Tips från Skog och trä – LNU.se

JUBILEUMSKVÄLL 31 Jan 2024 – 30 ÅR MED SKOGLIG OCH TRÄTEKNISK FORSKNING
Nu firar vi 30 år av arbete inom det skogliga och trätekniska området på Linnéuniversitetet, och vi vill gärna ha dig med!
Temat är Skogens värden och det blir ett spännande evenemang med intressanta samtal om skogen och träindustrin i bred bemärkelse. Under kvällen kommer vi att prata om allt från framtidens skog till trähus, bioenergi, digitalisering och mycket mer. Vi kommer också att berätta om vår resa under dessa år och ge dig en chans att lära dig något nytt och se vad som händer inom forskningen just nu.
Vi vänder oss till våra samarbetspartners, samt studenter, lärare och forskare. Självklart är du med ett särskilt intresse för skog och trä också välkommen! Anmäl dig nedan senast 24 jan.
Varmt välkommen!

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag