Spillkråkans verksamhetsår

Spillkråkan hemsidan verksamhetsåret (2019 - 2020)

Det gångna året innebar en helt ny nivå av aktivitet för föreningens nästan 500 medlemmar. Med en enorm mängd frivilligt arbete genomförde de aktiva en första nordisk konferens för kvinnor inom skogsbruket, som totalt samlade 100 medverkande.

Medlemmarna gjorde den kvinnliga skogsägaren synlig i media och vår röst hörd i skogsnäringen.

De stamansvariga runt om i Sverige satte återigen samman ett högaktuellt programutbud med ett 50-tal träffar.

Det är glädjande att se att vi haft ca 900 besök på våra aktiviteter, som genomsyrats av föreningens målsättning att:

  • Stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • Öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • Bygga upp ett kvinnligt nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde


Spillkråkans engagerade medlemsbas har varit en stark motor i föreningens alla aktiviteter.

Vi gick in i 2020 med fullmatade planer för träffar och resor, men fick snabbt ställa om till ett corona-säkert program. Nu fortsätter seminarierna digitalt och vi får umgås på digitala Spill-in och diskutera våra skogsfrågor i Spillkråkans slutna facebook-grupp så länge. Vem hade räknat med en digital omställning när vi var fullt upptagna med omställningen till en cirkulär bioekeonomi? Men har vi klarat det ena ska vi väl klara det andra.

Kerstin Dafnäs
Ordförande