ORDFÖRANDE
Kerstin Dafnäs
Ordförande.
E: ordforande@spillkrakan.se
T: 070-988 5574

KONTAKTA STYRELSEN
Maila till styrelsen@spillkrakan.se

Spillkråkans styrelse gör sitt bästa för att varje år uppfylla föreningens mål med hjälp av olika aktiviteter. Nedan ser du vilka vi är och under Medlemssida/årsmöteshandlingar finns länk till aktuell verksamhetsplan. Du som medlem är varmt välkommen att kontakta oss med tips, synpunkter och annat som har med föreningen att göra.
Styrelsemöten 2020: 2 april, 4 maj, 8 juni, 6 juli, 12 augusti, 8 september och 8 oktober.

Ingrid Stjernquist

Ingrid Stjernquist
Ny i styrelsen sedan 2020
Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland. Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet. I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Anna Lena Carlsson
Har varit med i styrelsen sedan 2009 som sekreterare i flera år, ansvarar nu för hemsidan och internationella kontakter.
Jag bor i Stockholm. Samäger föräldragården i Vimmerby, med 50 hektar skog, med min bror. Är en rätt aktiv skogsägare, intresserad av skötselfrågor, har fått inspiration från Hållbart familjeskogsbruk  vid Linnéuniversitetet och alla kluriga skogsägare. Är även medlem i Skogsstjärnorna, lokal förening i Vimmerbytrakten med kvinnliga skogsägare inom Södra skogsägarna. Är agronom till yrket och jobbar på Naturvårdsverket.

Kerstin Dafnäs
Ordförande och medlem sedan 2015.
Är boende i Stockholm/Hammerdal.  Jag började arbeta i skogen som 11-åring och har sedan 1994 ett skifte i Skyttmon, Jämtland. Under läsåret 2014/2015 läste jag Hållbart familjeskogsbruk och andra skogskurser vid Linnéuniversitetet. Till vardags är jag konsult och mejerska på Sönnasjö Mejeri.

Sara Nilsson
Ny i styrelsen från 2018.
Engagerad i frågan om Hållbart skogsbruk. Arbetar även med webbinarium och fjärrmöten. Medlem i styrelsen sedan 2018.
Skogsbrukare i norra Sverige med rötterna från en by i Smålandsskogarna.
Skogen var i ungdomen idrottsarenan för orientering och terränglöpning. Skogens nytta, ur hållbarhetshänseende, för den svenska ekonomin och för den privata markägaren gick upp för mig under skogsmästarstudier vid Gammelkroppa. Valde sedan att verka i den norra delen av Sverige där jag idag har förtroendet att bruka och förvaltar både familjens och andra privata skogsägares egendomar. Bor i Lycksele, en bra ort för den som vill kunna åka skidor fram tills vårsolen smälter snön och får bladen att slå ut på samma vecka!

Lena Malmberg
Med i styrelsen sedan 2018.

Jag bor i Stockholm och har min jord-och skogsbruksfastighet vid Mälaren i sydöstra Uppland ca 1 timme från storstaden. Gården, som jag samäger med min bror, har funnits i släkten från mitten av 1800-talet och är sedan början av 1900-talet älskat fritidsboende för familjen. Jag har varit medlem i Spillkråkan i ca 10 år, gått grund-och fortsättningskurser och deltagit i resor och seminarier i Spillkråkans regi. Genom Spillkråkan har jag fått de kunskaper som jag behöver för att ansvara för skogen på gården.

Lena Olausson
Styrelseledamot i Spillkråkan sedan årsmötet 2015. Ingår bl a i arbetsgruppen Hållbart skogsbruk och jobbar numer även med hemsidan.
Bor i Nyköping och arbetar på Scania IT. Gift med Christer och har barn och barnbarn. Medlem i Spillkråkan sedan 2013. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från mitt arbete, min gård och mitt liv. Jag och min syster tog över min pappas föräldrahem år 2010. En skogsfastighet i Kavsjömåla mittemellan Tingsryd och Emmaboda i Kronobergs län i södra Småland.  Gården byggdes i slutet på 1800-talet. Vi har en grön skogsbruksplan som är till hjälp vid skötsel av skogen. Jag har gått grund- resp fortsättningskurs i skogsbruk i Spillkråkans regi samt röjningskurs.

Madeleine Saldner

Madeleine Saldner
Jag bor för närvarande i Rottne i Småland. I Ydre i södra Östergötland har jag min föräldragård och ett hus dit jag åker så ofta jag kan. Jag är uppvuxen med skogs- och jordbruk och som vuxen ”hemvändare” började jag intressera mig mer för skogsbruket. Jag blev medlem i spillkråkan via en vän för att lära mig mer och träffa skogsägande kvinnor. Under samma period valde jag att studera hållbart familjeskogsbruk via LNU. Jag är utbildad socialpsykolog och jobbar för närvarande på MUCF. Jag har arbetet med jämställdhet och inkludering på olika sätt och ser ett stort behov av att fortsatt jobba med dessa frågor inom skogssektorn. Som ny medlemsansvarig ser jag fram emot kontakten med alla härliga medlemmar, nya som rutinerade!

Linnea Claesdotter
Ny i styrelsen från 2019. Varit medlem sedan 2018.
Flyttade sommaren 2019 från Stockholm till min barndomsgård utanför Norrköping. Det är en jord- och skogsbruksfastighet. Jag jobbar 50% i skogen och pluggar 50% skogsbruk. Med mitt arbete i Spillkråkan hoppas jag att få öka min kompetens inom skogsbrukande och hela marknaden skogssektorn idag täcker. Som en del av Jämställdhetsgruppen vill jag också vara med i ett påverkansarbete där mannen behöver ge plats till hen som inte betraktas som man och därmed kunna bidra till en jämställd och jämlik skogsindustri. Jag blev medlem i Spillkråkan hösten 2018 och valdes in i styrelsen

Utbildning- och evenemangsgruppen

Ingalill Berneskog
Ingår from 2020 i Utbildning- och evenemangsgruppen.

Kärstin Nilsson Björk
Ingår from 2018 i Utbildning- och evenemangsgruppen