Spillkråkor
Helena Löthgren:
Det skall vara upp till ägaren hur skogen skall skötas.
Haidi Andersson:
Skall jag inte själv kunna välja?
Kerstin Dafnäs:
Skogsägare behöver bättre beslutsunderslag

Här trivs fåglar, vilt och Katarina!​
Läs artikel i tidningen Skogen om hur Spillkråkan Katarina Brunnström på Skeinge säteri anlagt Skånes största våtmark.

Förändra normer räcker inte​
Läs intervju med Spillkråkan Kerstin Dafnäs i tidningen Skogen om ekonomiska möjligheter som viktig faktor för jämställdhet i skogen.

Prisad pedagog ville inte välja skoglig väg​
Läs i tidningen Skogen om hur Spillkråkan Mathilda Clausén Wingårdh vände motvilja till skogslust.

Hon vill se fler kvinnor i skogen
Läs artikel i Landets Fria Tidning med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om jämställdhet i skogen.

Kvinnorna knuffas ut från skogen
Läs artikel i Dagens Industri med Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs om att kvinnor äger allt mindre skogsfastigheter.

Kvinnors skogsägande i Jämtland
Se inslag från SVT Jämtland med spillkråkan Elisabeth Persson om Spillkråkan och kvinnors skogsägande.

Skjut upp skatten – få mer pengar över
Läs artikel i tidningen Land Skogsbruk om Spillkråkan Helena Löthgrens skattetips om skogsekonomi

Håll koll på skatten
Läs artikel i Billerud Korsnäs tidning Kambium om Spillkråkan Helena Löthgrens skattetips om skogsekonomi.

Skogen är en del av gården och skall skötas om
Läs reportage i tidningen Land Skogsbruk 2021-02-26 om Spillkråkan Kristin Berg och om hur hon sköter sin skog.

Hon vill lämna över något bättre. 
Läs reportage i tidningen Land Skogsbruk 2021-02-26 om Spillkråkan Camilla Logarn och om hur hon brukar sin skog.

Sprider riskerna med flera olika trädslag
Läs reportage i Skogseko nr 4, 2020 om hur spillkråkan Haidi Andersson minskar riskerna för skador på skogen i framtiden. 1  | 

Helén brukar skyddad skog ”De är på mig som hökar”
Läs reportage i Skogen nr 12, 2020 om hur spillkråkan Helén Benjaminsson brukar skog i reservat. 1  | 2 | 3 | 4 | 5

EN FILM OM ATT ÄGA OCH FÖRVALTA SKOG
Lyssna på vår Spillkråka Sara Nilsson som deltog i en film från SEB i oktober 2020 om att äga och förvalta skog.

SKOGSÄGARE BEHÖVER INTE MUSKELSTYRKA!
Läs artikeln i Land Skogsbruk om Spillkråkan Annelie Johansson.

INSPIRERANDE SKOGSDAG I NÄTVERKET! 
Läs artikeln om Katarina Brunnströms gård, Skeinge Säteri som anlägger våtmark.

HEMVÄNDARE STÅR INFÖR MÅNGA UTMANINGAR!
Läs artikeln i Land Skogsbruk om vår Spillkråka Linnéa Claesdotter som nu blivit aktiv skogsbrukare.

SNYGG SKOG – ELLER FUL? SPELAR ESTETIKEN NÅGON ROLL I SKOGSBRUKET?
Läs artikeln i Skogen om vår Spillkråka Haidi Andersson.

KERSTIN SPRIDER BUDSKAP FRÅN RAGUNDA TILL BRYSSEL!
Läs artikeln i tidningen Skogen om Kerstin som tilldelades Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten för år 2020.

HON BRYTER NY MARK FÖR SKOGENS KVINNOR!
Läs artikel i Smålänningen om Annelie Johansson, stamansvarig för Smålandstammen.

Lyckat generationsskifte i familjeskogen om flickorna på Nyrup!
Läs om våra Spillkråkor Birgit Timner och Cecilia Timner.

Artikeln om Linnea Claesdotter i Multicopy av Stora Enso
Läs artikeln om spillkråkans kassör Linnea och hennes steg i livet som tagit henne dit hon är idag.
Vi Spillkråkor har alla olika historier att dela med oss av och berika varandra med. Här kommer en! Trevlig sommardag!

Om skogsbranden i Hässleholm
Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog. Branden var den mest omfattande i Hässleholms kommuns historia. Se nyheten.

”Dags att gå från ord till handling mot sexismen i skogen”
Lättklädda kvinnor satt grensle över skogsmaskiner. De sexistiska kalendrarna rörde upp känslor i skogbranschen i höstas.
Skogsvetaren Anna Schyman hamnade mitt i stormen när hon röt till om tillståndet i branschen. Storföretag pudlade och bilderna skrotades, men än är Schyman inte nöjd. Läs hela artikeln här. Du kan också se uppslaget (går tyvärr inte att läsa).

Artikel om kvinnliga skogsägare på Stora Ensos digitala tidning Webcopy
Läs den här!

Artikel om kvinnliga skogsägare på Stora Ensos digitala tidning Webcopy
Läs den här!

Kerstin Dafsnäs talade i Europaparlamentet nyligen.
Se intervju med henne!

Kerstin Dafnäs blev intervjuad i Naturmorgon P1 lördagen 16 nov 2019.  Skogsägarens många perspektiv.
Från Kerstin ”Sitter på bussen mellan Östersund och Orsa och smälter alla intryck från helgen. Roligt (och kanske alldeles självklart?) att Naturmorgon kontaktade Spillkråkan när man ville ha med en skogsägare i sitt specialprogram om hållbart skogsbruk. Det blev många timmars samtal i ämnet med Joacim Lindwall, både ute på skiftet och hemma vid köksbordet. Och magiskt att följa växlingen från månskensnatt till gryningsljus ute i skogen under lördagmorgonens live-sändning. Finns att lyssna på som podd https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1027 om du missade.”

Kvinnlig intresseförening etablerar lokal stam i länet. 
Artikel i länstidningen Jämtland oktober 2019.

Nordiska skogskvinnor skrev skogshistoria
Läs artikeln!

Nordic Women in Forestry hold their first conference
Artikel i Scandinavian Journal of Forest Research samt ett nyhetsbrev på SNS.
(På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker.)

Spillkråkan stöttar kvinnor i skogsbruket.
Artikel i Östersundsposten sept 2019.

Nordiska skogskvinnor nätverkade i Småland
Artikel i Land Skogsbruk om Nordiska konferensen i Jönköping 28-30 juni. Läs mer!

Nordiska skogskvinnor i nytt nätverk
Artikel i Land Skogsbruk inför kommande Nordiska konferensen i Jönköping 28-30 juni.  Läs mer!

Så jämställt är skogsbruket – Artikel i Skogseko nr 2 2019
Skogseko har tittat närmare på jämställdheten i skogsbruket.   Kerstin Dafnäs bidrager med input till artikeln.
Läs mer: Dokument 1  Dokument 2  Dokument 3  Dokument 4

Nya granar i askan ger hopp åt skogen!
Artikel i Media om branden kring Katarina Brunnströms gård i Skåne. Läs mer här och här!

Behöver ta mer plats!
Rosita Magnusson och Margareta Åkerström på plats på Skogselmia och delade ut broschyrer om Spillkråkans verksamhet och pratade jämställdhet i branschen med besökare. Se artikel!

Nätverket för kvinnor i skogsbruket.
Artikel i Skog supply om att den första konferensen kommer att äga rum i slutet av juni för det nya nätverket för kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna, Nordiske skogskvinner. Temat är Skogen som intäktskälla och syftet med träffen är att byta erfarenheter och kunskap.

Från skogen till stan tur och retur.
Kerstin Dafnäs intervjuad på internationella kvinnodagen i hennes mammas hemort Rimbo.

I år firar Spillkråkan 20 år.
Kerstin Dafnäs blir intervjuad av SkogsEko nr 2 2018.  

30 åtgärder för jämställdhet
I Skogsstyrelsens presentation av delar i den kommande åtgärdsplan för jämställdhet finns följande med:
Stötta Spillkråkan, Grenverket och andra kvinnliga nätverk ekonomiskt.  Läs mer i artikel i tidningen Skogen nr 12/2018.

Spillkråkanen maktfaktor i svenskt skogsbruk

Kerstin Dafnäs intervjuad av franska TV-kanalen France24
Den franskspråkiga TV-kanalen France24 har gjort en serie om skogsbruk i Europa, där ett av avsnitten handlar om Sverige. Emma Berglund från LRF Skogsägarna (som gästade Spillkråkans årsmöte) och Spillkråkans Kerstin Dafnäs intervjuades om det privata skogsbruket och programmet sändes i juli. Kanalen har 50 miljoner tittare/vecka från 120 länder och programmet följs av politikerna i Bryssel. Den som är nyfiken kan se inslaget här.

De gjorde även ett engelskspråkigt inslag med bl a Emma och Eskil Erlandsson (dock utan Spillkråkan), som kan ses här.

Rädslan för elden ständigt närvarande för skogsägaren
Den 22 juli intervjuades Katarina Brunnström av P4 Kristianstad i samband med alla bränderna i Sverige under sommaren 2018. Lyssna här!

Jag vill lära mig med om skogsbruket
Caroline Skarfors sysslar med skogsnäringen både privat och på jobbet. Hon anser det behövs en förening för kvinnnliga skogsägare, både i utbildningssyfte och att kunna påverka politiskt. Hon är också intresserad av ny teknik som kan vara till nytta i skogsbruket.  Läs mer!  

Inställningen till kvinnors skogsägande har ändrats. Spillkråkan gör skillnad för oss skogsägarkvinnor
I år firar Spillkråkan 20 år. Kerstin Dafnäs blev ordförande i intresseföreningen för kvinnliga skogsägare för ett år sedan. Skogsägare har hon varit sedan hon tillsammans med sin syster köpte skog i Jämtland för 24 år sedan.
Länk till dokument finns på Land Skogsbruk.

ATL Uppropet
Uppropet #skiljagnarnafrånvetet är nu publicerat i ATL och vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens blev insläppta i branschen.  Läs mer!

Skogsägare Kerstin, ”Många lallar på i gamla fotspår” 
Den 23 november var Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs med i direktsändning på Radio Västerbotten på temat kvinnor i skogsnäringen. Lyssna här!

Vår hedersspillkråka, Camilla Logarn, har fått Silverkvisten av föreningen Skogen
Motiveringen till Silverkvisten löd ” – Med en aldrig sinande entusiasm inspirerar hon andra skogsägare att utbilda sig. Länk till artikeln i tidningen Skogen

Kvinnor på hugget lyfter nya ägarfrågor
Svenska kvinnor äger skog för omkring 65 miljarder kronor. Föreningen Spillkråkan vill stärka deras inflytande på skogsnäringen- säger Kerstin Dafnäs ny ordförande i föreningen Spillkråkan. Läs hela artikeln här!

Intresset växer ju mer man lär sig
Sedan Lena Olausson tog över släktskogen har hennes kunskap hela tiden ökat stadigt – och stimulansen med den. Nu vill hon inspirera kvinnor att vara mer aktiva i skogen. Läs hela artikeln här!

Flinka händer runt morrande sågar
Elva Spillkråkor gick motorsågskurs på Skeinge säteri den 5-7 maj. Läs om entusiastiska kursdeltagare och proffsiga instruktörer tillika spillkråkor Matilda Clausén Wingård och Camilla Logarn. (länk,) Norra Skåne.

Spillkråkan vill lyfta skogskvinnor
Ungefär 38 procent av Sveriges ­privatägda skog ägs av kvinnor. Det gör skogs­ägandet till den största företagar­gruppen bland kvinnor. Läs hela artikeln i skogen.se.

Tomtelycka och framtidstro på Skeinge Säteri
Ibland spelar det ingen roll hur bra man planerar. Livet vill annorlunda. På anrika Skeinge Säteri, strax söder om Osby, hade familjen Brunnström precis genomfört ett framgångsrikt generationsskifte när ödet drog ur proppen. I valet mellan fritt fall och hårt arbete valde Katarina Brunnström det senare och nu är livspusslet på Skeinge omlagt. Annorlunda, men lika vackert. Läs hela artikeln!

Satsa på utbildning även när det är tufft – Berith Wikström
Under rubriken ”Satsa på utbildning även när det är tufft” skriver ATL den 19 nov om Spillkråkans ordförande Berith Wikström, som med hjälp av det nätverk som Spillkråkan utgör och kurser bland annat inom ramen för programmet Hållbart Familjeskogsbruk på Växjö Universitet, känner sig trygg i rollen som skogsägare.

Medlemmar i press 2015
Jag ville jobba i min egen skog när jag blev pensionär och jag vet att det är viktigt att jobba säkert. Jag hade inte använt motorsåg tidigare – Eva Wenngren.
I sista numret, för året, av Skogsland har vi en Spillkråka som tagit motorsågskörkort och blev den 100.000´e som fått körkort sedan starten 2005. Stort grattis Eva! Väldigt häftigt med bara kvinnor bakom detta; förutom Eva även Ann Marke som instruktör och Matilda Clausén som examinatör. 15/12. Läs mer!

Camilla Logarn sparar skog för en halv miljon
Det berättar hon för radions P1 Morgon. Frivilligt. För naturens skull. Allt apropå att Skogsstyrelsen ser att stora och små skogsägare faktiskt har avsatt mer skog än man tidigare trott. Camilla är medlem i Spillkråkan och tycker att skogsägare är bra på frivillighet under ansvar. På facebook finns mer info. Över 500 personer har läst detta och förhoppningsvis inspirerats av Camilla!

Mentorer och nätverk är ovärderliga – Katarina Brunnström
I SKOGEN nr 10:2014 berättar Katarina Brunnström om hur hon efter makens hastiga bortgång tog över den stora – sedan sju generationer familjeägda sätesgården om dryga 600 ha. – Utan svärfar Åge och nätverk som Spillkråkan hade det inte fungerat, slår hon fast. Nätverken behövs för att kvinnorna ska kunna stötta varandra i en väldigt mansdominerad miljö, säger Katarina som inledningsvis var väldigt förvånad över bristen på jämställdhet i skogsnäringen.

Det räcker inte att sköta sina träd – man måste sköta sin ekonomi lika noggrant säger Maria Westrin Wernström
Maria Westrin Wernström firade sin 50-årsdag innan hon satsade 100 procent på skogen. Men sen har det gått undan. 120 ha är idag nästan 400 och skogen är dessutom ett känslomässigt centrum för hela familjen. Maria ser ändå först och främst strikt ekonomiskt på verksamheten. För tidningen Norrskogen (nr 3 2014) berättar hon att hon regelbundet går igenom ekonomi, åtgärdsbehov och särskilda satsningar med sin skoglige rådgivare och att den planen följs och följs upp kontinuerligt i ett ständigt flöde.

Skogsekot om Spillkråkan och jämställdheten i skogen – Berith Wikström
Kunskap är makt. – Kvinnorna själva drar sitt strå till stacken genom att ta till sig massor av värdefull kunskap – tillsammans i Spillkråkan till exempel. Men det räcker inte, skogsnäringen måste ta sitt ansvar också och öppna upp för kvinnorna. Det säger Spillkråkans ordförande, Berith Wikström, i landets största skogstidning, skogsstyrelsens Skogseko.

Man behöver folk omkring sig som det är roligt att prata skog med …
Det säger Spillkråkans ordförande Berith Wikström till tidningen SKOGEN (nr 8:2013) när det handlar om vad man behöver för att kunna och vilja vara en aktiv skogsägare. ” …Kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte” alltså – direkt hämtat från Spillkråkans mål. En bra entreprenör är guld värd och träning i att bli en bra beställare är också något som man behöver.

Jubileet på Östnytt
”Skogen ingen jämställd bransch” konstaterar Östnytt efter att ha varit med på Spillkråkans 15-års jubileum på Öster Malma. Men kvinnorna är på frammarsch
– Nu kanske alla män har uppmärksammats – så nu börjar man med kvinnorna, säger Marja Gustavsson galghumoristiskt. Hon är en av de 6 (sex!) kvinnor bland 500 män som tilldelats utmärkelsen Silverkvisten för sina insatser för skog och skogsbruk. Se inslaget här!

”Skogen skulle se annorlunda ut om kvinnor var mer aktiva” …
….Det tror Berith Wikström, ny ordförande i Spillkråkan, i en intervju i tidningen Skogsland. Åtminstone är det något som forskningen pekar på, säger hon.
Annars andas artikeln det kvinnliga nätverkandets lov. Kunskaper, råg i ryggen och gemenskap är bara några av vinsterna! Läs artikeln här

Det bästa ur två världar
… det tycker Berith Wikström att hon har: dels Stockholms-bo  dels skogsägare i Västerbotten.  I tidningen Vi skogsägare  (sid 16) berättar hon hur hon får ekvationen att gå ihop. Berith sitter i Spillkråkans styrelse sedan förra året.

Skogens Pippi Långstrump
– Nätverk är så viktiga. Kvinnor måste komma ihop för att sätta en egen dagordning. Skogsägare, kvinnor såväl som män, måste också se sig som de företagare de är. Ser man att skogen är en tillgång som man kan tjäna pengar på så ökar engagemanget, säger Margareta Moqvist i tidningen Land Lantbruk. Margareta är medlem i Spillkråkan.

Smålandsresan – det bästa från Future Forests.
Resan till Småland i aug-sep handlade om lövskogar, framtidens skogsbrukande och Södras bästa råd för att skogen ska växa ”som gräs” . Här kan du läsa ATLs artikel om skogskvinnor på framtidsresa.

 

SkogsEko nr 4 dec. Stamansvarig för Östgötastammen Katla Kindestam-Nilsson intervjuades om sitt skogsägande under rubriken ”Kunskap och lust är drivkrafterna”.

Magasin M nr 11. Spillkråkorna Beverly Ann Bjerke och Maria Westrin Wernström intervjuades om kvinnliga skogsägare och sitt eget skogsägande.

UNT den 7 april. Tidningen rapporterade från regeringens presentation se Skogsland nr 15.I tidningen redogjordes för Spillkråkan och dess ändamål med sin verksamhet.

Skogsland nr 15 den 15 april. ”Glöm inte bort oss kvinnliga skogsägare” var rubriken på Skogslands reportage från Landsbygdsminister Eskil Erlandssons presentation av regeringens strategi för jämställdhet i skogsnäringen. Rubriken är ett citat från Annakarin Bergström som representerade Spillkråkan vid presentationen.

Skogsland fredagen den 31 juli. Gunilla Törnqvist-Hedström skrev en debattartikel om jämställdhet i skogsbranschen. Utgångspunkten var att Holmen på sin bolagsstämma hade valt in en 61-årig man i styrelse och därmed fortfarande bara hade en kvinna i styrelsen.

ATL den 13 juni. Skånestammens Birgit Timner intervjuades om Spillkråkans arbete och konstaterade att det den senaste tiden syns en tydlig effekt av föreningens och andras arbete. Bristen på jämställdhet i skogen får ovanligt stort utrymme i debatten. Regeringen tillhör dem som vill göra något åt problemet och har presenterat en jämställdhetsstrategi, där bla Spillkråkan varit med i referensgruppen.

ATL den 16 augusti nr 56. Spillkråkan Gunilla Törnqvist Hedström intervjuades med anledning av hennes debattartikel i Skogsland. ATL hade genomfört en stor inventering av vilka som styr i organisationer och företag och kunde konstatera att det till största delen fortfarande är män.
Gunilla konstaterade i intervjun att ”Vi är på väg men vi är inte framme och släpper man en fråga innan den är klar är risken att det blir det vi ser nu; att det slår tillbaka”.

ATL den 25 november nr 85. Styrelseledamöterna Beverly Ann Bjerke och Christina Montelius intervjuades ang frågan om hur pensionärer ställer sig till generationsskifte. Svaret kom i rubriken till artikeln ”De vill behålla sin skog”.