Renare vatten med enkla medel

Läs reportage i Land skogsbruk om spillkråkan Katarina Brunströms våtmark i skogsmark som är den största i Skåne.