070-988 5574 (Ordförande) info@spillkrakan.se

Välkommen till Spillkråkan!

Intresseförening för kvinnliga skogsägare

Tycker du som vi att det är viktigt att kvinnors inflytande över skogsnäringen stärks? Att hållbart skogsbruk är viktigt? Vill du nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela erfarenheter och kunskaper? Då är du varmt välkommen till Spillkråkan. Här blir du medlem!

Därför behövs Spillkråkan

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Det är väl inget konstigt att kvinnor äger skog – eller?

För mer än 15 år sedan träffades ett trettiotal kvinnliga skogsägare i Stockholm och bildade föreningen Spillkråkan. Föreningens existens och det faktum att mer än en tredjedel av Sveriges privata skogsägare är kvinnor väckte på den tiden oerhört stor uppmärksamhet.

Idag är det mindre konstigt med kvinnligt skogsägande. Spillkråkan är idag väl känd och har genom sin verksamhet under åren betytt mycket för att stötta frågan om kvinnors skogsägande.

Fakta om Spillkråkan

Spillkråkan bildades i samband med att Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm bjöd in kvinnliga skogsägare till en kurs i Miljöanpassat skogsbruk.

Efter kursen, som gick av stapeln sommaren 1997, tyckte deltagarna att man borde fortsätta att träffas och lära mer om skog, skogsbruk och miljö. Några av dessa eldsjälar kom sedan att starta föreningen den 27 april 1998. Föreningen fick namnet Spillkråkan, eftersom spillkråkan (dryocopus martius) under kursen blivit symbolen för miljöinriktningen i skogsbruket.

Senaste nytt från Spillkråkan

Nyheter om och kring skogsbruk

MÄLARSTAMMEN BJUDER IN TILL ”Familjeskogsbruk i ett EU-perspektiv”

Lennart Ackzell internationell samordnare på LRF med lång erfarenhet från EU och Bryssel ger oss sitt perspektiv.
Datum 7 september. Tid 17.30. Plats: Östermalms Föreningsråd.

SPILLKRÅKOR PÅ BLEKINGERESA

Spillkråkor på Blekingeresa
Reseberättelse och bilder från Blekingeresan finns på Medlemssidan. Skånestammen arrangerade.

SPILLKRÅKOR I MEDIA

Läs om vår nya ordförande Kerstin Dafnäs i Dagens industris skogsbilaga. Samt om medlemmen Lena Olausson och om motorsågskursen som Skånestammen arrangerade. Kul med så många Spillkråkor som syns! Artiklarna finns under Press-fliken.

Kalender

Vad händer närmast hos din stam?

DALASTAMMEN

Inga evenemang f.n.

STOCKHOLM & MÄLARSTAMMEN

22 augusti- 10 oktober
Grundkurs i skogsbruk, Stockholm

7 september
Familjeskogsbruk i ett EU-perspektiv, Lennart Ackzell LRF

29 september – 1 oktober
Spillkråkeresa till Sörmland, ÖsterMalma.

24 oktober
Skogssektorns marknader nu och i framtiden, Danske bank.

15 november
Tema med näringspolitiskt perspektiv. Arr. Mellanskog och Södra.

 

VÄSTERBOTTENSTAMMEN

Inga evenemang f.n.

ÖREBROSTAMMEN

Inga evenemang f.n.

SKÅNESTAMMEN

Inga evenemang f.n.

ÖSTGÖTASTAMMEN

4, 14, 16 September samt 2 Oktober
Fortsättningskurs, skogskunskap. Hämta inbjudan!