Skånestammen bjuder in till studiebesök 14-15 maj i Blekinge

Ekskogsskötsel, utveckling av skogsgård, besök i naturreservatet Eriksberg samt hos Södra Cell i Mörrum. Förhandsanmälan senast 16 februari.