Tips – tre webbutbildningar av Linneuniversitet i Växjö i Framtidens skötsel ut olika perspektiv

Projektet FRAS, Framtidens skogsskötsel i Södra Sverige, pågår under perioden 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet. Syftet är att samla forskningen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt idag, och i framtiden. I referensgruppen för FRAS ingår Katarina Brunnström från Spillkråkan.

Projektet har nu tre webbinarier inplanerade under våren och som vi har möjlighet att deltaga i. Tema Framtidens skötsel ur olika perspektiv.
Först ut är temat Precision och automation den 17 mars, därefter Tall, gran eller båda den 24 mars och sist Skötsel av generell naturhänsyn 7 april.
Här har ni tre (3) länkar där ni kan anmäla er. Länk A Länk B  |  Länk C