Tips – Konferensen Forests in Women’s Hands, en internationell konferens om kvinnor i skogsbruket., den 12-13 april

Konferensen har som mål att förena kvinnor i skogsbruket i Europa. Som deltagare kommer du att möta andra skogskvinnor och utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma initiativ.

Programmet delas in i följande delar: Ett antal kortare inlägg under rubriken ”Transformativ förändring: ett kollektivt upprop för förändring”. En keynote session med Gun Lidestav, SLU, ”(Un)doing gender in and through forestry networks – processes of inclusion and exclusion”, en paneldiskussion om ”Connecting and engaging women in the forest-based sector”, och Forest in Fashion. Dag 2 innehåller ett World Café med en diskussion kring intressanta temata som Forest ownership and management – what do forest owners need?, Forestry enterprises – measures to promote gender equality? Och Competence and visibility – challenging gendered norms? Till slut hålls en session där olika Europeiska nätverk kan presentera sitt arbete och knyta kontakt med andra.

Konferensen hålls online och du möter experter från myndigheter, forskning, utbildning och andra kvinnliga skogsägare.
För mer information om konferensen se följande länkar:
Program  |  Forest in Women’s hand hemsida  |  Registrera dig!  |

Observera att sista anmälningsdagen är den 31 mars