Hedersspillkråkor 2018

För 20 år sedan den 27 april 1998 bildade en grupp skogsägande kvinnor Spillkråkan, ett lärande nätverk för kvinnliga skogsägare.De 13 eldsjälar som sedan starten oavbrutet engagerat sig i nätverket har i år utsetts till hedersmedlemmar i Spillkråkan för att de sedan 20 år:

  • Värnar om Sveriges landsbygd både lantbruk och skogsbruk.
  • Värnar om mångfalden i skogen och i staden, det gäller såväl nyckelbiotoper som spillkråkor och andra utbor.
  • Visar civilkurage på alla sätt.
  • Som alla fåglar behöver en Hedersspillkråka högt i tak

Årets hedersspillkråkor är:
Ewa Aspman, Ingalill Berneskog, Barbro Fransson, Kärstin Nilsson Björk, Ulla Nordström, Solveig Nyström, Elisabeth Sander, Gunilla Törnqvist-Hedström, Louise Uggla, Ingrid Williamsson, Beverly-Ann Bjerke, Carola Wigren OCH Ettan Bratt