ORDFÖRANDE
Kerstin Dafnäs
Ordförande.
E: ordforande@spillkrakan.se
T: 070-988 5574

KONTAKTA STYRELSEN
Maila till styrelsen@spillkrakan.se

Spillkråkans styrelse gör sitt bästa för att varje år uppfylla föreningens mål med hjälp av olika aktiviteter. Nedan ser du vilka vi är och under Medlemssida/årsmöteshandlingar finns länk till aktuell verksamhetsplan. Du som medlem är varmt välkommen att kontakta oss med tips, synpunkter och annat som har med föreningen att göra.
Styrelsemöten 2020: 2 april, 4 maj, 8 juni, 6 juli, 12 augusti, 8 september, 8 oktober, 9 november och 9 december.

Ingrid Stjernquist

Ingrid Stjernquist
Ny i styrelsen sedan 2020
Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland. Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet. I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Anna Lena Carlsson
Har varit med i styrelsen sedan 2009 som sekreterare i flera år, ansvarar nu för hemsidan och internationella kontakter.
Jag bor i Stockholm. Samäger föräldragården i Vimmerby, med 50 hektar skog, med min bror. Är en rätt aktiv skogsägare, intresserad av skötselfrågor, har fått inspiration från Hållbart familjeskogsbruk  vid Linnéuniversitetet och alla kluriga skogsägare. Är även medlem i Skogsstjärnorna, lokal förening i Vimmerbytrakten med kvinnliga skogsägare inom Södra skogsägarna. Är agronom till yrket och jobbar på Naturvårdsverket.

Kerstin Dafnäs
Ordförande och medlem sedan 2015.
Är boende i Stockholm/Hammerdal.  Jag började arbeta i skogen som 11-åring och har sedan 1994 ett skifte i Skyttmon, Jämtland. Under läsåret 2014/2015 läste jag Hållbart familjeskogsbruk och andra skogskurser vid Linnéuniversitetet. Till vardags är jag konsult och mejerska på Sönnasjö Mejeri.

Sara Nilsson
Ny i styrelsen från 2018.
Engagerad i frågan om Hållbart skogsbruk. Arbetar även med webbinarium och fjärrmöten. Medlem i styrelsen sedan 2018.
Skogsbrukare i norra Sverige med rötterna från en by i Smålandsskogarna.
Skogen var i ungdomen idrottsarenan för orientering och terränglöpning. Skogens nytta, ur hållbarhetshänseende, för den svenska ekonomin och för den privata markägaren gick upp för mig under skogsmästarstudier vid Gammelkroppa. Valde sedan att verka i den norra delen av Sverige där jag idag har förtroendet att bruka och förvaltar både familjens och andra privata skogsägares egendomar. Bor i Lycksele, en bra ort för den som vill kunna åka skidor fram tills vårsolen smälter snön och får bladen att slå ut på samma vecka!

Lena Malmberg
Med i styrelsen sedan 2018. Sekreterare i  Spillkråkan och redaktör för informationsbladet Kråkröret.
Jag bor i Stockholm och har min jord-och skogsbruksfastighet vid Mälaren i sydöstra Uppland ca 1 timme från storstaden. Gården, som jag samäger med min bror, har funnits i släkten från mitten av 1800-talet och är sedan början av 1900-talet älskat fritidsboende för familjen. Jag har varit medlem i Spillkråkan i ca 10 år, gått grund-och fortsättningskurser och deltagit i resor och seminarier i Spillkråkans regi. Genom Spillkråkan har jag fått de kunskaper som jag behöver för att ansvara för skogen på gården.

Lena Olausson
Styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2015.  Ansvarig för hemsidan och kontaktperson till stamansvariga.
Bor i Nyköping och pensionär sedan 2020. Medlem i Spillkråkan sedan 2013. Övertog min pappas föräldrahem år 2010 tillsammans med min syster.  En skogsfastighet i Kavsjömåla mittemellan Tingsryd och Emmaboda i Kronobergs län i södra Småland.  Vi har en grön skogsbruksplan som är till hjälp vid skötsel av skogen. Har läst Hållbart familjeskogsbruk I och II och snart även III. Har erhållit körkort i röjningssåg och motorsåg genom Spillkråkan.

Madeleine Saldner

Madeleine Saldner
Medlemsansvarig i Spillkråkan sedan april 2020. Om du som medlem ändrar mail eller andra kontaktuppgifter så meddela mig gärna på medlemsansvarig@spillkrakan.se
Jag bor för närvarande i Rottne i Småland. I Ydre i södra Östergötland har jag min föräldragård och ett hus dit jag åker så ofta jag kan. Jag är uppvuxen med skogs- och jordbruk och som vuxen ”hemvändare” började jag intressera mig mer för skogsbruket. Jag blev medlem i spillkråkan via en vän för att lära mig mer och träffa skogsägande kvinnor. Under samma period valde jag att studera hållbart familjeskogsbruk via LNU. Jag är utbildad socialpsykolog och jobbar för närvarande på MUCF. Jag har arbetet med jämställdhet och inkludering på olika sätt och ser ett stort behov av att fortsatt jobba med dessa frågor inom skogssektorn.

Linnea Claesdotter
Varit medlem sedan 2018.  Är kassör och ansvarig för Facebook. Invald i styrelsen 2019. 
Bor i Vånga, Norrköping. Flyttade sommaren 2019 från Stockholm till min barndomsgård utanför Norrköping. Det är en jord- och skogsbruksfastighet. Jag jobbar 50% i skogen och pluggar 50% skogsbruk. Med mitt arbete i Spillkråkan hoppas jag att få öka min kompetens inom skogsbrukande och hela marknaden skogssektorn idag täcker. Som en del av Jämställdhetsgruppen vill jag också vara med i ett påverkansarbete där mannen behöver ge plats till hen som inte betraktas som man och därmed kunna bidra till en jämställd och jämlik skogsindustri.

Utbildning- och evenemangsgruppen

Ingalill Berneskog
Ingår from 2020 i Utbildning- och evenemangsgruppen.

Kärstin Nilsson Björk
Ingår from 2018 i Utbildning- och evenemangsgruppen 

Stamansvariga

Dalastammen
Eva Åkerlund, Ingrid Talu

Jämtlands & Västernorrlandsstammen
Åsa Lipka-Falck

Skånestammen
Katarina Brunnström, Birgit Timner

Smålandstammen
Annelie Johansson

Stamansvariga

Stockholm & Mälarstammen
Marie Nylin, Margareta Wåström

Västerbotten
Beverly Bjerke, Kerstin Grahnén

Örebrostammen
Ingegärd Wedendal 

Östgötastammen
Katla Kindestam-Nilsson