Tips om Spillkråkan i Falu Kuriren

Nyligen inskickat till Falu Kuriren:

En del kvinnor tror att de inte kan äga skog. De kan tro att man måste vara man
och ha traktor, motorsåg och arbeta själv i skogen. Då kan det vara bra att ha kontakt
med andra kvinnor som är ensamma om ansvaret för t. ex. ärvd skog.
Vår grupp heter Spillkråkan och vi lär av varann om skogsbruk.
Ibland besöker vi varandras skiften. Här på bilden är vi i en blivande lövskog i Åkersbodarn Leksand och planterar ask.

Om du äger skog i Dalarna och är intresserad av våra aktiviteter så kan du kontakta oss!

Självklart är vi många kvinnor som har lärt oss hantera redskap och arbeta i skogen som vilken karl som helst.

Hälsningar
Ingrid Lind

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag