Aktiviteter i våra stammar

Spillkråkan verkar för att inspirera, stötta och uppmuntra dig till egen utveckling och ansvar i din skog.

Årligen planeras många aktiviteter för medlemmarna runt om i Sverige, såväl digitala som fysiska seminarier, utbildningar och nätverksträffar. Oavsett var du bor är du välkommen på alla evenemang som passar dig. Aktiviteterna är kostnadsfria eller subventionerade för Spillkråkans medlemmar.

Varje år genomförs en skogsresa. Allt i syfte att öka kompetensen och skapa erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogsägare.

Du hittar en översikt över alla aktuella aktiviteter som är på gång på Spillkråkans välkomstsida under Gemensamma aktiviteter och under respektive lokal stam.

Här nedan får du även en inblick i vilka aktiviteter som har genomförts tidigare de senaste åren.

Spillkråkans olika kanaler

  • Hemsidan
  • Fysiska träffar
  • Digitala träffar – Länk till instruktioner hur du ansluter till digitalt möte via Google meet.
  • Nyhetsbrev (Kråkröret) och medlemsinfo och inbjudningar via mejl
  • Facebook / öppna sidor
  • Facebook / sluten grupp. För att gå med här anmäler du dig till ”Spillkråkans medlemmar”

De lokala stammarna

Vill ni gå ihop och ordna verksamheter geografiskt nära era skogar – jättebra!

Spillkråkan stöttar sådana initiativ och kan bidra ekonomiskt eller praktiskt till sådana lokala evenemang. Kontakta din lokala stamansvariga som gärna hjälper till.

De lokala nätverken – stammarna – finns idag för:  Jämtland & VästernorrlandVästerbotten GävleborgDalarnaStockholm &  Mälardalen, ÖrebroÖstergötlandVästra GötalandSmåland och Skåne inklusive Halland.

Gemensamma aktiviteter

2024

14 maj Digitalt möte
EU & Skogen inför EU valet med Martin Kihlberg, Landshypotek bank. Mer information här!

Digitalt Spill-In 2 maj
Välkomna på digitalt Spill-In den 2 maj. Mer information här!

20 april, Digital Nordisk konferens
Konferens kl. 11.00-16.00 med Nordiske Skogskvinner, där Spillkråkan representerar Sverige. I år är Island värdland. Detaljer, och anmälan, längre ner på sidan.

16 april Föredrag
Skogens koldioxidupptag och utsläpp. Digital föreläsning av Johan Bergh, Linnéuniversitetet.

15 april Digitalt Årsmöte
Årsmöte kl. 18.00-19.30. För mer info och anmälningslänk, se utskicket fr. 14/3.

6 mars
Digital föreläsning Tema Deklaration. Mer information här! Ladda gärna ner denna fil innan föreläsningen (PDF).

1 februari, 17.00 – 18.00
Digitalt Spill In. Mer information här!

Onsdag, den 24 januari kl.18:00–19:00
Styrelsen informerar om sitt arbete och vad som görs i de olika arbetsgrupperna. En digital informationsträff som riktar sig till alla medlemmar som vill veta vad som är på gång i Spillkråkan.
Mer information här!

2023

Digitalt Spill-In 7 december, kl. 17-18

23 november, kl. 18-19
Digital Informationsträff. Catrin Gustavsson, chef för innovationer på Södra, berättar om nya framtida hållbara produkter av vår skog.

Digitalt Spill-In 2 november, kl. 17-18

26 oktober, 18-19 Digital informationsträff
Vad händer om hundra år om skogen sköts och brukas på olika sätt?

Pilotutbildning i hållbart skogsbruk
På distans 12/9, 21/9, 28/9 & 5/10.
Fysisk träff 14/10.

10-13 augusti
Spillkråkans resa från hav till fjäll i Västernorrland och Jämtland.

Torsdag 4 maj kl 17
Digitalt Spill-in

Lördag 22 april
Jubileums-Årsmöte (Spillkråkan 25 år) under dagen, med middag på kvällen

FULLBOKAT – Lördag-Söndag 15-16 April
Start för Spillkråkans grundkurs i skogskunskap på Vretagymnasiet utanför Linköping.

Tisdag 28 mars kl 18-19
Att jobba med digital skogsbruksplan. Digitalt möte med spillkråkan Bodil Abelsson och Axel Ljudén, Skogshubben.

Tisdag 21 mars kl 18-19
Digitalt möte med Elias Andersson, forskare vid SLU och vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor vid skogsfakulteten.

Måndag 13 mars kl 18-19
Aktuella tips och råd inför deklarationen.
Digitalt möte med Vibeke Alstad från Ludvig & CO.

Torsdag 2 mars kl 17
Digitalt Spill-In

2023-02-13
Digitalt möte om kultur- och fornlämningar i skogen med Åsa Ström, jägmästare, kulturmiljöspecialst på Södra.
Läs presentationen och/eller se filmerna (1 och 2)

Torsdag 2 februari kl 17
Digitalt Spill-in

2023-01-18
Klimatet och skogen
Digital informationsträff med Carin Nilsson, Skogsstyrelsen som pratar på tema ”Klimatet och Skogen”.
Hämta och läs presentationen!

Dalarna

Under hösten 2013 initierade Ingrid Talu och Eva Åkerlund en lokal stam i Dalarna till Spillkråkan, en  intresseförening för kvinnliga skogsägare. Namnet är Dalastammen. Dalastammens syfte är att stärka kvinnors inflytande inom Dalarnas skogsnäring. Vi vill också öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk. Viktigt är att bygga ett nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Kontakter kommer under hösten att tas med skogsstyrelsen, Orsa besparingsskog samt lokala företag inom vårt område.

Therese Larsson (bengtsarvet@icloud.com)
Ingrid Talu (ingrid.talu@gmail.com)
Eva Åkerlund (evaagneta123@gmail.com)

Styrelsen för Spillkråkan

2024

21 april, 17-19
Berättarkväll om skogsarbete förr i tiden. Ann-Mari Hansson, Spillkråka, och Erik Abrahamsson berättar om uppväxten med fäder som jobbade i skogen före motorsåg, skördare, skotare och stora kalhyggen. Mer information här!

4 mars, 18.00 – 20.00
Dalastammen bjuder in till föreläsning om ”Skogsindustrins framväxt och hur den påverkade Moraområdet”.
Mer information här!

2023

21 december, 16.30
Dalastammen bjuder in till julfest med mat, trevlig samvaro och spännande program.

11 november, ca 10-15
Dalastammen bjuder in till exkursion om plantering av lövträd i Dalarna.

1 oktober
Dalastammen bjuder in till en heldag om lavar och mossor i barrskog.

Tisdag 4 april
Besök hos Bengt Andersson i Laknäs, Tällberg, Firma Gott Virke. Produkter som t.ex. vackra skärbrädor i olika sammansatta träslag med inristade namn på svenska och latin.

Onsdag 22 februari
Möte med Moelvens Sågverksindustri. Representanter: Mikaela Salsmark och Jenny Eriksson. Plats: Moskogens konferenshotell, Leksand.

Gävleborg

Vären 2023 startade två Spillkråkor upp en stam i Gävleborg. Första träffen arrangerades tillsammans med Holmen på tema Hyggesfritt skogsbruk.

Karin Linander
Wanda Bellander

Mail: spillkrakangavleborg@gmail.com

2024

5 maj, kl. 11 – 14
Välkommen till en skogsträff med hästar. Att använda sig av hästar i skogsbruk har i stort sett försvunnit på grund av maskinernas intåg.
Mer information här!

19 mars, 17.30
Spillkråkan, i samarbete med Voxkedjan, bjuder in skogsägare och företag inom skog- och träförädling, intresserade av kvalitetsvirke, till ett öppet informationsmöte.
Mer information här!

15 februari, 18.00-20.30
Skogsägarträff för kvinnor, Västerbergs folkhögskola Storvik. Mer information här!

2023

6 december, 18.00
Välkommen till Spillkråkan Gävleborgs första julbord!

14 september, 17.30-20.00
Välkommen på skogsevent för kvinnor. Billerud och Spillkråkan vill bjuda in er kvinnliga skogsägare i Gävleborg till en rolig och intressant kväll.

4 juni
Spillkråkan Gävleborg bjuder in till en skogsdag i Hanåsen.

Onsdag 15 mars
Vi bjuder in till vår första träff. Tema Hyggesfritt skogsbruk med Holmen på deras kontor i Sandviken. Inbjudan har skickats ut.

Jämtlands & Västernorrland

Under hösten 2019 genomförs en träff i region Jämtland för skogsägare i samband med Konstens vecka 2019, med målet att starta en stam för länen i södra Norrland.

Elisabeth Persson (rielper@icloud.com)
Gunnbritt Nilsson (gunbritt@skogsbolaget.se)
Åsa Lipka Falck (raketa@raketa.nu)

2024

11 april
Välkommen till en träff på Gaaltije i Östersund. Vi får lyssna till en föreläsning om skogsbrukets historiska utveckling i Svenska Saepmi och dess påverkan på renskötande samer.
Mer information här!

27 februari 09:00 – 12:00
Skogsprogram Jämtland Härjedalen – Digital slutträff.
På programmet – reflektioner, aktiviteter och dialogsamtal med andra regionala skogsprogram.
Anmälan senast den 26 februari till magnus.forsen@lansstyrelsen.se

14 februari 09:00 – 12:00
Skogen för det globala klimatets skull – Digitalt webbinarium. Information kommer. Anmälan via länsstyrelsens hemsida senast den 13 februari.

23 januari 09:00 – 12:00
Skogsägande på lika villkor – Digitalt webbinarium.
Hur påverkar könsfördelningen av det privata skogsägandet skötseln och varför är det ett problem att så få kvinnor är virkesköpare?
Vilka möjligheter finns det att genom samverkan med andra företagare öka värdet på din skogsfastighet? Det är några av frågorna vi berör i detta webbinarium. Anmälan och mer info!

2023

15 December
Välkommen till julbord på Lyransgården i Fåker.

14 december
Digitalt seminarium – Skogens potential för ökad hållbar tillväxt.

15 november
Digitalt spill-In, kl. 18.30-19.30.
Vi diskuterar och planerar aktiviteter för 2024.

Inom ramen för det regionala skogsprogrammet för Jämtlands län hålls följande seminarier:

15 november
Digitalt seminarium – Skogen för det globala klimatets skull.

10–13 augusti
Jämtland-Västernorrlandsstammen står värd för Spillkråkans nationella resa.

2-4 jun
Kurs kring Naturnära skogsbruk. Kursen arrangeras av det fristående nätverket Skogsgruppen Jämtland i samarbete med Spillkråkan och Naturskyddsföreningen. Den är öppen för alla skogsägare.

Skåne

Verksamheten i Skånestammen startade i maj 2003 och knappt ett år senare var vi redan 42 medlemmar! Verksamhetsplanen är delvis preliminär. Det är nämligen viktigt för oss att kunna vara spontana – om någonting nytt eller spännande dyker upp. Utöver studiebesök, utbildningar, temakvällar, mm kommer vi att ha möten i olika intressegrupper.

Birgit Timner (birgit@timner.com) eller 073-407 00 88
Katarina Brunnström (skeinge@gmail.com)

Styrelsen för Spillkråkan

2024

28 april, 10 – 15 (ca)
Välkommen till Skånestammens ”Hemma hos besök” hos Ingrid Jönsson och hennes granne Mats Hansson. Mer information här!

INSTÄLLT / FRAMFLYTTAT – 12 april
Nu erbjuder vi en HLR kurs här nere i Skåne, så ta chansen att friska upp era kunskaper som kan var helt livsavgörande om olyckan är framme.

INSTÄLLT / FRAMFLYTTAT – 12-13 april
2 dagars repetitionskurs för motorsåg.

27 februari
En skogskväll med Sparbanken Syd med vänner från Areal.
Mer information här!

2023

9 december
Julavslutning.

22 november
Välkomna till höstträff med Mathilda och Ylva Clausén Wingårdh.

Tisdagen den 17 oktober 2023 kl. 17.00
Skånestammens 20 års jubilerar och firar med ett annorlunda Spill in i Lund.

22-23 september
Välkomna till Grundkurs i Skåne. Skåne vill nu starta första aktiviteten denna höst med att för första gången för oss genomföra en grundkurs. Det är Södra som redan har en färdig grundkurs som kommer hålla i den för oss.

Fredag 5 maj
Skåne Stammen träffas hemma hos Ina på Skeinge Säteri för en heldag gällande certifieringarna PEFC och FSC. Niklas Fogdestam Skogsbruks Utvecklare och Certifieringsansvarig på Sydved kommer att prata certifiering med oss. Inbjudan till träff kommer inom kort.

Torsdag 23 mars
Välkomna till ett litet ”Spill in” i Lund, torsdagen den 23 mars. Besök, och information, av Ann Marke, LRF Skåne, styrgruppens ordförande i Skånsk Skogsstrategi.

31 januari, 18.00-20.30
Varmt välkommen till en inspirerande kväll, tillsammans med Handelsbanken,  där du får möjlighet att lyssna på och ställa frågor till experter när det kommer till skogsmarknaden och generationsskiften.

Småland

Kronobergsstammen startade upp hösten 2017, för att 2019 byta namn till Smålandstammen och täcker då alla 3 länen; Kronoberg, Jönköping och Kalmar län. Smålandsstammen har nu ett hundratal medlemmar boende, eller med skog, i Småland.  Vi arrangerar exkursioner, skogsträffar och utflykter för att utöka kunskapen om hållbart skogsbruk och för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan varandra. Vi har ett utvecklat samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.

Annelie Johansson (elmtaryd.aj@gmail.com)

2024

26 april
Koldioxidflöden i hyggesfritt skogsbruk  med professor Achim Grelle, plats Lönsboda. Mer information här!

12 april, ca kl. 07-09.
Har du hört orrspel på våren? Välkommen till Bästerås.
Mer information här!

26 mars
Spill-In, Top Notch, Växjö.
Mer information här!

2023

Lördag 16 december kl. 14-19
Simulatorkörning och Julbord i Ryssby (mellersta/sydvästra Småland).

Söndag 19 november kl. 10-14
Höstavslutning hos Mellingerum (nordöstra Småland) där vi lär oss binda kransar under skogssnack och avslutar med Mellingerums goda Napolitanska pizza.

2 november, 17.00
Spillkråkan Småland bjuder in till ”I huvudet på en inköpare!”.

Fredagen 22 september, 09.30 – 15.30
Hög virkesproduktion och höga naturvårdssatsningar, hos Mats Helge ”Mats på Höjden” i Smålandsstenar.

3 juni – Skörda, Åsnen
Lövsuccé 2,0 i landskap och företag.
Spillkråkan Småland medverkar i LRFs  träffar.

27 maj
Hur jobbar Riksskogstaxeringen?
Haidi Andersson berättar hur hennes arbete inom Riksskogstaxeringen går till.

13 maj
Variationsrikt skogsbruk, Monica Persson i Våxtorp.

16 April
Upptäck Skogen! Med Maria Nordestedt i Växjö-trakten.

25 mars
Eremit -övernattning med husbil/husvagn i vacker natur med Anna-Karin Swärd på Våneviks gård, Oskarshamn.

23 Mars
Spill – in IKEA Värdshus Älmhult.

Söndag 5 mars
Upptäck skogen – Välkommen på upptäcktsfärd i vår fantastiska natur!

Stockholm & Mälaren

I Mälarstammen träffas vi cirka tre gånger per höst/vår. Oftast hålls våra möten i Stockholms innerstad. Merparten av alla deltagare är utbor, alltså äger en fastighet men inte är bosatt på den.

Som deltagare till våra träffar är du alltid välkommen var än du har din fastighet i Sverige!

Elisabeth Andreasson
Madeleine Rockler
Eva Gotthardsson

Kontakta oss påstockholm@spillkrakan.se
Styrelsen för Spillkråkan

2024

Fredag 15 mars
Besök utanför Norrköping;  Holmen Braviken – sågverk och pappersbruk. Mer information här!

Onsdag 21 februari, 17.30
Välkommen till årets första Spill-In. Nya och gamla medlemmar välkomna! Mer information här!

Torsdag 15 februari
Favorit i repris – ”En kväll med skogsbruksplanen i centrum”. Mer information här!

29 januari
Lisa Röstlund berätta om sin Granskningen av skogsindustrin!
Läs mer information här!

2023

28 november, 16.30
Spillkråkan Stockholm/Mälardalen hälsar alla medlemmar från norr till söder välkomna på julbord.

25 oktober, 17.30
Välkommen till höstens Spill-In, Stockholm Live. Det blir mingel och prat i loungen.

Måndag 14 augusti
Nytt datum måndagen 14 augusti (7 juni inställt)
Platsbesök på Wisdome, Stockholm

Onsdagen 26 april
Deklaration och skatt -Tips o trix inför årets deklaration, i samarbete med Handelsbanken och Areal.

15 februari – FULLBOKAT!
Vi har nu lyckats få till ytterligare datum – ”En kväll med skogsbruksplanen i centrum”.

8 februari
Välkommen till vårens första Spill-In, Stockholm Live

1 februari – FULLBOKAT!
En kväll med skogsbruksplanen i centrum”.
Axel af Petersens, på Handelsbanken Skog och lantbruk, kommer under kvällen gå igenom hur skogsbruksplanen är uppbyggd och vad man kan utläsa från denna.

Västerbotten

Norrland är ett stort område – det är svårt att samla Spillkråkor till fysiska träffar. Vi har samlat alla deltagare på en mejllista och använder den för att tipsa varandra om sådant som sker i Norrland som har med skog och skogsbrukande att göra. En sommarträff i Umeå står på önskelistan också!

Inga aktiviteter inplanerade då platsen som stamansvarig är vakant. Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att leda Västerbotten.
Styrelsen för Spillkråkan

Västra Götaland

Våren 2023 startade tre Spillkråkor upp en stam i Västra Götaland. Ett digitalt möte hölls i februari med inbjudna Spillkråkor i VGR för att lyssna av vilken typ av aktivitet efterfrågas och var i länet som är bäst att ha dem. Första träffen planeras i maj 2023.

Kersti Karltorp
Maria Haglund
Susanne Andreasson

Mail: spillkrakanivgr@gmail.com

2024

10 april, 18 april och 27 april
Grundkurs i skogsbruk
Grundkurs i skogsbruk, i samarbete med Hushållningssällskapet. Kursen uppdelad i tre tillfällen.
Mer information här!

26 april
På kvällen innan den fysiska utbildningsträffen (se ovan), bjuder Spillkråkan Västra Götaland in alla Spillkråkor till en gemensam middag på First camp Hökensås. Mer information här!

2023

16 november, 18.00
Välkommen till Västra Götalands digitala höstträff med tema Virkesförsäljning.

Lördag 23 september
”Save-the-date: Vi siktar på en fysisk sensommarträff. Temat kommer att vara vatten.

Lördag 13 maj
Välkommen till en skogsdag om hyggesfritt skogsbruk, på Tunarp i Sandhem.

Örebro

Örebrostammen bildades 2012 . Den täcker hela Örebros län dvs Närke och halva Västmanland. Vi har vanligtvis minst två träffar höst och vår.

Karin Voigt (nybogard@live.se)
Anna Pettersson (hejannasofia@gmail.com)
Maria Pettersson (pettersson0910@gmail.com)

Ledningsgruppen (spillkrakan.orebro@gmail.com)
Styrelsen för Spillkråkan

2024

7 april kl 11.00-ca 14.00
Träff i medlemskog, Vretstorp, Askersunds kommun. Naturnära skogsbruk, skogsbruksplan mm.
Mer information här!

26 februari, 17.30
Varmt välkomna till årets första träff som arrangeras i samarbete med Hushållningssällskapet och Skogsportalen.
Mer information här!

2023

14 december, 18.00
Vi välkomnar er till årets julbord på Stora Hjorttorps gård.

16 november, 17.30-19.30
Välkommen till en seminariekväll med temat “Vad händer om det händer något?”

Lördag 7 oktober, 09.30-16.00
Skogsträff med Holmen vid Elgsjögården, Häradstorp, Finspång.

23 september, 11.00
Örebrostammen bjuder in till träff i medlemsskog med Spillkråkan.

Lördagen 6 maj
Skogsträff i medlemsskog i närheten av Askersund.

Onsdag 22 mars
Örebrostammen bjuder in till träff med Spillkråkan. Varmt välkomna till årets första träff som arrangeras i samarbete med Handelsbanken Örebro.

Östergötland

Östgötastammen har varit aktiv sedan år 2000 med flera olika stamansvariga som arrangerat kurser, studiebesök och föreläsningar. Ofta ansluter Spillkråkor från andra delar av Sverige till våra aktiviteter vilket är jätteroligt.

Vi är sedan 2021 fyra stamansvariga som jobbar med att hitta på ett bra program och vi välkomnar idéer från alla Spillkråkor.

Målet är att ordna minst två träffar vår och höst. Det blir oftast fler.

Mona Hall (mona@mhall.se)
Agneta Lönestam Ohlsson (a.ohlsson@boremail.com)
Ulrika Östh (ulrika.osth@dalenvimmerby.se)
Pia Östryd (ostryd@gmail.com)

Styrelsen för Spillkråkan

2024

INSTÄLLT P.G.A. SNÖ – Söndag 7 april
Flyttas till lördag 24 augusti
Kultur- och fornlämningar i Skogen. Plats:  Ingebo Hagar nära Vimmerby.

Fredag 15 mars
Besök utanför Norrköping;  Holmen Braviken – sågverk och pappersbruk. Mer information här!

2023

11 november, ca 09.30-13.30
Välkommen till kransbindning på Hackeryds Blomstergård med efterföljande sopp-lunch på mysiga Boställets Vedugnsbageri.

Lördag 7 oktober, 09.30-16.00
Skogsträff med Holmen vid Elgsjögården, Häradstorp, Finspång.

Lördag 9 september
Välkommen på Skogsdag med biogas. Vi besöker nordöstra Småland och spillkråkan Ulrika Ösths gårdar i Frödinge socken.

Lördag 13 Maj
Tema Lövskog – skogsträff med Skogsstyrelsen, Åtvidaberg Adelsnäs

Lördag 29 April
Hyggesfritt – skogsträff med Skogsstyrelsen på Skogsstyrelsens gård Skullebo 3 mil söder om Linköping.

INSTÄLLD – Onsdag 26 april – INSTÄLLD
P.g.a för få anmälda tvingas vi ställa in denna kurs. Röjsågskurs A, Vretagymnasiet utanför Linköping.

Torsdag 9 mars
Skogen och Skatten. Träff med 4Klövern Ekonomi och Juridik i Vreta kluster.

Torsdag 2 februari
Banken och Skogsbruksplanen. Träff med Danske Bank i Linköping.