DET ÄR VÄL INGET KONSTIGT ATT KVINNOR ÄGER SKOG – ELLER?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Men …. Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd, skogsskötseln behöver ständigt utveckla sitt miljöarbete och kvinnliga skogsägare är fortfarande i stort behov av nätverkande och kunskaper.

Målen från 1998 står fast:

  • Att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • Att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • Att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

FAKTA OM SPILLKRÅKAN

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

FAKTA OM KVINNORS SKOGSBRUKANDE

Ca 38 procent av Sveriges mer än 350.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 133 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 3,5 miljoner hektar skog till ett värde av cirka 65 miljarder kronor.