Tips – digital föreläsning Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland (BESKA) tisdag 30 mars

Skogsskadeläget i Sverige: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen
Insekternas språk:

  • Hur lär man sig tolka vad de säger: Erika Wallin
  • Nya feromoner för bastborrar i släktet Polygraphus: Lina Viklund
  • Fångstvirke med Push and Pull: Matilda Lindmark
  • Älgbete och Antibeta: Matilda Lindmark

Digitalt slutseminarium Beska 30 mars 9.15 -12.00