Vår hedersspillkråka, Camilla Logarn, har fått Silverkvisten av föreningen Skogen

Motiveringen till Silverkvisten löd ” – Med en aldrig sinande entusiasm inspirerar hon andra skogsägare att utbilda sig. Och det gör hon såväl i sin roll som instruktör i Säker Skog som cirkelledare i Skogens Vatten och andra studiekampanjer “. Camilla är ordförande i Tingsryd-Linneryd skogsbruksområde och “en skogsbrukets eldsjäl”. Länk till artikeln i tidningen Skogen