Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar.
Det finns ofta både dag- och kvällstid för varje träff. Anmälan görs via Skogsstyrelsens hemsida.

5 februari kl.18-19.30 Röjning och gallring i ett nytt klimat

6 februari kl.20-21.15 Skogsbruk och renskötsel

7 februari kl.12-13.15 Skogsbruk och renskötsel

7 februari kl.19-20.30 Att beställa skogliga tjänster

8 februari kl.12.13.30 Röjning och gallring i ett nytt klimat

8 februari kl.12.13.30 Att beställa skogliga tjänster

12 februari kl.19-20 Granbarkborrar, nya rön och döda granskogar (för skogsägare)

13 februari kl.12–13.30 Lär känna din skog i Mina sidor

15 februari kl.8-9 Granbarkborrar, nya rön och döda granskogar (för yrkesverksamma)

15 februari kl.18–19.30 Lär känna din skog i Mina sidor

Andra nyheter: