Här finner du information om vad som sker gemensamt (exempelvis årliga årsmötet och resor) och aktiviteter ute i de olika stammarna. Sammanlagt planeras ett drygt 30-tal aktiviteter för medlemmarna runt om i Sverige. Oavsett var du bor är du välkommen på alla evenemang.

ROTEN

KONTAKTPERSONER
Detaljer om våra kontaktpersoner
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

1 mars, 5 april (första torsdagen i månaden)
Spill In på Grand Hotell  kl 17.00- 19.00. Alla Spillkråkor som är i Stockholm hälsas välkomna till Grand Hotell för trevlig samvaro.

22 april 2018
Jubileums-årsmöte

14-16 september 2018
Jubileums-resa till Dalarna.

TIDIGARE AKTIVITETER

2017

2 April Årsmöte, Stockholm. 29 september – 1 oktober Höstresa Östermalma. 18 oktober En lönsammare virkesaffär, effektivare och mer transparent virkesmarknad med Virkesbörsen. 18 oktober, 17.45 – 20.00. Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm. Du kan även medverka online på Virkesbörsen´s hemsidaSe en film från presentationen här! 18 November Inbjudan till Skogsdagen 2017 – tema hållbart,  på Linnéuniversitet i Växjö lördagen 18 november, kl. 09.00 – 12.00. 7 december Välkommen på julbord. Hämta inbjudan här!

VI VILL BLI FLER STAMMAR!

Vill ni gå ihop och ordna verksamheter geografiskt nära era skogar – jättebra! Spillkråkan stöttar sådana initiativ och kan bidra ekonomiskt eller praktiskt till sådana lokala evenemang. Katla Kindestam Nilsson och Beverly Bjerke hjälper gärna till. Spillkråkan arbetar med lokala nätverk – stammar – och sådana finns idag för Mälardalslänen, för Östergötland, för området Skåne-Halland, för Dalarna,  Västerbotten, Örebro län och för Kronoberg.

DALASTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Under hösten 2013 initierade Ingrid Talu och Eva Åkerlund en lokal stam i Dalarna till Spillkråkan, en  intresseförening för kvinnliga skogsägare. Namnet är Dalastammen. Dalastammens syfte är att stärka kvinnors inflytande inom Dalarnas skogsnäring. Vi vill också öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk. Viktigt är att bygga ett nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Kontakter kommer under hösten att tas med skogsstyrelsen, Orsa besparingsskog samt lokala företag inom vårt område.
KONTAKTPERSON
Ingrid Talu E: ingrid.talu@swipnet.se Eva Åkerlund E: evaakerlund@telia.com Styrelsen för Spillkråkan
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER
TIDIGARE AKTIVITETER

2017

9 februari Skogsstyrelsen och Dalastammen bjuder in kvinnliga skogsägare i Stockholmstrakten (obs – i Stockholm).

28 december Välkomna till Dalastammens samkväm 28 december kl 18 på Siljansnäs Hotell. Se mer i bifogad inbjudan.


10 mars Frukostmöte på Swedbank, Mora

2016

13 september, 2016 Frukostmöte på Handelsbanken i Uppsala

Hösten: Mina sidor – i samarbete med skogsstyrelsen i Mora planeras ett möte för genomgång av Mina sidor

2015

Skogshistorik och omarrendering i Dalarna Skogsstyrelsen Siljansfors försökspark GPS Att läsa skogsbruksplaner Hållbart skogsbruk Skogsbrukets roll i klimatpåverkan

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Norrland är ett stort område – det är svårt att samla Spillkråkor till fysiska träffar. Vi har samlat alla deltagare på en mejllista och använder den för att tipsa varandra om sådant som sker i Norrland som har med skog och skogsbrukande att göra. En sommarträff i Umeå står på önskelistan också!
KONTAKTPERSON
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER
Våren 2018 Genom SLU får vi möjlighet att delta i olika program i Umeå. Se bifogat blad. Ni anmäler er själva till SLU enligt inbjudan.
TIDIGARE AKTIVITETER
Varmt välkommen till Spillkråkans julbord i Umeå den 5 december. Vi ses på restaurang Artonnittiosju, Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75 i Umeå klockan 17.00. Bästa Spillkråkehälsningar från Beverly-Ann & Kerstin. Norrskogskvinnornas dag Norrskogskvinnorna arrangerar skogsdag i Kista med skogsvandring, skogsrådgivning och träff med Norrskogs nya kvinnliga rådgivare i Sthlm. Medverkar gör även scouterna och friluftsfrämjandet. Anmälan och avgift 150 kr. Är du intresserad Norrlandskråka – kontakta Beverly för mer information 070.2141856. Deltagande i SkogsNolia Hörnefors, Umeå I år vill SkogsNolia fokusera på jämställdhet i skogen och då vill vi Spillkråkor speciellt gärna vara med, Spillkråkan är på plats i monter nr 1029. Hjälp oss gärna dela ut Spillkråkebroschyrer eller kom bara förbi och sällskapa med oss. Spill In Den 12 juni vid 19-tiden ses vi i lobbyn/baren på Hotell Blå Aveny Rådhusesplanaden 14 mitt i stan. Det får bli vårt Spill-In häruppe i Umeå. Kontakta gärna Kerstin Grahnén 070-6910871 eller Beverly Bjerke 070-2141856.

SKÅNESTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Verksamheten i Skånestammen startade i maj 2003 och knappt ett år senare var vi redan 42 medlemmar! Verksamhetsplanen är delvis preliminär. Det är nämligen viktigt för oss att kunna vara spontana – om någonting nytt eller spännande dyker upp. Utöver studiebesök, utbildningar, temakvällar, mm kommer vi att ha möten i olika intressegrupper.
KONTAKTPERSON
Birgit Timner T: 073-407 00 88 Ebirgit@timner.com Katarina Brunnström E: skeinge@gmail.com Styrelsen för Spillkråkan
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

2 februari
Besök hos Terri skogsmaskintillverkning och IKEA´s produktutvecklings avdelning i Älmhult. Läs detaljerna i inbjudan!

6 mars
Tisdagen den 6 mars 17.30 – 19.30 är det Spill In på Grand Hotell i Lund.
Vi har inget program utan bara träffas och pratar och umgås.
Var och en bestämmer själv vad som skall ätas eller drickas. Ina och jag finns i baren och försöker att hålla något bord.
Hjärtligt välkomna.

TIDIGARE AKTIVITETER

2017

2 mars Ekonomisk planering i skogsbruket Ingvar Nilsson, Hässleholm.


23 mars Skogsstyrelsen bjuder in kvinnliga skogsägare till Älmhult. Tema: Se din skog i datorn.


20 april ”Spill Inn” på Savoy i Malmö, kl. 17.00- 19.00.


5-7 maj Röjsåg- och motorsågsutbildning i Osby, Matilda Clausén Wingård och Camilla Logarn.


14 maj 2 dagars studiebesök i Blekinge – om ekskogsskötsel och utveckling av skogsgård med Cecilia Rooth i Flakula, besök i naturreservat Eriksberg samt hos Södra Cell i Mörrum. Förhandsanmälan senast 16 februari till Birgit eller Ina.


31 augusti Nyrups Naturhotell, Spillkråkorna Birgit Timner och Cecilia Jönsson berättar och visar verksamheten. Hämta inbjudan!


Torsdag 26/10 Spill inn Grand Hotell i Lund kl 17:30-19:30


Söndag 26/11 Julbord, Grand Hotell i Lund 13:00

2016

2016-12-11 Inbjudan till Julbord 2016 2016-10-17 Senaste rön om skogsröta och hur vi skall planera som skogsägare, SLU 2016-09-10 Viltanpassat skogsbruk i Älmhult. 2016-04-24 Bosarp exkursion. 2016-01-13 Familjerätt. 2015-11-21 Hästkraft Vittsjö. 2015-03-04 Generationsskifte, skatt m.m. Hässleholm. 2015-04-27 Anteckningar från skogsexkursionen i Köpenhamn.

2015

2015-12-03 Julaktivitet med mat och kransbindning. 2015-11-21 Skogsexkursion hos Sigvard Gustafsson Vittsjö. Omställning till hyggesfritt och användning av hästen ett nytänkande. Sigvard visar och berättar både om sin skog och om sitt företag Hälde Hästkraft. I skogen har han gjort en omställning till hyggesfritt och gjort en del gallringar med den inriktningen. I företaget bedrivs uppfödning, körning med häst och utbildning. En intressant träff som denna gång inte bara handlar om skog! Se inbjudan i bifogat dokument längst ner på sidan. Tid kl 10.00. 2015-04-27 Danmarksresa om danskt skogsbruk, Köpenhamn. En resa genom ”Dåtid, nytid och framtid i danskt skogsbruk” med Professor Bo Larsen Köpenhamns universitet. OBS! Det krävs god gångförmåga för att kunna genomföra dagen. 2015-03-04 Ekonomi/Deklaration, Hässleholm

2014

2014-03-18 Mina sidor, Skogsstyrelsen i Hässleholm. 2014-04-03 ”Förstå din skogsbruksplan”. Anna-Lena Andersson från Skogsstyrelsen lär oss både teorestiskt och praktiskt att tolka skogsbruksplanen. Vi träffas den 3 april kl. 16.00 i Höör.

2013

2013-04-11 Kontinutetsskogsbruk. Vi skall besöka ett 70 ha stort område med eftersatt skogsskötsel som ska förvandlas till en välskött kontinutetsskog. Vi ser hur skogen ser ut innan maskinerna kommer och återkommer om något år för att titta på utvecklingen. Peter Hillve på Naturspåret är vår ciceron. 2013-04-16–2013-04-17 Röjsågsutbildning med Mathilda Clausén som instruktör. 2013-05-23 Nyrups Osteria: Första träffen för årets tema ”Utveckling av skogsgården” – vi besöker Nyrups Osteria där Cecilia Timner berättar om sin verksamhet och vägen dit.  Till exempel alla kontakter med olika myndigheter – både positiva och negativa. (www.nyrupsosteria.se).  

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Vi i styrelsen inbjuder Er till en träff helt utan program men med möjlighet att träffa ett par av oss från styrelsen och naturligtvis också andra Spillkråkor under lättsamma former! Vi ses i baren på Grand Hotel i Stockholm, mellan kl. 17 – 19 där vi dricker något gott på egen bekostnad. Ett bra tillfälle att ta med döttrar och andra yngre släktingar som får möjlighet att träffa mer erfarna skogsägare och vice versa. Vanligtvis ses vi den första torsdagen varje månad.
KONTAKTPERSON
Marie Nylin Emarie.nylin@gmail.com Styrelsen för Spillkråkan  
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

29 januari 2018 Bioraffinaderiet Domsjö – vi gör mer av trädet & Kampanjen Svenska skogen- lyckad aktivitet. Östermalms Föreningsgård kl. 17.30. Kristina Elg Christoffersson, Chef Utveckling Domsjö samt Cecilia Boman/Åsa Biehl Svenska skogen. Läs mer!


22 februari 2018 Lantmäteriet, Sveriges äldsta myndighet – arbetssätt och framtid. Östermalms Föreningsgård kl. 17.30. Linda Edgren, Divisionschef Fastighetsbildning Lantmäteriet. Läs mer här!


22 mars 2018 Skogsskador – hur kan vi förebygga och vad gör man när skadan redan har skett. SEB, Nybrogatan 39 kl. 17.30. Mats Axelsson, Skog & Lantbruk SEB.

TIDIGARE AKTIVITETER

 

2017

24 januari Äganderättsfrågor samt ett exempel från verkligheten, Björn Galant LRF och Monica Johansson Spillkråkan. Tid: Kl 18.00. Plats: Östermalms föreningsråd, Fältöversten Valhallavägen 148.


15 februari: Välkomna till en kväll i skogsplantans tecken. Den här kvällen kommer Per-Olov Pettersson besöka Spillkråkorna och berätta allt om skogsplantor. Per-Olov har jobbat med plantor i hela sitt liv och är nu senior. Vi kommer få vetande om olika typer av plantor, trädslag, provenienser, ståndorter, snytbaggar, viltskydd, plantering vid olika säsonger och mycket mer. Tid och plats Onsdagen den 15/2, 18.00, Östermalms Föreningsråd, Fältöversten, Valhallavägen 148 (buss 1, 4 och 72 stannar utanför, hållplatsen heter Värtavägen) Tunnelbanestation är Karlaplan. Anmälan sker till kassor@spillkrakan.se


INSTÄLLT – 29 mars – 17 maj Grundkurs i skogsbruk, Stockholm.


Årsmöte 2 april Årsmöte, Kl 14.00 Östermalms föreningsråd i Fältöversten vid Karlaplan, ingång Valhallavägen 148, Stockholm. Gästföreläsare Anna Schyman med rubriken Jämställdhet- hur vi skapar mångfald i skogen? Kallelse till årets årsmöte hämtar du här!


3 april Frågeställningar vid förvärv samt att tänka på inför deklarationen. David Kästel och Thomas Nyström från Swedbank, Sara Nilsson FORESTA Skogsekonomi och Jens Agensjö Areal.


10 juni Bättre produktionsskog på en halvdag. Välkomna till en spännande förmiddag med fokus på att utveckla din produktionsskog. Vi bjuds på kaffe och bullar på gårdsplan när vi kommer. Vi kommer sedan att studera ett par skogsområden på Eldholmens gård tillsammans med Kristin Warngren, Mellanskog. För de som vill avsluta förmiddagen med egen medhavd lunchmacka kan man med fördela göra detta nere vid bryggan, vid ca 13.00. Tid och plats: – Lördagen den 10 juni, kl 10.00 på Eldholmens gård. – 1 tim med bil från Sthlm (mer detaljerad karta kommer till de som anmäler sig). – Anmäl om du har bil alternativt vill samåka. – 30 min från Enköping, ca 3 mil sydost om Enköping. Anmälan sker direkt till: marie.nylin@gmail.com senast den 7 juni. Välkomna! Lena Malmberg, skogsägare Eldholmens gård Marie Nylin, ansvarig Mälarstammen Kristin Warngren, jägmästare Mellanskog


22 augusti- 10 oktober Grundkurs i skogsbruk, Stockholm.Kursen ger kunskap om skogens förutsättningar, markförhållanden och terminologi i skogsbruket. Hur räknar man ut volym i ett bestånd, tid för gallring, avverkning, avtal naturvårdshänsyn, säkerhet, skogsbruksplan m.m.


29 september – 1 oktober Spillkråkeresa till Sörmland, ÖsterMalma. Punkter i programmet är bl.a:

  • Hur man hanterar vilt i skogen och minskar skogsskador med Rolf Pettersson.
  • Skogens vatten med Spillkråkan Camilla Logarn.
  • Besök i fält med plantspecialist Per-Olof Pettersson.

Välkommen med din anmälan senast 31 augusti till mona@nyberg.com.


7 september, 17.30 Familjeskogsbruk i ett EU-perspektiv. Lennart Ackzell internationell samordnare på LRF med lång erfarenhet från EU och Bryssel ger oss sitt perspektiv. Plats: Östermalms Föreningsråd.


24 oktober, 17.30 Rekordinvesteringar i skogssektorn driver virkespriserna. Hur ser framtiden för skogen ut? Danske Banks skogsteam ger en bild över skogssektorns olika marknader. Plats: Danske Bank, Norrmalmstorg 1.


15 november Cityskog – tema med näringspolitiskt perspektiv. Arrangörer: Mellanskog och Södra. Plats: Garnisonen, Karlavägen.  Mer info här!


7 december Välkommen på julbord. Hämta inbjudan här!

2016

2016-12-07 Spillkråkans Julbord 2016 2016-11-15 Nya produkter och energi från skogen (Biofuel Region, SLU och LRF Skog). 2016-11-09 Att sälja virke, med Sara Nilsson (streamas). 2016-10-26 Mats Hannerz guidar bland webbaserade skogstjänster, bl.a. Kunskap Direkt. 2016-10-04 Fortsättningskurs skog Stockholm. 2016-09-06 Repetitionskurs av grundkursen. 2016-03-08 SCA Skogsvinge. 2016-02-09 Heureka skogssällskapet. 2016-01-26 Nordea Emanuelsson och Aschan.

2015

2015-12-01 Julfest på Postmuséet i Gamla stan, Lilla Nygatan 6. Spillkråkan hälsar alla sina medlemmar välkomna på ett huvudsakligen vegetariskt julbord. 2015-11-11 Mina Sidor med Frida Pihl, Skogsstyrelsen. 2015-11-04 Skatter – hur kan jag påverka mitt deklarerade resultat med Jens Agensjö på Areal. 2015-10 Fortsättningskurs med Dan Månsson, Skogsstyrelsen. 6/10, 13/10, 20/10 och avslutande utedag på Ladvik 23/10. 2015-04-23 Skogsskötsel med Bo Karlsson, Skogforsk, Postmuseet, Sthlm. Hur ska man tänka när det handlar om just tillväxt och klimatanpassning. Finns det nya trädslag att pröva? Kan man föryngra effektivare? Har lövskogsbruk, snabbväxande ordinärlöv och ädellöv framtiden för sig? Och hur kan man utnyttja nischerna – och till exempel odla masurbjörk. 2015-04-21 — 2015-05-22 Grundkurs i skogsbruk med Dan Månsson, Skogsstyrelsen. 21 och 28 April på Postmuseum, kl 18.00-20.30. 5, 12 och 19 maj i Hagaparken, kl 18.00-20.30, samt fredag 22 maj på Ladvik. Läs mer i inbjudan längst ner på sidan. 2015-04-20 Årsmöte Camilla Logarn, Spillkråka från Småländska Värends Nöbbele, talar om kvinnor i skogen och om principen ”skogsägarens frihet under ansvar. Läs mer i inbjudan längst ner på sidan. 2015-03-11 Mer timmer i skogen Kan du öka diametern på det virke du avverkar med några centimeter går en större andel som timmer. Det innebär större klirr i kassan! Björn Johansson, VD på Moelven, är som utlovat tillbaka från Norgeresan och berättar om hur man får skogen att växa som gräs! Deras nyutkomna Timmerboken sammanfattar praktiska erfarenheter och resultat från skogsforskningen. Läs mer i inbjudan längst ner på sidan. 2015-02-07 Medlemsmöte Kom och påverka Spillkråkans framtid. Hur ska vi jobba för att på effektivast möjliga sätt stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen, öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte … uppfylla Spillkråkans mål alltså! På eftermiddagen kommer Ida Bååth, LRFkonsult i Katrineholm, och ger deklarationsinformation. Boka den 7 februari i Stockholm, Grillska huset Gamla stan.

2014

2014-12-04 Julfest på Mälardrottningen. Spillkråkan hälsar alla sina medlemmar från norr till söder välkomna till ett marint julbord torsdagen den 4 december kl 19.30 på Mälardrottningen. 2014-11-22 Skogs- och trädagen 2014 i Stockholm – tema Skog på distans”. Linnéuniversitetet arrangerar. Spillkråkan är en av utställarna och spillkråkan Maria Westrin Wernström är en av talarna. 2014-11-24 Nya kunskaper om miljösmart skogsskötsel. Hur ska vi som skogsägare kunna verka på kort och lång sikt för god och säker produktion, bevarande av kulturvärden och bra förutsättningar för biologisk mångfald? Hillevi Eriksson på Skogsstyrelsen berättar. Bygdegården Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Östermalm kl 18.00 – ca 21.00. 2014-09-16 Fortsättningskurs i skogsbruk Dan Månsson, Skogsvårdskonsulent, Skogsstyrelsen. 2014-09-09 Så ökar du värdet på din skog Vad är min skog egentligen värd? Vad kan man då göra för att öka eller minska det värdet? Sara Nilsson, skogsmästare och kundansvarig på Landshypotek, kommer att hjälpa oss bena ut frågorna. Läs mer i inbjudan nedan. 2014-09-05–2014-09-07 Norgeresa (program). 2014-05-24–2014-05-25 Röjningskurs. Dan Månsson, Skogsvårdskonsulent, Skogsstyrelsen. 2014-05-08 Bioenergi och askåterföring. Vi träffas Kl. 18.30 – 21.15 i Kungsholmens kyrkas församlingshem. Under ledning av Daniel Glimtoft från Svensk skogsgödsling AB går vi igenom ”bioenergins 2 maj. 2014-04-08 Startar Grundutbildning i skogsbruk. Första träffen: tisdagen den 8 april 2014 klockan 18.00-20.30 på Bygdegården Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8 B. Följande träffar:15, 22, 29 april, 6, 13 maj. Datum för  heldagen på Ladvik planeras tillsammans. Första två träffarna är inomhus, övriga utomhus – oftast i Hagaparken, som den årstiden visar sig från sin vackraste sida. 2014-03-27 Avverkning och avtal. Vilka bestånd ska man välja? Vilka avverkningsformer finns det? Hur får jag det bästa priset och hur jämför jag virkesköpare? Hur läser jag en avräkningsnota? Avverkningskostnader? Och vad  ska  man tänka på när man avtalar om olika skogsvårdsåtgärder. Ställer klimatförändringarna allting på huvudet nu? Frida Pihl och Dan Månsson, skogsvårdskonsulenter på Skogsstyrelsens kursgård i Ladvik hjälper oss att reda ut begreppen. Den 27 mars i Kungsholmens kyrkas församlingshem på Hantverkargatan (ingång från gården) kl 18.00. Te, kaffe och smörgås till självkostnadspris. 2014-02-18 Deklaration och företagets redovisning. Ida Bååth, aukt redovisningskonsult, kontorchef LRF-konsult i Katrineholm.

2013

2013-10-16 Om skogsbruksplaner. Om varför skogsbruksplanen är så bra för att hålla koll på alla när-var-hur när det gäller din skog: ekonomin, investeringsbehoven och underlagen till att beställa tjänster. 2013-08-30 Energiresa till Höga Kusten i Västernorrland Under tre dagar, mellan den 30 augusti och 1 september, kommer vi att få lära oss mycket om detta världsarv, om vindkraft samt om det norrländska skogsbruket. 2013-05-12 Fågelskådning med Gigi Gigi Sahlstrand, grundare av Rapphönan, ett nationellt nätverk för kvinnor som skådar fåglar, tar oss med på en tre timmars morgonskådning på markerna runt Svartsjö slott, Färingsö. 2013-04-11 Grundutbildning i skogsbruk – anmäl senast 27 mars Gör som massor av nöjda Spillkråkor – gå vår uppskattade grundutbildning i skogsbruk: Sju kvällsträffar i Stockholm samt en heldag på Skogsstyrelsens kursgård i Ladvik utanför Vaxholm. Massor av nya vänner att prata skog med på köpet! Kursansvarig är, som vanligt, Skogsstyrelsens rådgivningskonsulent Dan Månsson. 2013-04-11 Juridik och skogens avkastning Mats Axelsson, Swedbank, kommer att prata om skogen och dess avkastning. Per Näsman, Swedbank Juristbyrå, hjälper oss med en livsbesiktning, genomgång av generationsskifte, gåvobrev, testamente och vad vi övrigt behöver tänka på vid överlämnandet av vår skogsfastighet till nästa generation. 2013-03-06 Certifiering. Staffan Mattsson, affärsutvecklare på Skogssällskapet i Uppsala, berättar om certifieringssystem inom skogsbruket. Varför finns de? Vad innebär PEFC och FSC?  Hur funkar de? Vad tjänar – eller förlorar – jag som skogsägare på dem? 2013-02-04 STOCKHOLM – Ekonomikväll. Titta på årets resultat i skogen- optimal hantering i deklarationen. Agronomen Gunilla Aschan från Nordea Bank kommer att ge oss deklarationstips och redogöra för hur hon tror att skogsbruket kommer att står sig som näringsgren i framtiden.

2012

2012-11-29 Julfest. Varmt välkomna till Spillkråkans julbord på Mälardrottningen den 29 november – glögg, julmat, mingel och lite tillbaka- och framåtblickar. Ni som varit med förr vet att båtens julbord är ett av Stockholms bästa. Boka datum och läs mer i inbjudan nedan. 2012-11-18 Familjedag på Biologiska museet. Storstadens små barn blir så småningom stora och ska förhoppningsvis tycka att skogen och allt vad dit hör är bland det bästa som finns – hjälp dem dit genom att se skogens alla djur! På Biologiska museet sitter djuren stilla så att man kan titta på dem ordentligt, med handen tryggt i mormors eller farmors dito. Också vuxna – både män och kvinnor – kan få en härlig upplevelse med eller utan ungt sällskap! Anmälan till Beverly Bjerke 070-214 18 56 beverlyselet@hotmail.com senast den 10 november.  

ÖREBROSTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Ingen information.              
KONTAKTPERSON
Ingegärd Wedendal E: ingegardwedendal@hotmail.com Marianne Björklund E: mb.atterstagrus@tele2.se Styrelsen för Spillkråkan  
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

24 mars
Vi har ett fantastiskt tillfälle att få lära oss mer om askskottsjuka, almsjuka ock andra sjukdomar som finns på våra träd. Forskaren och docenten i skogspatologi, Pia Barklund kommer till oss Spillkråkor. Hon är verksam på SLU i Uppsala och forskat bla just på askskottsjuka och almsjuka.

Plats : Stensta gård som ligger ca 4 mil NÖ om Örebro och ca 2,5 mil fr Lindesberg. Alla som anmäler sig får en vägbeskrivning!
Tid: lördag den 24 mars kl 11 . Avslut kl. 14-15.
Vi startar med kaffe. Därefter teori inomhus och sedan går vi utomhus. Enklare lunch serveras då vi återkommer till gården.

Anmälan så fort som möjligt och senast 15 mars till ingegardwedendal@hotmail.com

Hjärtligt välkomna
Ingegärd Wedendal

TIDIGARE AKTIVITETER

2017

30 Mars Studiebesök på Handelsbanken i Örebro, bl.a. med Åsa Willén. Åsa är ansvarig för bankens skog och lantbruksverksamhet och har tidigare föreläst om Skogsekonomi för Spillkråkor i Stockholm. Plats: Handelsbanken, Örebro. Tid: Kl 17.00. Hämta detaljprogram!


16 maj Länsförsäkringar Bergslagen i Örebro. Observera att tiden har ändrats till kl 18.00! Hämta inbjudan här!


September-Oktober Skogsdag i medlemsskog.


5 oktober Torsdag den 5 oktober kl. 18.00 är vi välkomna till Hushållningssällskapet i Örebro där Olof Olsson tar emot oss. Ämnen för kvällen blir bl.a. virkesförsäljning och tjänster som Hushållningssällskapet kan erbjuda skogsägare.


Söndag den 15 oktober (observera, ändrat från den 14 oktober) Förutsättningar för skogsbryn och andra åtgärder för en skog som gynnar såväl produktion som biologisk mångfald som rekreationsvärden. Christina och Madelaine Gullberg bjuder in till sin gård Hällegöl, nära Dimbobaden och Odensbacken. Söndag den 15 oktober kl 9.30-ca. 14.00. Sakkunnig för dagen är Rolf Pettersson.


30 November Torsdag den 30 november kl 18.00 vankas det ett härligt julbord på Svampen, Dalbygatan 4 i Örebro. Gå gärna in på deras hemsida och titta på menyn, www.svampen.nu eller telefon 019-611 3735. Det finns gott om parkeringsplatser vid Svampen. Anmälan genom att sätta 195 kr på PG 160 65 54-2 (kostnaden är 395 men föreningen bidrar med 200 kr) och anmäl också på mail till ingegardwedendal@hotmail.com så snart som möjligt, men senast den 16 november. Skriv namn, Örebrostammen och julfest på betalningen. Vatten ingår i priset men övrig dryck betalas enskilt. Varmt välkomna önskar Ingegärd Wedendal & Marianne Björklund

2016

Kursplan: Beställa klimatanpassade skogsbrukstjänster 2016-10-01 Exkursion om röjning och gallring 2016-04-29 Resa till brandfälten 2016-03-08 Länsförsäkringar

2015

2015-11-30 Julfest. Inleds med ”Vildsvinskurs för skogsägare” med Anders Fredriksson från Jägarförbundet. Tid: Kl 18.00 Plats: Sverkesta gård, nära Frövi 2015-11- Studiebesök på Grimsö viltvårdscentrum. 2015-10-03 Studiebesök i medlemsskog, hos Christina och Madelaine Gullberg. Teman för dagen Skog, vatten och diken, stöd och bidrag från Skogsstyrelsen samt E-tjänster. Handledare under dagen är Monica Pettersson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Det finns önskemål att diskutera och titta på olika aspekter av röjning och dess effekter. För dom som är intresserade kan fastigheten visa olika exempel på detta, efter avslutat pass. Tid: Lör 3 okt kl 10-ca 15. Plats: Familjen Gullberg, Hällegöl 2015-06-24 Studiebesök försökspark. 2015-03-23 Förnybar energi ur skogen och näringen i retur Daniel Glimtoft från Svensk Skogsgödsling AB berättar. 2015-02-24 Är du rätt försäkrad? Försäljningschef Anderz Eldenfalk bjuder in oss till Länsförsäkringar Bergsslagen i Örebro. Vi kommer att få information och möjlighet att ställa frågor om olika försäkringar och speciellt det som är mycket aktuellt – skogsförsäkringar. Tid: Tisdagen den 24 februari kl 18.00. Plats: Länsförsäkringar, Drottninggatan 4 i Örebro.

2014

2014-12  Julaktivitet 2014-11-25 Billerud Korsnäs Bruksanläggning. Tisdag den 25 november besöker vi Billerud Korsnäs Bruksanläggning i Frövi kl. 17.30-19.30. Samling vid Portvakten kl. 17.20. Vi bjuds först på kaffe. Sedan följer presentation av Billerud Korsnäs koncernen och det lokala bruket av Håkan Krantz. Härpå informerar Johan Karlhager om Korsnäs skog. Kvällen avslutas med rundvandring på bruket. 2014-10 Viltet och skogen- Grimsö. 2014-05 Besök i medlemsskog 2014-02-24 Avtal/kontraktsskrivning Måndag den 24 februari kl. 1800 får vi lära oss mer om att skriva avtal-kontrakt i samband med beställning av skogsbrukstjänster. Speciellt viktigt är det vid slutavverkning och gallring. Susanna Mårtensson på Skogsstyrelsen i Örebro blir vår kursledare. Anmälan senast den 17 februari till Ingegärd Wedendal mail ingegardwedendal@hotmail.com. Ytterligare info kommer senare.    

ÖSTGÖTASTAMMEN

INFO OM STAMMEN
Östgötastammen har nu varit igång sedan år 2000 och har ca 35 medlemmar. Några av oss har gått Grönare Skog tillsammans. Vi har gjort utflykter, studiebesök, kvällsvandrat, genomfört en röjningskurs och en motorsågskurs, lärt oss köra fyrhjuling, besökt Bråvikens sågverk, mm.
KONTAKTPERSON
Katla Kindestam-Nilsson E: katla.kindestam-nilsson@vivax.se T: 070- 639 71 31 Styrelsen för Spillkråkan
INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

Välkomna på Spillkråketräff om olika arrendeavtal inom skog-och jordbruk.

Torsdag 15 februari kl. 17.00 på LRF Konsults kontor i Norrköping, Nygatan 93, träffar vi arrendespecialist Simon Axelsson. Vi får mer kunskap inom området, både som markägare och arrendator. Ta gärna med egna frågor/funderingar kring din egen fastighet. Fika till självkostnadspris. Samåkning från Linköping och Kisa.

Anmälan senast till 12 februari till katla.kindestam-nilsson@vivax.se


22 mars kl. 17.00
Handelsbanken, Linköping. Fokus på skog och lantbruk, pensioner och försäkringar. Läs mer här!


26 april 12.45-16.00
Studiebesök på Skärblacka bruk som ingår i BillerudKorsnäs koncernen. Mer info kommer senare.


Våren 18 och hösten 18
Skogskurs/grundkurs 35 h. Mer info kommer senare.

TIDIGARE AKTIVITETER

2017

9 februari Laserscanning med Peter Wallin, Boxholms skogar. Linköping.


6 april Spillkråketräff på Lantmäteriet, Linköping.


20 maj Skogsexkursion, Hamra gård, Rimforsa.


4, 14, 16 September samt 2 Oktober Fortsättningskurs, skogskunskap. Hämta inbjudan!


5 oktober Skogsexkursion med Spillkråkan och Skogstjänst, Horn. Hämta inbjudan!


7 december Studiebesök på Väderstadsverken 16.30-18.15 och därefter julbord på Väderstad Centralkorg kl 18.30. Läs här!

2016

2016-12-01 Inbjudan till årets julbord. 2016-10-20 Spillkråketräff vid Areal i Linköping. 2016-08-27 Intrångsfrågor; Hur värderar man det som inte är till salu? 2016-05-28 Skogsexkursion 2016-02-01 Familjerätt

2015

2015-12-07 Julfest med föreläsning, Linköping. Östgötastammen bjuder in till information om vattendirektivet följt av julbord. 2015-11-05 Viltfrågor Svenska Jägarförbundet, Linköping. 2015-09-22 Besök hos landshövding Elisabeth Nilsson, Linköpings slott Kl 18.00. 2015-05-30 Exkursion med fokus på naturvärden som biotopskydd, nyckelbiotop och naturvårdsavtal. På fastigheten Someke, Kinda kommun. 2015-02-25 Skogsstyrelsen Nya lagar.

2014

2014-12-08 Skogshistoriska sällskapet inkl. julbord. 2014-11-05 Länsförsäkringar Östgöta – Är din fastighet rätt försäkrad. 2014-05-20 Hur man lyckas med tallföryngring trots stor viltstam besök på Boxholms Skogar. 2014-05-10 Besök på skogseremitaget Urnatur i Ödeshög kl. 9.00 – 13.00. Kvinnligt entreprenörskap i skogen. 2014-03-27 Skogen och ekonomi kl. 18.00 på Danske Bank i Tornby Linköping.  

KRONOBERGSSTAMMEN

INFO OM STAMMEN

Kronobergsstammen startades upp under hösten 2017.

KONTAKTPERSON

Annelie Johansson E: johansson.elmtaryd@swipnet.se

INBJUDNINGAR TILL AKTIVITETER

16 februari
Vi har utökat vårt program den 16 februari och förlängt anmälningstiden till 13 februari.
I förra veckan presenterades en handlingsplan för att stärka Smålands skogar.
Vi har nu glädjen att få med Malin Pettersson, som är projektledare för Skogsstrategi Småland, till vår träff den 16:e. Malin kommer att presentera projektet och svara på våra frågor. Läs mer!
Detta är också ett tillfälle för oss Spillkråkor att träffa Malin och diskutera ett eventuellt fortsatt samarbete.
Hämta inbjudan här!

TIDIGARE AKTIVITETER