Förkovra mig

Kunskapskällor

Här följer exempel på kunskapskällor inom media och på webben som Spillkråkor kan använda för att öka kunskapen om hållbart skogsbruk.

1. Medlemstidningar:
Skogseko (Skogsstyrelsen), Aktivt Skogsbruk (Syd ved), Tillväxt (Handelsbanken), Vida nytt (Smålands, Östra Götaland, Skånes skogsägare), Norrskogen (Norrskog), Vi skogsägare (Södra, Norra skogsägarna, Norrskog, Mellanskog), Skog & Framtid (SLU Sveriges lantbruksuniversitet), Södra kontakt (Södra),  Skogsaktuellt (LRF)

2. Prenumerationer:
Skogen (ges ut av föreningen Skogen), Skogsland bilaga till Land (medlemstidning för lantbrukarnas riksförbund)

3. Nyhetsbrev via mail:
Skogsstyrelsens nyhetsbrev (till skogsägare).

4. Hemsidor/Länkar:
Danske bank (skogskrönikor)
Föreningen Skogens mångbruk
Skogsaktuellt (LRF) 
Skogens Pärlor via Skogsstyrelsen  visar värdefulla skogsmiljöer
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, – hållbart skogsbruk
Kunskapsbanken på Skogsfors –  om hållbart svensk skogsbruk
Skogsstyrelsen – hållbar Skogsproduktion
Svenskt Trä, en del av skogsindustrierna – Skogen och hållbart skogsbruk
Svenska PEFC – världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk
Rainforest Alliance  – hållbart skogsbruk
www.skogssverige.se – hållbart skogsbruk
www.skogskunskap.se – din Guide och rådgivare
ATL Nyheter om lantbruk och skog, Lantbrukets affärstidning
Skogsägarens företagsbok, Ludvid & Co. Ges ut varje år. Går att beställa direkt från Ludvig & Co.
Lantmäteriet 
Areals värderingssnurra, enkelt värderingsinstrument för skogsdelen av en skogsfastighet.
Klimatanpassat skogsbruk på skogsstyrelsen.se
Svenska lövträdföreningen
Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna

5. Utbildning:
Linnéuniversitetets distansutbildning – Hållbart skogsbruk

6. Tips:
Besök våra Skogsmässor
SkogsElmia är nordens största skogsmässa i Jönköping.
Besök Skogens dag som sedan flera  år anordnas av Skogsstyrelsen runt om  i landet.

7. Röda listan:
Rödlistade arter i Sverige, hotade arter