Kerstin Dafnäs blev intervjuad i Naturmorgon P1 lördagen 16 nov 2019 – “Skogsägarens många perspektiv”

Från Kerstin “Sitter på bussen mellan Östersund och Orsa och smälter alla intryck från helgen. Roligt (och kanske alldeles självklart?) att Naturmorgon kontaktade Spillkråkan när man ville ha med en skogsägare i sitt specialprogram om hållbart skogsbruk. Det blev många timmars samtal i ämnet med Joacim Lindwall, både ute på skiftet och hemma vid köksbordet. Och magiskt att följa växlingen från månskensnatt till gryningsljus ute i skogen under lördagmorgonens live-sändning. Finns att lyssna på som podd https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1027 om du missade.”

Sammanfattning från workshop i projektet FRAS Framtidens skogsskötsel i södra Sverige

Rapport från Haidi Andersson som representerar  Spillkråkan i projektet.

Denna workshop hölls i november i Göteborg, där Spillkråkan representerades av vår medlem Haidi Andersson. FRAS projektet pågår under 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet. Syftet är att samla forskningen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt idag, och i framtiden. Sex doktorandtjänster har fördelats inom ämnesområden som berör skogens hela omloppstid. Det finns ämnen med fokus på enskilda trädslag, på blandskog samt generell hänsyn.
Vi i Spillkråkan är delaktiga i FRAS projektet som referensgrupp tillsammans med representanter för skogssektorn och olika samhällsorganisationer. Informationen sprids via workshops, skogsdagar, publikationer, sociala medier och andra digitala plattformar.
Läs hela rapporten!

 

Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet.
Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Detta genomförs med att antal aktiviteter runt om i landet. Vi Spillkråkor är välkomna att deltaga i dessa aktiviteter hälsar Åsa Hofring, Regional samordnare region Mitt.

Länk till hemsida för regionala skogsstrategier där dessa aktiviteter framgår under På gång.

 

Skogens roll i klimatomställningen – symposium med SLU och LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället. 28-30 juni planeras Nordiskt möte i Jönköping för kvinnor i skogsbruket med tema Skogen som intäktskälla.

Hedersspillkråkor 2018

För 20 år sedan den 27 april 1998 bildade en grupp skogsägande kvinnor Spillkråkan, ett lärande nätverk för kvinnliga skogsägare.De 13 eldsjälar som sedan starten oavbrutet engagerat sig i nätverket har i år utsetts till hedersmedlemmar i Spillkråkan för att de sedan 20 år:

  • Värnar om Sveriges landsbygd både lantbruk och skogsbruk.
  • Värnar om mångfalden i skogen och i staden, det gäller såväl nyckelbiotoper som spillkråkor och andra utbor.
  • Visar civilkurage på alla sätt.
  • Som alla fåglar behöver en Hedersspillkråka högt i tak

Årets hedersspillkråkor är:
Ewa Aspman, Ingalill Berneskog, Barbro Fransson, Kärstin Nilsson Björk, Ulla Nordström, Solveig Nyström, Elisabeth Sander, Gunilla Törnqvist-Hedström, Louise Uggla, Ingrid Williamsson, Beverly-Ann Bjerke, Carola Wigren OCH Ettan Bratt

Konferens i det nationella skogsprogrammet i praktiken

6-7 DECEMBER, KONFERENS I DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET I PRAKTIKEN

Ett antal spillkråkor deltog på en 2-dagars konferens i det Nationella skogsprogrammet.
Fokus för första dagen var på “En jämställd Skogssektor“. Mycket inspirerande och tänkvärda presentationer och föredrag. Höjdpunkterna var bl.a. ett föredrag av Birgitta Ohlsson om Duktiga flickors revansch samt presentation av Peter Söderström, Men, vi är bara män här! Maskulinitet i skogssektorn.

I Skogsstyrelsens åtgärdsförslag för att stärka jämställdheten i det privata skogsägandet ingår bl a förslaget att ge finansiellt stöd till de kvinnliga nätverken. En summering av hur vi skall ta oss an jämställdheten blir:
Hur gör vi? Medvetandegöra. Göra!/Börja nu!

Ämnet för andra dagen var “Regionala skogsstrategier och dialoger”. Hur påverkar de Globala trenderna skogsnäringen i Sverige? Vad pågår i de regionala dialogprocesserna? I många regioner finns det möjlighet att lämna synpunkter på det regionala skogsprogrammet. Undersök gärna hur det ser ut i din region, om du vill vara med och påverka.

Regeringen har slagit fast en vision för skogsprogrammet: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande Bioekonomi. Spillkråkans arbete har just nu goda möjligheter att få starkt genomslag. Flera samordningsgruppen visar intresse av vårt arbete och vi är fulla av energi att driva jämställdhetsfrågor för skogsägarens nytta. Summering från konferensen kommer att finnas som en web presentation på Skogstyrelsen.se.

Vi som deltog var Sara Nilsson, Gabrielle Barnekov, Kerstin Dafnäs, Lena Olausson samt Linnéa Claesdotter och Anna-Lena Carlsson under dag 1.