30 åtgärder för jämställdhet

I Skogsstyrelsens presentation av delar i den kommande åtgärdsplan för jämställdhet finns följande med:
Stötta Spillkråkan, Grenverket och andra kvinnliga nätverk ekonomiskt.
Läs mer i artikel i tidningen Skogen nr 12/2018.