Tips – webbutbildningar av Skogsforsk om viltanpassad skogsskötsel

Målet med utbildningen är att du ska få mer kunskap om klövviltets betesmönster och dess påverkan på skog och skogsbruk och därmed kunna ta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel.

Den här webbaserade teoriutbildningen är en del av ett utbildningspaket som vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket.
Webbseminarier ( 6 st), ledda av forskare på Skogforsk. Syftet med seminarierna är att lyfta frågor som uppkommit under teoridelarna i webbkursen.