Tips från Skog och trä – LNU.se

JUBILEUMSKVÄLL 31 Jan 2024 – 30 ÅR MED SKOGLIG OCH TRÄTEKNISK FORSKNING
Nu firar vi 30 år av arbete inom det skogliga och trätekniska området på Linnéuniversitetet, och vi vill gärna ha dig med!
Temat är Skogens värden och det blir ett spännande evenemang med intressanta samtal om skogen och träindustrin i bred bemärkelse. Under kvällen kommer vi att prata om allt från framtidens skog till trähus, bioenergi, digitalisering och mycket mer. Vi kommer också att berätta om vår resa under dessa år och ge dig en chans att lära dig något nytt och se vad som händer inom forskningen just nu.
Vi vänder oss till våra samarbetspartners, samt studenter, lärare och forskare. Självklart är du med ett särskilt intresse för skog och trä också välkommen! Anmäl dig nedan senast 24 jan.
Varmt välkommen!

Andra nyheter:

Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar. Det