Konferens i det nationella skogsprogrammet i praktiken

6-7 DECEMBER, KONFERENS I DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET I PRAKTIKEN

Ett antal spillkråkor deltog på en 2-dagars konferens i det Nationella skogsprogrammet.
Fokus för första dagen var på ”En jämställd Skogssektor”. Mycket inspirerande och tänkvärda presentationer och föredrag. Höjdpunkterna var bl.a. ett föredrag av Birgitta Ohlsson om Duktiga flickors revansch samt presentation av Peter Söderström, Men, vi är bara män här! Maskulinitet i skogssektorn.

I Skogsstyrelsens åtgärdsförslag för att stärka jämställdheten i det privata skogsägandet ingår bl a förslaget att ge finansiellt stöd till de kvinnliga nätverken. En summering av hur vi skall ta oss an jämställdheten blir:
Hur gör vi? Medvetandegöra. Göra!/Börja nu!

Ämnet för andra dagen var ”Regionala skogsstrategier och dialoger”. Hur påverkar de Globala trenderna skogsnäringen i Sverige? Vad pågår i de regionala dialogprocesserna? I många regioner finns det möjlighet att lämna synpunkter på det regionala skogsprogrammet. Undersök gärna hur det ser ut i din region, om du vill vara med och påverka.

Regeringen har slagit fast en vision för skogsprogrammet: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande Bioekonomi. Spillkråkans arbete har just nu goda möjligheter att få starkt genomslag. Flera samordningsgruppen visar intresse av vårt arbete och vi är fulla av energi att driva jämställdhetsfrågor för skogsägarens nytta. Summering från konferensen kommer att finnas som en web presentation på Skogstyrelsen.se.

Vi som deltog var Sara Nilsson, Gabrielle Barnekov, Kerstin Dafnäs, Lena Olausson samt Linnéa Claesdotter och Anna-Lena Carlsson under dag 1.