Hur mycket skog äger vi tillsammans?

Spillkråkans medlemmar kan lämna uppgift över hur mycket skog man innehar. Skicka gärna in dina uppgifter om du inte redan har gjort det. Skicka dina uppgifter till info@spillkrakan.se.
74 % av våra medlemmar har redan lämnat uppgift om sitt skogsinnehav. Sammanlagt har dessa Spillkråkemedlemmar angivit att vi äger en sammanlagd skogsareal på mer än 66.000 ha. Läs mer!