Spillkråkans organisation

Spillkråkans styrelse och de stamansvariga arbetar löpande för att skapa nöjda medlemmar genom en rad olika aktiviteter, såväl fysiska som digitala. Nedan ser du vilka vi är. Klicka på pilen under varje bild för att få mer information och kontaktuppgifter.

Du som vill veta mer är mycket välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Kanske vill du veta mer om vår organisation och vårt arbete. Eller du kanske är intresserad av delta i våra aktiviteter eller starta upp en ny stam. Hör av er till oss.

Styrelsemöten 2023:
7 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Styrelsemöten 2024:
17 januari, 14 februari, 13 mars och 10 april.

Strategimöte med styrelse och stamansvariga:
21-22 oktober.

Ordförande
Viktoria Byback
E: ordforande@spillkrakan.se

Styrelsens ledamöter

Viktoria Byback
Styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2022. Ordförande från 2023.

Bor i Vaxholm och har sedan 1999 en skogsfastighet i Hallabro, Blekinge som utökades 2021 med ytterligare en fastighet. Intresset för skogen har ökat med åren och valde därför att läsa Hållbart familjeskogsbruk under 2017/2018 vid Linneuniversitetet. Jag är civilingenjör i grunden och har arbetat många år inom telekombranschen, de senaste åren arbetar jag som enhetschef på en myndighet med bland annat ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. Jag är nyfiken på hur vi kan lära av varandra och ha en dialog om hur vi på bästa sätt kan bruka vår skog för både produktion och biologisk mångfald mm på ett hållbart sätt. Ses i skogen eller digitalt!

Ordförande från 2023.
ordforande@spillkrakan.se

Ingrid Stjernquist
Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet. I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Vice ordförande

Med i styrelsen sedan 2022. Sekreterare i Spillkråkan och redaktör för informationsbladet Kråkröret.

Jag bor 3,5 mil söder om Östersund. Gick med i Spillkråkan i slutet av 2019. Att engagera sig i Spillkråkan kändes rätt. Ett kvinnligt nätverk med en stor samlad kompetens inom flera områden var inspirerande för mig. Jag har mitt skogsinnehav i östra Jämtland där jag har mina rötter.

Sekreterare

Mona Hall
Jag bor i Linköping och äger tillsammans med min man 70 hektar klippor och skog i Östergötland/Sankt Annas skärgård på Södra Finnö.

Sedan 2021 ingår jag som ledamot i Spillkråkans styrelse och är även en av fyra i Östergötlands stamansvarig-team Jag är med i Spillkråkan framförallt för att jag tycker det ger så mycket att träffa andra engagerade skogskvinnor för att diskutera erfarenheter och lösningar. Ser fram emot att träffa er i skogen eller på andra aktiviteter.
Maria Nordestedt
Jag har varit medlem i Spillkråkan sen 2015 och har fått både kunskap, kontakter och många skratt via föreningen.
Min bostadsort är Växjö och jag rör mig till vardags inom Kronobergs läns östra delar. Skogen finns runt mig på lite olika sätt. Jag är skogsägare sedan 20-årsåldern men fastigheterna har varierat genom generationsskiften och jag är involverad i både naturbruksgymnasium och skogsmaskinstillverkning. Tidigare jobbade jag som förskollärare där vi tog stor inspiration från I Ur och Skur-verksamheten. Jag tycker om att se saker växa och utvecklas utefter sina förutsättningar, om det så är människor, växter eller organisationer.
Pernilla Salevid
Jag bor och har min skog i Sydöstra hörnet av Östergötland, någon mil från Smålandsgränsen.
Att få jobba i och med skogen ger mycket tillbaka, exempelvis naturupplevelser och motion. Men det magiska är upplevelsen av att få ta del av det som tidigare generationer skapat som jag i min tur förvaltar och lämnar över till kommande generationer. Jag visste inte att det var så kul att prata skog med kvinnor förrän jag gick med Spillkråkorna, det har varit en riktig energikick!
Helena Geijer Ericsson
Medlem i Spillkråkan sedan 2021 och ledamot i styrelsen sedan våren 2023.

Jag bor i Åkarp i Skåne med familj och hund och har rötterna i Småland. Jag har varit skogsägare i många år men intresset började på riktigt när jag och min man tillsammans med bror och svägerska tog över våra farföräldrars skogsgård utanför Långasjö.
Jag läste Hållbart Familjeskogsbruk vid Linnéuniversitetet 2019/2020 och tog samtidigt över ansvar för familjens samlade skogsinnehav som finns i Småland i de norra delarna av Emmaboda kommun, i Torsås och i Föllinge i Jämtland.
Det jag verkligen uppskattar med Spillkråkan är hur vi delar erfarenheter och ökar vår kompetens i skogsfrågor, stora som små. Och så är det härligt att inspireras och träffa andra engagerade kvinnor som äger skog!
Anna-Karin Svärd
En relativt ny skogsägare som gick med i Spillkråkorna 2022 och blev invald i styrelsen 2023.
2016 flyttade jag och min man till vår gemensamt införskaffade skogsfastighet vid havet strax söder om Oskarshamn. Jag ser skogsägandet som en hållbar investering för framtiden.
Är nyfiken på alla möjligheter som skogen kan bidra till och ser Spillkråkan som en möjliggörare för erfarenhetsutbyte och dialog med andra kvinnor som äger skog.
Är uppvuxen i Stockholmsområdet och har bott och jobbat drygt 30 år i Stockholms innerstad, men fick nog av huvudstaden. Har arbetat många år som verksamhetskonsult, sedan 1998 som egen företagare. Har ofta agerat projektledare i olika typer av digitaliseringsprojekt i olika branscher. Idag är jag även engagerad i att sprida kunskap om cirkulär ekonomi.
Jag ser fram emot att ses i skogen, digitalt och på andra aktiviteter.

DALARNA

Therese Larsson
Tillsammans med Ingrid Talu och Eva Åkerlund går jag, Therese Larsson, in som stamansvarig i Dalarna.

Vem är jag? Född i Halmstad, där jag också är uppvuxen. I ungdomen engagerad i Fältbiologerna och Miljörörelsen. Utbildad i biologi och kemi + lärarutbildning. Jobbade med Riksskogstaxering ett par säsonger. Sista 24 åren på Mora Gymnasium. Min man, barnen och jag började att köpa skog runt Mora och Sollerön 2007. Tillsammans har vi ca 200 ha skog. Vi planterar, röjer och markerar rågångar själva. Alla avverkningar tar vi in anbud på från olika skogsbolag.
Ingrid Talu
Tillsammans med Therese Larsson och Eva Åkerlund är jag ansvarig för Dalastammen.

Jag äger ett familjeskogsbruk i Orsa som funnits i släkten i flera generationer. Genom att få följa med mina föräldrar i skolgen, så lärde jag mig redan som barn lärt mig uppskatta både skog och bärmarker.För mig är det en ynnest att få förvalta skogen och lämna den vidare till nästa generation. Spillkråkan är ett mycket inspirerande och spännande nätverk av skogskvinnor som ger både kunskap och glädje.
Stamansvarig för Dalastammen

F.d gymnasielärare i engelska, svenska och historia. Stamansvarig för Dalarna tillsammans med Ingrid Talu och Therese Larsson. Har gård i Leksands kommun, mitt emot Tällberg (på andra sidan Österviken av Siljan). Skriven i Lund.
Skogsinnehav: 620 ha i Leksands kommun. 100 ha i Orsa kommun, i Kvarnberg, 4 mil norr om Orsa.

Gävleborg

Jämtland/Västernorrland

Med i styrelsen sedan 2022. Sekreterare i Spillkråkan och redaktör för informationsbladet Kråkröret.

Jag bor 3,5 mil söder om Östersund. Gick med i Spillkråkan i slutet av 2019. Att engagera sig i Spillkråkan kändes rätt. Ett kvinnligt nätverk med en stor samlad kompetens inom flera områden var inspirerande för mig. Jag har mitt skogsinnehav i östra Jämtland där jag har mina rötter.

Åsa Lipka-Falck

Gunn Britt Nilsson
Jag bor vid Locknesjön strax utanför Brunflo, söder om Östersund.
Där ligger också skogen som vi brukar och som hör till min mans släktgård sen flera generationer tillbaka. Jag gick med i Spillkråkan under 2020 och är nu stamansvarig tillsammans med Elisabeth och Åsa. Sen förra året är jag också tillsammans med Elisabeth redaktör för Kråkröret. Det är inspirerande att ta del av all information via Spillkråkan och att via medlemskapet få lära känna många andra kvinnor med stort intresse för skogen. Genom min uppväxt i skogslandskapet Medelpad så har skogen alltid varit närvarande. Det gäller naturligtvis som omgivande natur, men även som dess historia - skogsbrukets och skogsindustrins framväxt.

Skåne

Birgit Timner
Biträdande stamansvarig för Skånestammen.

Har varit medlem i Spillkråkan sedan man startade en stam i Skåne 2003. Bor i Höör, mitt i Skåne, med skogsfastigheten i kommunen. Har generationsskiftat och har inte längre ansvar för skogen, men däremot har jag kontinuerlig tillsyn av skogen.
Katarina Brunnström
Stamansvarig för Skånestammen.

Har varit medlem i Spillkråkan sedan 2009 och denna förening har givit mig och fortsätter ge mig nya kunskaper och möten med fantastiskt engagerade kvinnor. Att tillsammans med Birgit få anordna och träffa er medlemmar på våra träffar är alltid lika givande. Jag och mina två barn bor på vår fina fastighet i nordöstra Skåne, där jag driver gården på heltid vilket minst sagt är en varierande arbetsplats.

Småland

Jag bor med man och 6 söner på en gård utanför Agunnaryd, Ljungby kommun. Gården är ärvd på min man sida och vi äger den nu tillsammans.

Jag arbetar heltid på gården. Ett stort gemensamt intresse är jakt och jag är även engagerad inom älgförvaltningen. Förutom skogen så har vi ca 50 ha jordbruksmark som vi driver själva och hus och stugor för veckovis uthyrning. På gården finns även jakthundar, ett 30 tal får och lite höns. Stormen Gudrun 2005 drabbade gården oerhört hårt och ca halva produktiva arealen föll. Sedan 2009 förvaltar jag gården själv och handlar upp de flesta tjänsterna med olika bolag. Förutom planering, upphandling, uppföljning och inventering tycker jag om att jobba praktiskt i skogen. Jag tog motorsågskörkort 2012 och hugger och röjer manuellt. Vi har en hög lövandel i skogen och har satsat på flera alternativa trädslag, Med anor tillbaka till 1400talet har gården utvecklat höga natur- och kulturvärden. Det är roligt och utmanande att hålla en hög produktion och samtidigt bevara och utveckla sociala och biologiska värden. Utöver skogen och familjen har jag stort intresse för odling, matlagning och träning.
Under 2021 kommer jag även bli samägare, med min bror, till vår föräldragård.
Det jag tycker är roligt med mitt arbete i Spillkråkan är att se kvinnor ta större plats inom skogsbranschen. Vi lär oss mer och mer och vågar då ta fler och större beslut. Vi har roligt tillsammans på våra träffar, alla kommer till tals och vi lär oss också av varandras erfarenheter.
Varmt välkommen till Smålandstammen!

Stockholm & Mälaren

Jag bor i Stockhom och har skogsfastighet tillsammans med min syster utanför Motala, Östergötland.

Jag tycker Spillkråkan erbjuder många positiva och intressanta föreläsningar/utbildningar. Likaså uppskattar jag träffarna med medlemmarna där jag får lyssna på andras erfarenheter och nätverka med andra kvinnliga skogsägare. Det är några faktorer som betyder mycket för mig och som hjälper mig och min syster i vårt skogsarbete.
Elisabeth Andreasson
Jag bor på Kungsholmen i Stockholm sedan 30 år tillbaka då jag flyttade från Göteborg. Min skog har jag utanför Göteborg i närheten av Bollebygd och Alingsås.

Spillkråkan är en fantastisk förening full av inspirerande kvinnor med enorm erfarenhet och engagemang för skogen. När jag investerade i mina egna skogsfastigheter var det självklart för mig att gå med i Spillkråkan. Jag började med att gå introduktionskursen som inspirerade mig att lära mig mer om min skog. Jag uppskattar alla kurser och seminarier som Spillkråkan anordnar, allt från deklarationskunskap till hur man skall försäkra skogen samt jaga barkborrar. Nätverkande är också lärande! Det årliga julbordet och Spillin på Grand är perfekta tillfällen att träffa andra spillkråkor och inspireras av deras erfarenheter. Fullärd blir man aldrig! Därför vill jag gärna hjälpa till och bidra till fortsatt utveckling för alla medlemmar.

Västerbotten

Beverly Bjerke
beverlyselet67@gmail.com

Kerstin Grahnén
kgrahnen@gmail.com

Västra Götaland

Kersti Karltorp
spillkrakanivgr@gmail.com

Susanne Andreasson
spillkrakanivgr@gmail.com

Örebro

Karin Voigt
Stamansvarig för Örebrostammen

Karin Voigt heter jag och jag bor på Nybo Gård i Lindesberg, norr om Örebro. Driver min föräldragård med skog och mindre lantbruk sen generationsskiftet 2010. Bor på gården tillsammans med min familj. Har sen barnsben ett stort naturintresse och spenderar gärna mina helger med röjsågen eller motorsågen för att skapa en skog att trivas i, skogen för mig är något jag förvaltar som ett arv från tidigare generationer men också en källa till upplevelser och rekreation för hela familjen! Är utbildad Livsmedelsingenjör och arbetar inom ICA Sverige som Chef för CR Butik och ansvar för ett av teamen som arbetar med Hållbarhetsfrågor.

Maria Pettersson
pettersson0910@gmail.com

Östergötland

Mona Hall
Jag bor i Linköping och äger tillsammans med min man 70 hektar klippor och skog i Östergötland/Sankt Annas skärgård på Södra Finnö.

Sedan 2021 ingår jag som ledamot i Spillkråkans styrelse och är även en av fyra i Östergötlands stamansvarig-team Jag är med i Spillkråkan framförallt för att jag tycker det ger så mycket att träffa andra engagerade skogskvinnor för att diskutera erfarenheter och lösningar. Ser fram emot att träffa er i skogen eller på andra aktiviteter.
Ulrika Östh
Min skog ligger i norra Småland nära Östgötagränsen. Det är två gårdar som varit i släkten sedan 1800-talet och jag bor på den ena.

Jag är legitimerad språklärare i engelska, tyska och franska men lämnade skolan för skogen för några år sedan. Nu tar jag hand om skogen samt föder upp Ryafår i liten skala. Spillkråkan har varit en viktig inspirationskälla sedan jag gick med 2016. Det var också kursen Hållbart familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet. Kul att studera något så annorlunda jämfört med språken. Fokus nu i min skogsskötsel är att öka lövandelen och prova alternativa avverkningsmetoder.
Jag bor i Ledberg utanför Linköping. Vi har jord- och skogsfastighet inom familjen i Mantorpstrakten.

Hjälpte till på gården som ung men intresset för skogen har jag fått de senaste åren. År 19/20 läste jag flera fantastiska kurser inom Hållbart familjeskogsbruk på LNU vilket gav mig mycket inspiration och grundkunskap inom skogsbruket. Jag blev medlem i Spillkråkan 2020 och hoppas nu få mera kunskap om skogen genom att nätverka med er Spillkråkor. Mitt bidrag kommer vara att delta i teamet som ska skapa intressanta och givande nätverksträffar i Östgötastammen. Ser mycket fram emot att träffa er alla!

Pia Östryd
ostryd@gmail.com