Spillkråkan deltog på Skogsdagen 2017 på Linnéuniversitetet i Växjö

Lördagen den 18 november genomförde institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitet i Växjö en halvdag med fokus på hållbart skogsbruk. Föreläsningen var öppen dels för studenter från Hållbart familjeskogsbruk men även för andra intresserade som ex Spillkråkemedlemmar och f.d. elever vid universitet.

Kursansvariga, representaner från Södra och Areal föreläste i ämnet hållbarhet. Lena Olausson presenterade Spillkråkans verksamhet avseende hållbart skogssbruk och Annelie Johanssonpresenterade den uppstartade Kronobergsstammen inom Spillkråkan.  Våra presentationer från Spillkråkan var uppskattade.