Spillkråkor på Blekingeresa

Spillkråkor på Blekingeresa
Reseberättelse och bilder från Blekingeresan finns på Medlemssidan. Skånestammen arrangerade.