23/1 seminarie – Vart är vi på väg i EU-politiken?

Vi närmar oss slutet av den här EU-politiska mandatperioden. 2024 innebär val till Europaparlamentet, ny kommission och nytt politiskt program. Debatten kring vad det bör (eller inte bör) innehålla är redan intensiv och kommer att pågå under hela 2024. Programmets utformning påverkas i hög grad av vilka politiska vindar som blåser i medlemsländerna, hur utfallet blir i EU-valet samt geopolitiska och globala omvärldsfaktorer.

Den 23 januari kl. 13-14.30 håller Wood Be Better, som är ett nätverk arrangerat av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna, en digital sändning. 

Är du intresserad av att veta mer så hittar du info här: Info och anmälan Wood be better

Andra nyheter:

Skogsstyrelsens digitala skogsträffar v 6 & 7

Tips! Skogsstyrelsen bjuder in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman, exempelvis röjning och gallring i ett nytt klimat, att beställa skogliga tjänster, renskötsel och granbarkborrar. Det