Ny flik under Medlemmar

Nu finns det en ny flik under Medlemmar som heter ”Nyheter medlemmar”. Där kan man hitta information som bara riktar sig till Spillkråkans medlemmar, t ex information om Spillkråkans nya bankgiro-nr och att det går att betala medlemsavgifter för 2024 med Swish.

 

Andra nyheter:

Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar. Det