Från Facebook

Spillkråkan har två konton på Facebook

En öppen FB-grupp för alla och en sluten FB-grupp endast för Spillkråkans medlemmar.  
Anslut er till den slutna gruppen via följande länk och bjud gärna in andra medlemmar i Spillkråkan. Nedan visar vi det öppna FB-flödet.
Det slutna gruppen visas ej på hemsidan.