Uppdaterade medlemsregister

Medlemsregistret är uppdaterat. Finns även sorterat utifrån postnummer, för att underlätta samåkning ody.