Spelar estetiken någon roll i skogsbruket?

Läs artikeln i Skogen om vår Spillkråka Haidi Andersson.