Därför behövs Spillkråkan

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 20 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Starten

I samband med en kurs i Miljöanpassat skogsbruk anordnat av Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm 1997 bestämde sig några av de kvinnliga deltagarna sig för att fortsätta träffas för att lära sig mer om skog, skogsbruk och miljö samt få möjlighet att stötta varandra, få ökad jämställdhet i skogen och tillsammans skapa ett mer hållbart skogsbruk. Dessa kvinnor startade därför föreningen Spillkråkan den 27 april 1998.

Namnet spillkråkan tog man efter den rödlistade hackspettsarten som en symbol för miljöinriktningen i skogsbruket.

Föreningens mål

I samband med bildandet satte man upp följande mål för föreningen:

  • Att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • Att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • Att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Samarbeten

Spillkråkan samverkar även med andra organisationer och nätverk för kvinnor både i Sverige och i Norden. Bland annat ingår Spillkråkan i det nordiska nätverket Nordiske Skogskvinner, som grundats med stöd från Nordiska ministerrådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn. Läs mer om Nordiske Skogskvinner.

39%

av Sveriges skogsägare är kvinnor

4,7 milj

hektar av Sveriges skog ägs av kvinnor. Läs mer

1998

året då Spillkråkan bildades

119.000

kvinnor äger skog i Sverige

Skogskvinnor i Norden
Nordiska Skogskvinner

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska Rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald. Läs mer om Nordiske Skogskvinner!