ORDFÖRANDE
Kerstin Dafnäs
Ordförande.
E: ordforande@spillkrakan.se
T: 070-988 5574

KONTAKTA STYRELSEN
Maila till styrelsen@spillkrakan.se

Spillkråkans styrelse gör sitt bästa för att varje år uppfylla föreningens mål med hjälp av olika aktiviteter. Nedan ser du vilka vi är och här ser du också föreningens verksamhetsplan för 2018.

Du som medlem är varmt välkommen att kontakta oss med tips, synpunkter och annat som har med föreningen att göra.

Gabrielle Barnekow
Kassör i föreningen sedan 2014.
Jag bor i Stockholm och har min skog i nordöstra Skåne, hälften löv och hälften gran. Skogen samäger jag med min syster. Min ambition är att i föreningen sköta bokföringen vilket inkluderar medlemsavgifter. Jag har genom  detta också hand om nya medlemmar och deras ansökningar om medlemskap.

 

Katarina Brunnström
Facebookansvarig, med i styrelsen sedan 2016.
Jag bor i nordöstra Skåne på min skogsfastighet och driver gården aktivt på heltid sedan 2008. Skogen består mestadels av gran men även en väldigt fin bokskog och en del ek. På gården finns många fastigheter som jag hyr ut. Jag håller i alla delar av arbetet på gården och skogen, men tar så klart hjälp utifrån, har skapat ett fantastiskt nätverk av pålitliga kunniga människor för att på bästa sätt förvalta Skeinge inför förhoppningsvis en ny generation- mina barn! Jag har sedan 2008 gått kurser, bland annat en fantastisk kurs på Gammelkroppa skogsskola i Värmland. Genom Spillkråkan har jag deltagit i kurser för röjsåg samt motorsåg.

Anna Lena Carlsson
Har varit med i styrelsen sedan 2009 som sekreterare i flera år, ansvarar nu för hemsidan och internationella kontakter.
Jag bor i Stockholm. Samäger föräldragården i Vimmerby, med 50 hektar skog, med min bror. Är en rätt aktiv skogsägare, intresserad av skötselfrågor, har fått inspiration från Hållbart familjeskogsbruk  vid Linnéuniversitetet och alla kluriga skogsägare. Är även medlem i Skogsstjärnorna, lokal förening i Vimmerbytrakten med kvinnliga skogsägare inom Södra skogsägarna. Är agronom till yrket och jobbar på Naturvårdsverket.

Kerstin Dafnäs
Ordförande och medlem sedan 2015.
Är boende i Stockholm/Hammerdal.  Jag började arbeta i skogen som 11-åring och har sedan 1994 ett skifte i Skyttmon, Jämtland. Under läsåret 2014/2015 läste jag Hållbart familjeskogsbruk och andra skogskurser vid Linnéuniversitetet. Till vardags är jag säljchef för e-handelslösningar på Santander Consumer Bank.

Margareta Eriksson
Med i styrelsen sedan 2016.
Jag bor i Täby, är civilingenjör och arbetar med informationssäkerhet som konsult och lärare. Jag är medlem i Spillkråkan sedan 2013 när jag och mina syskon ärvde vårt föräldrahem som är en jord- och skogsfastighet på 87 ha i Graninge socken i Ångermanland.  Min skog har gått i släkten på min mors sida och jag är den fjärde generationen som tillsammans med mina syskon nu brukar den. Boningshuset byggdes i slutet på 1800-talet av min mormorsfar. Vi har en grön skogsbruksplan som hjälp vid skötsel av skogen. Jag har gått grund- och fortsättningskurs i skogsbruk i Spillkråkans regi samt röjningskurs.

Karin Linander
Med i styrelsen sedan 2015 och jobbar bl.a i arbetsgruppen med Hållbart skogsbruk.
Sedan drygt fyra år sedan tog jag och min man över mina svärföräldrars skogsfastighet. Gården är belägen i Hedesunda, strax norr om Dalälven. I stort sett hela mitt yrkesliv har jag arbetet med fastigheter på olika sätt, dock aldrig med skogsfastigheter. Så detta var en ny utmaning och det har varit väldigt kul att lära sig något nytt. Genom Spillkråkans kurser och kontaktnät har jag fått en hel del kunskaper, så när jag fick frågan att var med i styrelsen tyckte jag att det skulle vara spännande.

Mona Nyberg
Medlemsansvarig och sköter inregistrering av nya medlemmar och förser stammarna med listor på nya medlemmar.  Även sekreterare. Styrelseledamot sedan 2012.
Jag är bosatt i Stockholms innerstad och har min skog i Sveriges nordliga delar. Västerbottens län, Skellefteå kommun. Dessa två ställen är underbara kontraster för mig. Min skog har gått i släkten på min fars sida och jag är den femte generationen som tillsammans med min man nu brukar den. Skogen ingår i en jordbruksfastighet med bl.a ett bostadshus som varit familjens fritidshus och släktens träffpunkt under somrarna hela mitt liv. Målet med vår skog är att den ska kunna förse oss med det virke vi behöver för att reparera och hålla gården i bra skick. Den ska brukas så att gårdens kostnad bärs av skogens intäkter. Då min man är byggnads- och hantverkskunnig så bevakar han de delarna och jag har inriktat mig på skogen. Allt jag kan och lär mig i Spillkråkan tillämpar vi om möjligt i vår skog.

Lena Olausson
Styrelseledamot i Spillkråkan sedan årsmötet 2015. Ingår bl a i arbetsgruppen Hållbart skogsbruk och jobbar numer även med hemsidan.
Bor i Nyköping och arbetar på Scania IT. Gift med Christer och har barn och barnbarn. Medlem i Spillkråkan sedan 2013. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från mitt arbete, min gård och mitt liv. Jag och min syster tog över min pappas föräldrahem år 2010. En skogsfastighet i Kavsjömåla mittemellan Tingsryd och Emmaboda i Kronobergs län i södra Småland.  Gården byggdes i slutet på 1800-talet. Vi har en grön skogsbruksplan som är till hjälp vid skötsel av skogen. Jag har gått grund- resp fortsättningskurs i skogsbruk i Spillkråkans regi samt röjningskurs.