Spillkråkans organisation

Spillkråkans styrelse och stamansvarige arbetar löpande för att skapa nöjda medlemmar genom en rad olika aktiviteter, såväl fysiska som digitala. Nedan ser du vilka vi är och under Medlemssida/årsmöteshandlingar finns länk till aktuell verksamhetsplan. Du som medlem är varmt välkommen att kontakta oss med tips, synpunkter och annat som har med föreningen att göra.

Styrelsemöten 2021:
20 januari, 16 februari, 17 mars, 14 april, 17 maj och 16 juni.

Ordförande
Kerstin Dafnäs
Ordförande.
E: ordforande@spillkrakan.se
T: 070-988 5574

Kontakta styrelsen
Maila till styrelsen@spillkrakan.se

Styrelsens ledamöter

Ingrid Stjernquist
Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet. I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.
Anna-Lena Carlsson
Har varit med i styrelsen sedan 2009 och har haft olika roller under åren.

Jag bor i Stockholm. Samäger föräldragården i Vimmerby, med 50 hektar skog, med min bror. Är en rätt aktiv skogsägare, intresserad av skötselfrågor, har fått inspiration från Hållbart familjeskogsbruk vid Linnéuniversitetet och alla kluriga skogsägare. Är även medlem i Skogsstjärnorna, lokal förening i Vimmerbytrakten med kvinnliga skogsägare inom Södra skogsägarna. Är agronom till yrket och jobbar på Naturvårdsverket.
Kerstin Dafnäs
Ordförande och medlem sedan 2015.

Är boende i Stockholm/Hammerdal. Jag började arbeta i skogen som 11-åring och har sedan 1994 ett skifte i Skyttmon, Jämtland. Under läsåret 2014/2015 läste jag Hållbart familjeskogsbruk och andra skogskurser vid Linnéuniversitetet. Till vardags är jag konsult och mejerska på Sönnasjö Mejeri
Sara Nilsson
Med i styrelsen sedan 2018. Ansvarar för webbinarium, fjärrmöten och för frågan om hållbart skogsbruk.

Skogsbrukare i norra Sverige med rötterna från en by i Smålandsskogarna. Skogen var i ungdomen idrottsarenan för orientering och terränglöpning. Skogens nytta, ur hållbarhetshänseende, för den svenska ekonomin och för den privata markägaren gick upp för mig under skogsmästarstudier vid Gammelkroppa. Valde sedan att verka i den norra delen av Sverige där jag idag har förtroendet att bruka och förvaltar både familjens och andra privata skogsägares egendomar. Bor i Lycksele, en bra ort för den som vill kunna åka skidor fram tills vårsolen smälter snön och får bladen att slå ut på samma vecka!
Lena Malmberg
Med i styrelsen sedan 2018. Sekreterare i Spillkråkan och redaktör för informationsbladet Kråkröret.

Jag bor i Stockholm och har min jord-och skogsbruksfastighet vid Mälaren i sydöstra Uppland ca 1 timme från storstaden. Gården, som jag samäger med min bror, har funnits i släkten från mitten av 1800-talet och är sedan början av 1900-talet älskat fritidsboende för familjen. Jag har varit medlem i Spillkråkan i ca 10 år, gått grund-och fortsättningskurser och deltagit i resor och seminarier i Spillkråkans regi. Genom Spillkråkan har jag fått de kunskaper som jag behöver för att ansvara för skogen på gården.
Lena Olausson
Styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2015. Ansvarig för hemsidan och kontaktperson till stamansvariga.

Bor i Nyköping och pensionär sedan 2020. Medlem i Spillkråkan sedan 2013. Övertog min pappas föräldrahem år 2010 tillsammans med min syster. En skogsfastighet i Kavsjömåla mittemellan Tingsryd och Emmaboda i Kronobergs län i södra Småland. Vi har en grön skogsbruksplan som är till hjälp vid skötsel av skogen. Har läst Hållbart familjeskogsbruk I och II och snart även III. Har erhållit körkort i röjningssåg och m
Madeleine Saldner
Medlemsansvarig i Spillkråkan sedan april 2020. Om du som medlem ändrar mail eller andra kontaktuppgifter så meddela mig gärna på medlemsansvarig@spillkrakan.se.

Jag bor för närvarande i Rottne i Småland. I Ydre i södra Östergötland har jag min föräldragård och ett hus dit jag åker så ofta jag kan. Jag är uppvuxen med skogs- och jordbruk och som vuxen ”hemvändare” började jag intressera mig mer för skogsbruket. Jag blev medlem i spillkråkan via en vän för att lära mig mer och träffa skogsägande kvinnor. Under samma period valde jag att studera hållbart familjeskogsbruk via LNU. Jag är utbildad socialpsykolog och jobbar för närvarande på MUCF. Jag har arbetet med jämställdhet och inkludering på olika sätt och ser ett stort behov av att fortsatt jobba med dessa frågor inom skogssektorn.
Linnea Claesdotter
Bor i Vånga, Norrköping. Flyttade sommaren 2019 från Stockholm till min barndomsgård utanför Norrköping.
Det är en jord- och skogsfastighet. Jag jobbar ungefär 50%. Med mitt arbete i Spillkråkan hoppas jag att få öka min kompetens inom skogsbruk och hela marknaden skogssektorn idag täcker. Som en del av Jämställdhetsgruppen vill jag också vara med i det viktiga påverkansarbete för en jämställd och jämlik skogssektor. För vem välkomnas egentligen in i skogen idag?

Utbildnings- & Evenemangsgruppen

Ingalill Berneskog
Ingår from 2020 i Utbildning- och evenemangsgruppen.

Kärstin Nilsson Björk

Kärstin Nilsson Björk
Ingår from 2018 i Utbildning- och evenemangsgruppen.

Stamansvariga

Dalastammen

Stamansvarig för Dalastammen

F.d gymnasielärare i engelska, svenska och historia. Stamansvarig för Dalarna tillsammans med Ingrid Talu. Har gård i Leksands kommun, mitt emot Tällberg (på andra sidan Österviken av Siljan). Skriven i Lund.
Skogsinnehav: 620 ha i Leksands kommun. 100 ha i Orsa kommun, i Kvarnberg, 4 mil norr om Orsa.

Ingrid Talu

Jämtlands- & Västernorrlandsst.

Åsa Lipka-Falck

Skånestammen

Birgit Timner
Biträdande stamansvarig för Skånestammen.

Har varit medlem i Spillkråkan sedan man startade en stam i Skåne 2003. Bor i Höör, mitt i Skåne, med skogsfastigheten i kommunen. Har generationsskiftat och har inte längre ansvar för skogen, men däremot har jag kontinuerlig tillsyn av skogen.
Katarina Brunnström
Stamansvarig för Skånestammen.

Har varit medlem i Spillkråkan sedan 2009 och denna förening har givit mig och fortsätter ge mig nya kunskaper och möten med fantastiskt engagerade kvinnor. Att tillsammans med Birgit få anordna och träffa er medlemmar på våra träffar är alltid lika givande. Jag och mina två barn bor på vår fina fastighet i nordöstra Skåne, där jag driver gården på heltid vilket minst sagt är en varierande arbetsplats.

Smålandstammen

Stamansvarig för Smålandsstammen.

Jag äger och bor på en gård utanför Agunnaryd, Ljungby kommun. Gården är ärvd på min man sida och vi äger den nu tillsammans. Jag arbetar heltid på gården medan min man äger ett större åkeri. Vi har sex söner, ett stort gemensamt intresse är jakt och jag är även engagerad inom älgförvaltningen. Förutom skogen så har vi ca 50 ha jordbruksmark som vi driver själva, på gården finns jakthundar, ett 30 tal får och lite höns. Vi har även ett antal hus för veckovis uthyrning. Stormen Gudrun 2005 drabbade gården oerhört hårt och ca halva produktiva arealen föll. Vid den tiden hade vi en förvaltare men tyvärr hamnade vi en tvist och jag drev en rättsprocess mot bolaget i 6 år tills vi förlikades. Sedan 2009 driver jag gården själv och handlar upp de flesta tjänsterna med olika bolag. Förutom planering, upphandling, uppföljning och inventering tycker jag om att jobba praktiskt i skogen. Jag tog motorsågskörkort 2012 och hugger och röjer manuellt. Vi har en hög lövandel i skogen och har satsat på flera alternativa trädslag, Med anor tillbaka till 1400talet har gården utvecklat höga natur- och kulturvärden. Det är roligt och utmanande att hålla en hög produktion och samtidigt bevara och utveckla sociala och biologiska värden. Utöver skogen och familjen har jag stort intresse för odling, matlagning och träning. Under 2020 kommer jag även bli samägare, med min bror, till vår föräldragård. Det jag tycker är roligt med mitt arbete i Spillkråkan är att se kvinnor ta större plats inom skogsbranschen. Vi lär oss mer och mer och vågar då ta fler och större beslut. Vi har roligt tillsammans på våra träffar, alla kommer till tals och vi lär oss också av varandras erfarenheter. Varmt välkommen till Smålandstammen!

Stockholm & Mälarstammen

Västerbotten

Beverly Bjerke
Kerstin Grahnén

Örebrostammen

Ingegerd Wedendal
Stamansvarig för Örebrostammen

Jag äger föräldragården Stensta ,som är en jord-och skogsbruksfastighet och varit i släktens ägo i drygt 100 år. Tidigare var det dominerande trädslaget gran och tall. Från 2004, då jag köpte ut min syster, började jag medvetet skapa skogar med hög andel löv. Björk är det dominerande lövinslaget förutom en ädellövplantering med bl.a. ek, lind och fågelbär. Jag är medlem i Spillkråkan sedan 1997 och även varit styrelsemedlem och ordförande i föreningen.

Östgötastammen

Katla Kindestam-Nilsson