Sammanfattning från workshop i projektet FRAS Framtidens skogsskötsel i södra Sverige

Rapport från Haidi Andersson som representerar  Spillkråkan i projektet.

Denna workshop hölls i november i Göteborg, där Spillkråkan representerades av vår medlem Haidi Andersson. FRAS projektet pågår under 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet. Syftet är att samla forskningen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt idag, och i framtiden. Sex doktorandtjänster har fördelats inom ämnesområden som berör skogens hela omloppstid. Det finns ämnen med fokus på enskilda trädslag, på blandskog samt generell hänsyn.
Vi i Spillkråkan är delaktiga i FRAS projektet som referensgrupp tillsammans med representanter för skogssektorn och olika samhällsorganisationer. Informationen sprids via workshops, skogsdagar, publikationer, sociala medier och andra digitala plattformar.
Läs hela rapporten!