Nytt med Nyheter på hemsidan!

I samband med Spillkråkans strategidagar 21-22 oktober framfördes önskemål om att kunna följa flödet av Spillkråkans medlemssida på Facebook. Det är faktiskt bara 295 st av Spillkråkans 750 medlemmar som har valt att gå med i Facebookgruppen för medlemmar. Av den anledningen kommer vissa inlägg på Facebook speglas under den nya fliken ”Nyheter” på hemsidan. Vi smyger igång så smått fr o m 25 oktober.

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag