Spillkråkan

Välkommen till Spillkråkan

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd
Spillkråkan

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Spillkråkan

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Spillkråkan

Fakta om kvinnors skogsbrukande

Ca 38 procent av Sveriges mer än 350.000 privata skogsägare är kvinnor – uppskattningsvis cirka 133 000. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog, dvs drygt 22 miljoner hektar. Hälften av skogen är privatägd. Man uppskattar att kvinnliga skogsägare tillsammans äger ca 3,5 miljoner hektar skog till ett värde av cirka 65 miljarder kronor.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?
DALASTAMMEN

9 februari
Skogsstyrelsen berättar om hur de arbetar idag och om de verktyg vi kan nyttja, bl.a. Mina sidor. OBS – platsen är Stockholm!

10 mars
Frukostmöte på Swedbank, Mora

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

2017 är under planering. Vi ber att få återkomma.

SKÅNESTAMMEN

2 mars
Skånestammen in till ämnet: Ekonomisk planering i skogsbruket, Ingvar Nilsson, Skogssällskapet, Hässleholm.

20 april kl. 17.00- 19.00
”Spill Inn” på Savoy i Malmö

5-7 maj
Röjsåg- och motorsågsutbildning i Osby, Matilda Clausén Wingård och Camilla Logarn.

14-15 maj
2 dagars studiebesök i Blekinge – ekskogsskötsel och utveckling av skogsgård, besök i naturreservat samt hos Södra Cell.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

15 februari
Tips och råd vid plantering, Per-Olov Pettersson.

8 mars
Frågeställningar vid förvärv samt att tänka på inför deklarationen. Mats Axelsson Swedbank, Sara Nilsson FORESTA Skogsekonomi och Jens Agensjö Areal.

Maj-Juni
Halvdags exkursion, Skogsvandring. Mer info kommer.

ÖREBRO

30 Mars
Studiebesök på Handelsbanken i Örebro, bl.a. med Åsa Willén.

April
Skogsförsäkringar, Länsförsäkringar Bergslagen

ÖSTGÖTASTAMMEN

9 februari
Laserscanning med Peter Wallin, Boxholms skogar. Linköping.

6 april
Lantmäteriet, Linköping

Maj
Skogsexkursion, Hamra gård, Rimforsa