Spillkråkor i media!

Spillkråkor i media!
Läs om vår nya ordförande Kerstin Dafnäs i Dagens industris skogsbilaga. Samt om medlemmen Lena Olausson och om motorsågskursen som Skånestammen arrangerade. Kul med så många Spillkråkor som syns! Artiklarna finns under Press-fliken.