VERKSAMHETSRAPPORT
Så här i vårtider råder febril aktivitet i fågellivet utanför fönstret. Så även hos Spillkråkan.
Under året har rekordmånga medlemmar deltagit i föreningens alla arrangemang runt om i Sverige, som verksamhetsberättelsen vittnar om. Dessutom fick vi gehör för en ökad satsning på nätverken för kvinnliga skogsägare i förarbetet till ett nationellt skogsprogram.

För vi behövs fortfarande. Skogsnäringen är ännu långt ifrån jämställd. Trots skogsbrukarnas ökade miljöhänsyn nås troligen inte miljömålet för Levande skogar. Det är allt tuffare att få lönsamhet i skogsbruket. Av Sveriges 125 000 kvinnliga skogsägare anser sig 4 av 5 sakna de kunskaper de behöver för att kunna sköta skogen på egen hand.

Spillkråkans mål från 1998 är alltså högst aktuella:

  • att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
  • att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
  • att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Det är därför med glädje vi ser att över 67% av Spillkråkorna anser att föreningen genom sin verksamhet motiverar den enskilde medlemmen att stärka sin position som kvinna inom skogsnäringen. Detta i en nyligen genomförd medlemsundersökning.

I föreningen pågår nu verksamheten för fullt med 2017 års program. Själv packar jag in sågar och skyddsutrustning i bilen och styr kosan söderut för att delta i Spillkråkans Skånestams grundutbildning i röjsåg och motorsåg. Liksom fågelkvitter är väl brummet av en tvåtaktsmotor ett säkert vårtecken ute i skogen, eller hur?

Kerstin Dafnäs
Ordförande