Kvinnliga skogsägare i nytt, nordiskt samarbete!

Nybildade NORDISKE SKOGSKVINNER bygger nätverk för att främja utvecklingen inom skogsbruket. Det handlar om att rekrytera nya skogsägare till nätverken, göra kvinnliga skogsägare medvetna och bättre skickade att sköta sin skog, på alla nivåer. Ekonomiskt, miljömässigt och till nytta för samhället. 28-30 juni planeras Nordiskt möte i Jönköping för kvinnor i skogsbruket med tema Skogen som intäktskälla.

Konferens i det nationella skogsprogrammet i praktiken

6-7 DECEMBER, KONFERENS I DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET I PRAKTIKEN

Ett antal spillkråkor deltog på en 2-dagars konferens i det Nationella skogsprogrammet.
Fokus för första dagen var på “En jämställd Skogssektor“. Mycket inspirerande och tänkvärda presentationer och föredrag. Höjdpunkterna var bl.a. ett föredrag av Birgitta Ohlsson om Duktiga flickors revansch samt presentation av Peter Söderström, Men, vi är bara män här! Maskulinitet i skogssektorn.

I Skogsstyrelsens åtgärdsförslag för att stärka jämställdheten i det privata skogsägandet ingår bl a förslaget att ge finansiellt stöd till de kvinnliga nätverken. En summering av hur vi skall ta oss an jämställdheten blir:
Hur gör vi? Medvetandegöra. Göra!/Börja nu!

Ämnet för andra dagen var “Regionala skogsstrategier och dialoger”. Hur påverkar de Globala trenderna skogsnäringen i Sverige? Vad pågår i de regionala dialogprocesserna? I många regioner finns det möjlighet att lämna synpunkter på det regionala skogsprogrammet. Undersök gärna hur det ser ut i din region, om du vill vara med och påverka.

Regeringen har slagit fast en vision för skogsprogrammet: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande Bioekonomi. Spillkråkans arbete har just nu goda möjligheter att få starkt genomslag. Flera samordningsgruppen visar intresse av vårt arbete och vi är fulla av energi att driva jämställdhetsfrågor för skogsägarens nytta. Summering från konferensen kommer att finnas som en web presentation på Skogstyrelsen.se.

Vi som deltog var Sara Nilsson, Gabrielle Barnekov, Kerstin Dafnäs, Lena Olausson samt Linnéa Claesdotter och Anna-Lena Carlsson under dag 1.

Spillkråkan deltar i samverkansprocess om nyckelbiotoper

Inventering av dessa är ett ämne som debatterats varmt de senaste åren. Skogsstyrelsen har sedan senhösten 2017 arbetat med att ta fram bra arbetsmetoder för inventeringen. Delvis har detta arbetet utförts i en samverkansgrupp med bl.a. skogsägarföreningar, bolagsskogar och naturskyddsorganisationer.

Den 17 maj 2018 beslutades regeringen att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Denna inventering ska ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. I samband med det har även ytterligare organisationer inbjudits att medverka i samverkansprocessen och den 11 juni fick Spillkråkan en inbjudan. Sara Nilsson, vår nya styrelseledamot i Spillkråkan deltog vid en exkursion den 27 juni i skogarna utanför Jokkmokk och kommer också vara Spillkråkans representant i processen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att inventera nyckelbiotoper på ett förutsägbart och objektivitet sätt. Därtill ska kommunikationen och trovärdigheten för skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper stärkas. Sammanfattningsvis bedömer jag att skogsstyrelsen gör ett bra jobb med att arbeta fram metoder för en god kunskapsinsamling om skogarnas naturvärden under beteckningen Nyckelbiotop men att kommunikationen och arbetet med att stärka trovärdigheten behöver utvecklas. Hänsyn till regionala och lokala förutsättningar behöver också arbetas in i inventeringsmetoden.

Spillkråkan inbjuds att fortsätta sitt engagemang i samverkansgruppen och mötesdatum planeras i skrivande stund in för hösten.

Inställningen till kvinnors skogsägande har ändrats

”INSTÄLLNINGEN TILL KVINNORS SKOGSÄGANDE HAR ÄNDRATS. SPILLKRÅKAN GÖR SKILLNAD FÖR OSS SKOGSÄGARKVINNOR”

I år firar Spillkråkan 20 år. Kerstin Dafnäs blev ordförande i intresseföreningen för kvinnliga skogsägare för ett år sedan. Skogsägare har hon varit sedan hon tillsammans med sin syster köpte skog i Jämtland för 24 år sedan. Länk till dokument finns på Land Skogsbruk.

Hedersspillkråkor 2018

För 20 år sedan den 27 april 1998 bildade en grupp skogsägande kvinnor Spillkråkan, ett lärande nätverk för kvinnliga skogsägare.De 13 eldsjälar som sedan starten oavbrutet engagerat sig i nätverket har i år utsetts till hedersmedlemmar i Spillkråkan för att de sedan 20 år:

  • Värnar om Sveriges landsbygd både lantbruk och skogsbruk.
  • Värnar om mångfalden i skogen och i staden, det gäller såväl nyckelbiotoper som spillkråkor och andra utbor.
  • Visar civilkurage på alla sätt.
  • Som alla fåglar behöver en Hedersspillkråka högt i tak

Årets hedersspillkråkor är:
Ewa Aspman, Ingalill Berneskog, Barbro Fransson, Kärstin Nilsson Björk, Ulla Nordström, Solveig Nyström, Elisabeth Sander, Gunilla Törnqvist-Hedström, Louise Uggla, Ingrid Williamsson, Beverly-Ann Bjerke, Carola Wigren OCH Ettan Bratt

Nya vittnesmål

Nya vittnesmål om sexism och särbehandling inom skogbranschen finns nu under #slutavverkat och på Instagramkontot.
Vill du ställa dig bakom uppropet genom att skriva under eller har du en egen berättelse du vill dela? Uppropet är fortfarande öppet och du når det via denna länk. Spillkråkan hejar på alla krafter som nu jobbar för en bättre arbetsmiljö i branschen. För är det någonstans vi borde ha ett sunt arbetsklimat så är det väl i skogen?

ATL Uppropet

Uppropet #skiljagnarnafrånvetet är nu publicerat i ATL och vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens blev insläppta i branschen. Det gör verkligen ont i hjärtat att läsa vittnesmålen om vad ungdomar och kvinnor utsatts för inom skog & lantbruk.

Någon gång i framtiden kan vi förhoppningsvis ägna oss 100% åt skogsbruksfrågor, som vi ju brinner för. Men så ser inte verkligheten ut just nu, vilket så klokt är återspeglat i föreningens stadgar. Vi är verkligen glada att genusgruppen med Beverly, Anna, Gunilla och Anna Lena har satt igång sitt arbete för att hitta de bästa sätten för Spillkråkan att bidra till en jämställd och sund arbetsmiljö inom skogsbruket. Läs mer!

Spillkråkan deltog på Skogsdagen 2017 på Linnéuniversitetet i Växjö

Lördagen den 18 november genomförde institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitet i Växjö en halvdag med fokus på hållbart skogsbruk. Föreläsningen var öppen dels för studenter från Hållbart familjeskogsbruk men även för andra intresserade som ex Spillkråkemedlemmar och f.d. elever vid universitet.

Kursansvariga, representaner från Södra och Areal föreläste i ämnet hållbarhet. Lena Olausson presenterade Spillkråkans verksamhet avseende hållbart skogssbruk och Annelie Johanssonpresenterade den uppstartade Kronobergsstammen inom Spillkråkan.  Våra presentationer från Spillkråkan var uppskattade.