Vad händer i skogen om hundra år?

I torsdags den 26 oktober hölls en digital informationsträff med Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, som pratade om den senaste skogliga konsekvensanalysen SKA22 och hur olika typer av skogsbruksmetoder kan påverka hur skogen kommer att se ut i framtiden. Medlemmar hittar presentationsmaterialet på Mina sidor under TIDIGARE GÄSTFÖRELÄSARE UTIFRÅN ÄMNE, Skog & Klimat.

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag