Spillkråkans organisation

Spillkråkans styrelse och de stamansvariga arbetar löpande för att skapa nöjda medlemmar genom en rad olika aktiviteter, såväl fysiska som digitala. Nedan ser du vilka vi är. Klicka på pilen under varje bild för att få mer information och kontaktuppgifter.

Du som vill veta mer är mycket välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Kanske vill du veta mer om vår organisation och vårt arbete. Eller du kanske är intresserad av delta i våra aktiviteter eller starta upp en ny stam. Hör av er till oss.

Styrelsemöten 2024:
15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 9 oktober, 20 november och 11 december.

Strategimöte med styrelse och stamansvariga:
21-22 oktober.

Styrelsemöten 2025:
22 januari, 19 februari, 19 mars och 9 april.

Ordförande
Viktoria Byback
E: ordforande@spillkrakan.se

Viktoria Byback

Ordförande sedan 2023.
ordforande@spillkrakan.se

Ordförande sedan 2023.
ordforande@spillkrakan.se

Styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2022. Ordförande från 2023.

Bor i Vaxholm och har sedan 1999 en skogsfastighet i Hallabro, Blekinge som utökades 2021 med ytterligare en fastighet. Intresset för skogen har ökat med åren och valde därför att läsa Hållbart familjeskogsbruk under 2017/2018 vid Linneuniversitetet.

Jag är civilingenjör i grunden och har arbetat många år inom telekombranschen, de senaste åren arbetar jag som enhetschef på en myndighet med bland annat ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Jag är nyfiken på hur vi kan lära av varandra och ha en dialog om hur vi på bästa sätt kan bruka vår skog för både produktion och biologisk mångfald mm på ett hållbart sätt. Ses i skogen eller digitalt!

Ingrid Stjernquist

Vice ordförande

Vice ordförande

Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet.

I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Sekreterare
rielper@icloud.com

Sekreterare
rielper@icloud.com

Med i styrelsen sedan 2022. Sekreterare i Spillkråkan och redaktör för informationsbladet Kråkröret.

Jag bor 3,5 mil söder om Östersund. Gick med i Spillkråkan i slutet av 2019. Att engagera sig i Spillkråkan kändes rätt.

Ett kvinnligt nätverk med en stor samlad kompetens inom flera områden var inspirerande för mig. Jag har mitt skogsinnehav i östra Jämtland där jag har mina rötter.

Kassör
kassor@spillkrakan.se

Jag bor i Linköping och äger tillsammans med min man 70 hektar klippor och skog i Östergötland/Sankt Annas skärgård på Södra Finnö.

Sedan 2021 ingår jag som ledamot i Spillkråkans styrelse och är även en av fyra i Östergötlands stamansvarig-team.

Jag är med i Spillkråkan framförallt för att jag tycker det ger så mycket att träffa andra engagerade skogskvinnor för att diskutera erfarenheter och lösningar. Ser fram emot att träffa er i skogen eller på andra aktiviteter.

Maria Nordestedt

Jag har varit medlem i Spillkråkan sen 2015 och har fått både kunskap, kontakter och många skratt via föreningen.

Min bostadsort är Växjö och jag rör mig till vardags inom Kronobergs läns östra delar.

Skogen finns runt mig på lite olika sätt. Jag är skogsägare sedan 20-årsåldern men fastigheterna har varierat genom generationsskiften och jag är involverad i både naturbruksgymnasium och skogsmaskinstillverkning.

Tidigare jobbade jag som förskollärare där vi tog stor inspiration från I Ur och Skur-verksamheten. Jag tycker om att se saker växa och utvecklas utefter sina förutsättningar, om det så är människor, växter eller organisationer.

Pernilla Salevid

Jag bor och har min skog i Sydöstra hörnet av Östergötland, någon mil från Smålandsgränsen.

Att få jobba i och med skogen ger mycket tillbaka, exempelvis naturupplevelser och motion. Men det magiska är upplevelsen av att få ta del av det som tidigare generationer skapat som jag i min tur förvaltar och lämnar över till kommande generationer.

Jag visste inte att det var så kul att prata skog med kvinnor förrän jag gick med Spillkråkorna, det har varit en riktig energikick!

Helena Geijer Ericsson

Medlem i Spillkråkan sedan 2021 och ledamot i styrelsen sedan våren 2023.

Jag bor i Åkarp i Skåne med familj och hund och har rötterna i Småland. Jag har varit skogsägare i många år men intresset började på riktigt när jag och min man tillsammans med bror och svägerska tog över våra farföräldrars skogsgård utanför Långasjö.

Jag läste Hållbart Familjeskogsbruk vid Linnéuniversitetet 2019/2020 och tog samtidigt över ansvar för familjens samlade skogsinnehav som finns i Småland i de norra delarna av Emmaboda kommun, i Torsås och i Föllinge i Jämtland.
Det jag verkligen uppskattar med Spillkråkan är hur vi delar erfarenheter och ökar vår kompetens i skogsfrågor, stora som små. Och så är det härligt att inspireras och träffa andra engagerade kvinnor som äger skog!

Ingrid Stjernquist

Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet.

I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Ingrid Stjernquist

Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet.

I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.

Ingrid Stjernquist

Jag har min jord- och skogsbruksfastighet i norra Skåne på gränsen till Småland.

Gården har ärvts på kvinnosidan i flera generationer och skogen består av gran, tall och björk samt ädellöv på inägorna tack vare kalk i marken. Inom skogsbruket har vi satsat på en blandning av tall och gran eftersom granskog dokumenterats i området sedan början av 1600-talet.

I mitt arbete forskar jag på relationen mellan markförhållanden, klimat och trädvitalitet och är intresserad av uthålligt skogsbruk, speciellt vid ett ökat krav på råvara för en biobaserad ekonomi. Inom Spillkråkan har jag varit aktiv inom det nordiska nätverket för kvinnliga skogsägare.