23/1 seminarie – Vart är vi på väg i EU-politiken?

Vi närmar oss slutet av den här EU-politiska mandatperioden. 2024 innebär val till Europaparlamentet, ny kommission och nytt politiskt program. Debatten kring vad det bör (eller inte bör) innehålla är redan intensiv och kommer att pågå under hela 2024. Programmets utformning påverkas i hög grad av vilka politiska vindar som blåser i medlemsländerna, hur utfallet blir i EU-valet samt geopolitiska och globala omvärldsfaktorer.

Den 23 januari kl. 13-14.30 håller Wood Be Better, som är ett nätverk arrangerat av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna, en digital sändning. 

Är du intresserad av att veta mer så hittar du info här: Info och anmälan Wood be better

Andra nyheter:

Underlag till årsmötet

Nu finns underlag till årsmötet på Spillkråkans medlemssida ifall någon vill läsa på inför årsmötet måndag 15 april.

Skogsstyrelsen efterlyser …

Skogsstyrelsen efterlyser skogsägande kvinnor som vill berätta om sina erfarenheter av skogsbruket Skogsstyrelsen ska anordna en exkursion i Uppsalatrakten den 23 maj som en del

Vill du medverka i Route-to-Paris?

Vill du medverka i projektet Route-to-Paris, ett forskningsprojekt som drivs av SLU och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de

Filmstjärna i din egen skog?

Under hösten 2024 kommer Spillkråkans kurs i hållbart skogsbruk att starta. I kursen täcker vi både ekonomisk, social och biologisk hållbarhet. Vi vill inkludera filminslag