Presentationer från träffar tillgängliga

Presentation från Spillkråketräffar finns i rutan Minnesanteckningar på medlemssidan. Och kommer fyllas på efterhand.