Nya vittnesmål

Nya vittnesmål om sexism och särbehandling inom skogbranschen finns nu under #slutavverkat och på Instagramkontot.
Vill du ställa dig bakom uppropet genom att skriva under eller har du en egen berättelse du vill dela? Uppropet är fortfarande öppet och du når det via denna länk. Spillkråkan hejar på alla krafter som nu jobbar för en bättre arbetsmiljö i branschen. För är det någonstans vi borde ha ett sunt arbetsklimat så är det väl i skogen?

ATL Uppropet

Uppropet #skiljagnarnafrånvetet är nu publicerat i ATL och vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens blev insläppta i branschen. Det gör verkligen ont i hjärtat att läsa vittnesmålen om vad ungdomar och kvinnor utsatts för inom skog & lantbruk.

Någon gång i framtiden kan vi förhoppningsvis ägna oss 100% åt skogsbruksfrågor, som vi ju brinner för. Men så ser inte verkligheten ut just nu, vilket så klokt är återspeglat i föreningens stadgar. Vi är verkligen glada att genusgruppen med Beverly, Anna, Gunilla och Anna Lena har satt igång sitt arbete för att hitta de bästa sätten för Spillkråkan att bidra till en jämställd och sund arbetsmiljö inom skogsbruket. Läs mer!

Spillkråkan deltog på Skogsdagen 2017 på Linnéuniversitetet i Växjö

Lördagen den 18 november genomförde institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitet i Växjö en halvdag med fokus på hållbart skogsbruk. Föreläsningen var öppen dels för studenter från Hållbart familjeskogsbruk men även för andra intresserade som ex Spillkråkemedlemmar och f.d. elever vid universitet.

Kursansvariga, representaner från Södra och Areal föreläste i ämnet hållbarhet. Lena Olausson presenterade Spillkråkans verksamhet avseende hållbart skogssbruk och Annelie Johanssonpresenterade den uppstartade Kronobergsstammen inom Spillkråkan.  Våra presentationer från Spillkråkan var uppskattade.

Spillkråkan med i projekt om “Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland – Beska”

Målet är att stärka skogsbruket i regionen genom att minska risken för skogsskador, och att resultaten ger nya produkter och tjänster för företag. Mittuniversitetet tillsammans med framförallt skogsbolag/skogsföretag och Skogsstyrelsen ska:

  • Utveckla effektiv metodik för övervakning av skadeinsekter.
  • Utveckla metodik för att skydda utsatta skogskanter i samband med utbrott av skadeinsekter.
  • Utveckla metoder och produkter för att skydda plantor mot sorkskador samt ungtallskog mot älgbete. Spillkråkan deltar i referensgrupp, ej igångsatt ännu.

Spillkråkan med i projekt om jämställdhet och mångfald i det nordiska skogsbruket

Den gröna omställningen kommer att kräva innovation och nytänk inom skogsbruket. För det krävs en mångfald av kunskap och erfarenheter i en näring som hittills varit mansdominerad. Detta projekt syftar till att engagera fler kvinnor och unga i en framtid inom skogsbruket.

Organisationerna Kvinner i Skogbruket i Norge, Spillkråkan i Sverige och skogforskningsinstitutet skògræktin på Island är alla verksamma inom skogsbruket. Tillsammans med Stiftelsen KUN, som arbetar för jämställdhet, inkludering och mångfald, görs under 2017 en förstudie med målsättning att organisera ett större nordiskt arrangemang under 2018.

NIKK, nordiska ministerrådets organ för kunskap om jämställdhet, har beviljat förstudien medel, läs mer här.

 

Berith blev hedersmedlem!

Berith blev hedersmedlem!
Varje år på årsmötet utser vi en hedersmedlem i föreningen, denna gång utsågs Berith Wikström, vår avgående ordförande som drivit föreningen med ett enormt engagemang och kunnande.
Stort tack Berith!