Kerstin deltar i Elmiadalen den 30 juni

Elmiadalen har ett öppet och kostnadsfritt digitalt program i två dagar 29-30 juni. Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs deltar den 30 juni kl 14.25-15.00 i programpunkten Hur nyttjar vi våra skogar bäst – idag och imorgon?
Gå in på denna länk för att delta i konferensen och för att lyssna på Kerstin!

Om skogsbranden i Hässleholm

Ett kortare inslag på SVT Skåne där vår medlem Katarina Brunnström berättar om skogsbranden på hennes skogsfastighet i Skåne. Hästvedabranden som ägde rum i slutet av april 2019. Brandområdet omfattade totalt 160 hektar, varav 30 hektar var Katarina Brunnströms skog. Branden var den mest omfattande i Hässleholms kommuns historia. Se nyheten.

Skogforsk erbjuder kurs i viltanpassad skogsskötsel för skogsägare

Utbildningen är kostnadsfri och ges såväl digitalt som i fält.  Består av tre delar: teoriutbildning, webbseminarier och exkursioner i fält.
Viltanpassad skogsskötsel kan vara ett komplement till minskade viltstammar i områden med högt betestryck, säger Märtha Wallgren, viltekolog och seniorforskare på Skogsforsk som leder utbildningen. Läs mer här!

Kerstin Dafnäs blev intervjuad i Naturmorgon P1 lördagen 16 nov 2019 – “Skogsägarens många perspektiv”

Från Kerstin “Sitter på bussen mellan Östersund och Orsa och smälter alla intryck från helgen. Roligt (och kanske alldeles självklart?) att Naturmorgon kontaktade Spillkråkan när man ville ha med en skogsägare i sitt specialprogram om hållbart skogsbruk. Det blev många timmars samtal i ämnet med Joacim Lindwall, både ute på skiftet och hemma vid köksbordet. Och magiskt att följa växlingen från månskensnatt till gryningsljus ute i skogen under lördagmorgonens live-sändning. Finns att lyssna på som podd https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1027 om du missade.”

Sammanfattning från workshop i projektet FRAS Framtidens skogsskötsel i södra Sverige

Rapport från Haidi Andersson som representerar  Spillkråkan i projektet.

Denna workshop hölls i november i Göteborg, där Spillkråkan representerades av vår medlem Haidi Andersson. FRAS projektet pågår under 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet. Syftet är att samla forskningen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt idag, och i framtiden. Sex doktorandtjänster har fördelats inom ämnesområden som berör skogens hela omloppstid. Det finns ämnen med fokus på enskilda trädslag, på blandskog samt generell hänsyn.
Vi i Spillkråkan är delaktiga i FRAS projektet som referensgrupp tillsammans med representanter för skogssektorn och olika samhällsorganisationer. Informationen sprids via workshops, skogsdagar, publikationer, sociala medier och andra digitala plattformar.
Läs hela rapporten!

 

Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet.
Ex så skall Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Detta genomförs med att antal aktiviteter runt om i landet. Vi Spillkråkor är välkomna att deltaga i dessa aktiviteter hälsar Åsa Hofring, Regional samordnare region Mitt.

Länk till hemsida för regionala skogsstrategier där dessa aktiviteter framgår under På gång.

 

Skogens roll i klimatomställningen – symposium med SLU och LU

40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i Uppsala den 29 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter, möjligheter och alternativ.
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog och representerade Spillkråkan.

Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna Sandahl, SNF. Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till grund för skogsskötsel idag. Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda omställningen och sprida risker.

Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället. 28-30 juni planeras Nordiskt möte i Jönköping för kvinnor i skogsbruket med tema Skogen som intäktskälla.