Tips om lunchwebbinarium 11 december – Delmål för en jämställd skogssektor

Skogssektorn är ojämställd, det visar både statistik och vittnesmål. Hur ser problembilden ut för skogliga utbildningar, för ett arbetsliv i skogsbranschen och för den som äger skog? Men framför allt, hur ska skogssektorns många aktörer förändras för att vi tillsammans ska bli en jämställd sektor som bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv? På detta lunchwebbinarium ger Skogssektorns jämställdhetsråd några svar på dessa frågor.

Skogssektorns jämställdhetsråd står bakom det jämställdhetspolitiska målet och har även tagit fram tre delmål: Jämställd utbildning, Jämställt arbetsliv och Jämställt enskilt skogsägande. Nu publiceras fördjupade beskrivningar av dessa delmål, med problembeskrivningar och indikatorer. Alla deltagande organisationer i jämställdhetsrådet kommer att implementera delmålen i sin styrning. När vi jobbar mot samma mål och samordnar våra insatser kan vi nå längre!

Datum och tid: måndag den 11 december, klockan 11.30 -13.00.

Zoom: Länk till webbinarium. https://slu-se.zoom.us/j/65329743024  Passcode: jamstalld. Länken är öppen från klockan 11.25

Arrangör: Skogssektorns jämställdhetsråd genom Skogsstyrelsen och SLU. Webbinariumet spelas in och publiceras på SLU.play

Anmälan: Ingen anmälan krävs – öppet för alla

 

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag