Tips om Spillkråkan i Falu Kuriren

Nyligen inskickat till Falu Kuriren:

En del kvinnor tror att de inte kan äga skog. De kan tro att man måste vara man
och ha traktor, motorsåg och arbeta själv i skogen. Då kan det vara bra att ha kontakt
med andra kvinnor som är ensamma om ansvaret för t. ex. ärvd skog.
Vår grupp heter Spillkråkan och vi lär av varann om skogsbruk.
Ibland besöker vi varandras skiften. Här på bilden är vi i en blivande lövskog i Åkersbodarn Leksand och planterar ask.

Om du äger skog i Dalarna och är intresserad av våra aktiviteter så kan du kontakta oss!

Självklart är vi många kvinnor som har lärt oss hantera redskap och arbeta i skogen som vilken karl som helst.

Hälsningar
Ingrid Lind

Andra nyheter:

Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar. Det